Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
26.02.2016 22:26 - ПРОИЗХОД И ЗНАЧЕНИЕ НА ИМЕНАТА ИРНИК,БАЯН,ТЕРВЕЛ И АСПАРУХ
Автор: shtaparov Категория: Политика   
Прочетен: 20737 Коментари: 27 Гласове:
54

Последна промяна: 19.02.2017 15:10

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
 ПРОИЗХОД И ЗНАЧЕНИЕ НА ИМЕНАТА ИРНИК,БАЯН,ТЕРВЕЛ И АСПАРУХ


   Личните имена,носени от древните Български князе били популярни у нас до X-XI в.,но след това задълго са забравени. Това не се случва,както внушават поклонниците на деградиралата съветска школа,понеже Българите били изчезнали или се "смесили" със "славяни",приемайки тяхната именна система,а защото новата християнска религия изисквала да бъде прекратена употребата на имена,напомнящи пряко за старите езически богове.

  По древна традиция всички князе у нас носели запазени само за тях имена на езически богове,но след християнизацията тъкмо те били длъжни да дадат личен пример на народа,като премахнат тези имена и ги заменят с такива,които са приети и разрешени от християнството. Князете и наследилите ги царе ревностно налагали това задължение на самите себе си,но не можели да наложат същото на народа още повече,че големи територии на Империята останали нехристиянизирани чак до Х-ХІ век. Това довело до засилване на сепаратизма и до откъсване на огромни територии от България: през 922 г. от нея се отделила тъй наречената "Волжка" България,в 964 г. се откъснала Полша а почти едновременно с нея се отделили и руските княжества.

  Всичко това било съпроводено от нашествия на Маджари (някогашните Мишари т.е. Мизари) и "византийци",които бързо разбрали че страната е отслабнала и преминали в настъпление. Религиозното противопоставяне довело дотам,че самото ядро на Империята се разпаднало на две части: Източна част,изповядваща византийско православие и Западна,изповядваща традиционно за Българите арианство. В 1018 г. Византийската "партия" в България взела връх и предала Империята на Василий ІІ,без страната да е била по никакъв начин победена. Тази "партия" активно съдействала на "Византия" да завладее България,работейки отначало подмолно срещу царя и болярите,а след 1018 г. открито,но вече срещу арианите.

  Борбата срещу арианите предизвикала няколко големи изселнически вълни или бежански потока от България към западна Европа,чийто католицизъм по онова време бил далеч по-толерантен към другомислещите. По тази причина големи области в отвъддунавска и Босненска България се обезлюдили,а населението на страната осезаемо намаляло. Така,под натиска на ортодоксалните "византийски" църковни власти традиционните княжески имена,свързани с култа към старите езически богове били почти напълно изкоренени,а в западна Европа се оформили огромни катарски и албигойски общности- продукт на Българските преселения.

  "Почти напълно" обаче не значи "напълно" и както ще видим по-долу,Българите съумели да опазят част от своите княжески имена чак до наши дни ако не във всички области на страната,то поне в някои от тях. Изследванията на "Анализа" помагат да установим,че личните имена на Българските князе нямат туркомонголски нито изконен ирански произход,а са чисто Български и произлизат от имената на Седемте известни палеопонтийски (праисторически причерноморски) езически богове,които фигурират в "Розетата от Плиска".

  Вярата в тези богове е отдавна изоставена от нашия народ,затова много от техните стари имена вече са забравени. "Анализът" обаче по волята Божия до голяма степен ги възстановява,за да открие тяхната връзка с неоспоримо Българските имена на нашите древни владетели,носили титлата Къназ (Княз) векове и хилядолетия преди първите "славяни" и "готи" да пристигнат в Европа. Разтълкуваните в тази статия княжески имена са следните:

І. Ирник- с варианти Ернак и Ернах. Името е познато в средновековна Русия под формата Ермак (XVI в.),а в Персия и Понтийското царство (Боспор)- под формата Фарнак. "Анализът" учи,че всяка наша древна дума или название е започвала със съгласен и завършвала с гласен звук- не прави изключение и това название. Първата му съгласна в някои диалекти се изгубвала а в други- променяла,но крайният смисъл винаги оставал само един. Затова пълнозвучната форма на името е Ерник (Перник) от което разбираме,че то е съхранено от народа ни до наши дни. Кой бог се крие зад него- това се вижда от разгънатите му форми:

а) Перник= Перуник (Перуниц,Перунич): Произхождащ от Перуна (Варуна,Верени) т.е. от Зевс Гръмовержеца.
б) Ернак (Фарнак)= Перняк (Перкащия т.е. Удрящия бог).
в) Ермак= Ермик (Хермик),Гермак (Гермик),Хермак (Хермик,Хермич) и Хермис (Хермес),с типовия преход К-С.
г) Мерник (Мерещия,Замерящия с мълнии бог) а това може да е само Хермес,чието ларинско име е Меркурий (Мер-гурий,Мерещия). Съответно на това,Мерник означава и Мелник (прех. Р-Л) т.е. Мълник (Мълнек,Мълниеносния,Носителя на мълниите),който в случая е Хермес (Гермес,Гърмес,Гърмеж).
д) Ярник (~Ярък): епитет,който добре подхожда на Хермес,а неговите мълнии (светкавици) правели впечатление на древните хора със своята яркост,особено през нощта.
e) Ураник (от бога Уран) т.е. Аряник (от Ариан,Ариен т.е. Марсов).

  Хермес също като Юпитер е Удрящ бог и понякога е трудно различим от него,но формата Хермак ни убеждава,че в случая се касае именно за него. За наличие на култ към Хермес у древните Българи говорят писмата на Борис "Първи" до папа Николай І в които се споменава,че дедите ни много държали да се къпят в сряда и неделя заради своята почит към Хермес. За такъв култ говори и родовото Българско име Ерми,което след възстановяване на отпадналата І-ва съгласна добива формата Херми и говори,че неговите носители са считали себе си за преки потомци на бог Хермес точно като Тракийските царе,за които пише Херодот.

  Накрая ще добавя,че не е изключено името Ирник да е значело Ираник (Победител на Иран) което удивително се допълва от факта,че завладяванерто на тогавашна Персия от Хуните (484-488 г.) става точно при неговото царуване (469-499 г.). "Личното" име Ирник в този случай е хвалебствена титла,
заслужена чак след 484 г.


ІІ. Баян- с алтернативни варианти Боян,Батбаян и Безмер от които следва,че пълното име на този древен Български княз е било Боян Безмер. Значенията на тези алтернативни имена са следните:

а) Баян= Боян (с прех. А-О както в Масква-Москва,Рассия-Росия,Хайде (Айде)-Хойди (Ходи,Пойди,Ойди),Ахрида-Охридъ и пр. Крайното значение на името Боян е Бойен (Боен) и Войен (Воин,Водин),което го свързва директно с Марс- Бога на войната. В нашия език "Я" бива често замествано от "Е двойно" и обратно,затова Боян= Боен както Хляб= Хлеб,Мляко= Млеко и Пят= Пет. Това би следвало да значи,че Боян (Воин) е носел едно от имената на Марс,понеже бил роден в неговия месец.

б) Батбаян. Истинското име в случая отново е Баян (Боян),но придружено от владетелската титла Бат,засвидетелствана и при други Български князе като Органа,Кубрат,Самбат и Крум (Карнобат= Бат Карно или Карно Бат). Титлата,с която са известни тези владетели е Каназ (Къняз),затова е излишно да дискутираме коя е правилната: Княз или Бат,понеже древните извори категорично говорят,че и двете титли са правилни,а титлата Бат (=Вод,Вожд,Водач) е синонимна разновидност на титлата Каназ (Кон-из,Из-кон,Изконен= Изначален). От Българската титла Бат (Вод,Вожд) у нас е останала думата Бате (Батъ= Старши) а в земите на днешна Русия: почтителното "Батюшка Цар".

в) Безмер= Без мир (Постоянно воюващ),което е отличен епитет на бога Марс и добре подхожда на човек,който носи неговото име. Друго тълкувание на името Безмер (Безмир,Безмил: прех. Р-Л) е Бес мил (На Бесния бог мил) и Въс мил (На Навъсения бог мил),при което Бесния (Навъсения) бог отново е самия Марс,наричан често и Арей.

  От тези тълкувания става ясно,че княз Боян (Баян) е кръстен на бог Марс,а неговото име и днес е твърде популярно във всички краища на България.

ІІІ. Тервел- с варианти Тривел,Тербел,Тривелий,Тербелиус и пр. Всички те се разтълкуват лесно с помощта на Българския език- факт,забелязан и от Павел Серафимов (Спароток):

а) Тервел (Тербел)= Тревел (прех. ЕР-РЕ),Тривел (Три Вел= Три велик,Трижди велик).
б) Тривелий (Тривелиус)= Тривели (Три велик).
в) Тербелиус= Тербелий (Тервелий),с отпадане на латинския суфикс -УС и с типичния преход Б-В.

  Кой бог може да се крие зад това странно име изследванията на другите учени не казват,но "Ангеловия анализ" го казва. Зад името Три вел (Три велик,Трижди велик) може да се крие само бог Хермес,понеже само той носел епитета Трисмегист (Трижмогъщ,Три пъти могъщ,Тройно могъщ) а от Трижди велик до Трижди могъщ има само една идея разстояние и това означава,че името "Тервел" е древен епитет на бога Хермес. Преходът Тер-Тре (Три) не бива да ни смущава,понеже е добре познат на сравнителното езикознание: докато числото 3 (Три) у нас се нарича Три или Триж,в Италия го назовават Тре,в Испания- Трес (=Триж) а думата Тер (Теръ,Тера),от която идва добре познатата дума Терца (Терица) обозначавала Богинята Майка (Земята),позната още като Тара (Тера) и поставена под номер три в редицата на божествения кръговрат.

  От същия бог произлизат още няколко известни имена- това на богомилския водач Травъл (= Тривел,1084-1086 г.),името на Тракийското (Българското) племе Трибали (Тривали,Три-вели) т.е. Хермесови и днешната "английска" (донесена от FIr Bolg) дума Травъл. Това име обаче може да се тълкува и по друг начин:

Тервел= Тервол (Третият: Третия син,Третия бог),което е част от поредицата Первол (Първи),Девол (Втори) и Тервол (Трети).

  Числото 3 (Три) било знаков признак за необикновено могъщество в очите на нашия народ,затова в неговите древни епоси и клетви често се говори за ТРИМА БРАТЯ,ТРИГЛАВА ЛАМЯ,ТРИЖДИ ПРОКЛЕТ,ТРИ СИНДЖИРА РОБИ (които според някои продажници трябвало да бъдат наричани "ТРИ СИНДЖИРА СЪЖИТЕЛИ"),БОГОРОДИЦА ТРОЕРУЧИЦА (=ТРИЖДИ БЛАГОСЛАВЯЩА БОГОРОДИЦА) и т.н. което означава че смисълът,заради който Хермес и Тервел са наречени Трижди велик не е забравен от народа ни и днес.

image
  Това,че носителят на името Тервел (Тревел,Тривел) може да е бил християнин не променя нещата: християнството на старите Български владетели не било онова,за което днес го мислим. Приемайки християнство нашият древен княз не отхвърлял езичеството,а само добавял още един бог към пантеона,чийто първожрец бил. Същото се отнасяло и за обикновените древни Българи- бидейки политеисти,те приемали Христос редом до Юпитер,Марс и Хермес и им се кланяли заедно,без да отхвърлят един от тях заради другия.

ІV. Аспарух- това "странно" за езиковедите ни име е познато още под формите Исперих, Аспахрук, Аспархук, Еспор, Испор, Аспар, Есперерих и пр. което би следвало да означава,че всички те имат едно и също значение и произлизат от един и същ езически бог:

image
  Древните летописци отдавна са казали,че "РИГА" на езика на "Варварите" означава "владетел" (крал,цар): виж и името Сварог (Свериг,Все-риг= Всекрал т.е. Владетелят на всички богове),а тази дума участва в името Аспарух така,както титлата БАТ участва в имената Батбаян,Баткун,Батановци и Карнобат. Това е лесно разбираемо,понеже Рига= Риха (прех. Г-Х)= Рухъ а подобни имена,съставени от "спойката" между име и титла в късната античност и ранното средновековие има доста- Аларик (Аларих), Атананарих, Исперих (Испор-рих [риг]), Телериг (Телеригъ= Теле-рига,Телец крал), Хайнрих (Хунрих,Хуна-риг,Кралят-Хун) и т.н. От същия порядък е и боспорското царско име Аспург (=Аспурх),представляващо фонетичен вариант на името Аспаруг (Аспарух).

  Тук става очевидно,че се касае за две думи: името Аспар (Еспор,Испор) и кралската титла Рух (Рухъ) т.е. Руг (Ругъ,Рига),която е широко разпространена в Стария свят. За римляните тя е Рекс,за индийците- Радж (Раджа= Рага [Рига]),за етиопците Рас (Раз,Рез) а за Траките- Рез (Резос= Регас,Ригас). Във връзка с нея са много други думи като Регалия (Рега-ария),Регион и пр. Буквалното й значение на архаичен Български говори,че дедите ни са считали краля за наместник на Слънцето (Слънчевия бог) на земята,понеже:

а) Рига= Ръга (Кръга,Кръгъ [Кръг])- старо име на Слънчевия бог.
б) Реза (Резос,Рега)= Ръза (Хръза) т.е. Слънцето (Слънчевия).
в) Реза= Режещия бог т.е. Бога на войната Арей,който освен Марс бил и Слънце (Дионис) в древната митология на дедите ни.
г) Реал ("крал,кралски" в Испания)= Регал (Кръгал,Кръгул)- епитет на Слънчевия бог и обозначение на владетел,управляващ някаква "обкръжена" (заградена,имаща ясни граници) територия.
д) Роа (кралска титла във Франция)= Рога (Рега,Рига): с пропускане на съгласна м/у 2 гласни: в тясна връзка с нея е думата Прерогатив.
е) Рас (владетелска титла в Етиопия)= Рес (Рез) т.е. Режещия бог (Марс-Дионис) и Хръс (Кръс,Кръст) т.е. Бога-Слънце.
ж) Рух= Руг (прех. Х-Г както в Хитлер-Гитлер,Химлер-Гимлер,Хага-Гага,Мохамед-Магомед и пр.).

  С това трябва да считаме владетелската титла Рух (Руг,Рига,Рекс,Рас,Радж и пр.) за надлежно обяснена,след което да разгледаме отблизо същинското лично име на владетеля,което е Испор (Еспор,Аспар). То се обяснява чрез "иранската" (сакската,арийската) дума Аспа (кон) и "Анализът" открива някакви логични податки за това,но тази теза не обяснява цялата истина,а само част от нея. За да е напълно ясно какво значело това име за дедите ни,ще оставя двусъставните форми Исперих (Испер-рих,Испор-риг),Есперерих и Аспарух (Аспар-рих) за накрая и ще разгледам първо основата на името,която има няколко тълкувания:

1. Испор= Наспор (Наспореният,Израсналият на ръст,Големият,Великанът). Това заключение се потвърждава от малко очакван източник,а именно от странната Българска дума Исполин,която означава Испорин (с прех. Л-Р) т.е. Наспорин (Наспорен,Из-спорен) или Пораснал на ръст като Испор. Тази феноменална дума показва,че народът дълги векове е пазил паметта за феноменалния пълководец Еспор (Аспарух) и го е запомнил като необичайно висок човек,който ще да е бил с ръст над 190-200 см. В "Български апокрифен летопис" от XI в. за Аспарух е казано следното:

"И тогава след него се намери друг цар в Българската земя,детище три години в кошница носено- на него се даде име Испор цар,(той) прие Българското царство."

  Тук Аспарух (Испор,Аспар) е наречен "детище" навярно затова,че изпъквал с високия си ръст още в детската възраст,а майката не можела да го носи на ръце заради необичайното му тегло. А за да не ни заблудят отново несъвестни тюрколози,като използват думата СПОРА за нечистите си цели ще добавя,че тя е добре позната на запад,понеже е част от широко използваната там дума "Сп-ерма" (=Спорна,Спорина,Наспоряваща),а крайното й значение е Спира или Запира (Спираща цикъла на Богинята Майка заради компетентната намеса на Бога Баща).

2. Както разбираме от древните извори,формата Испор свободно преминавала в Аспар,Еспер или Еспор. Преходът И-А е демонстриран в примери като Биги-Бага,Одам-Одим и Вие-Вас (вместо Вис),а преходът И-Е: в Михаил-Михаел,Гавраил-Габриел,Чишмьона-Чешмяна и пр.). Формата Еспор на владетелското име се среща само на две места- в един древен извор,в който е спомената като Есперерих (= Еспора рих) и върху неговия сребърен орел:

image
image
3. Аспар= Каспар (популярно кавказко име), Каспи-Ар (Каспийски човек,Потомък на племето Каспи,Човек чиято майка е от Каспите), Гаспар (популярно име в Западна Европа)= Гасп-ар (Госп-Ар,Господ-Ар,Господен човек), Астор (с прех. П-Т) т.е. Ездар (Ездач,Звездар) или Конник (Юпитер). Оттук идва латинското Еспирит (Еспиритус)= Еспорит,което означава "Дух" (Зевс),а също и името Естор (Ектор,Хектор: с прех. С-К),прочуло се от "Илиадата".

  Тук си струва да запитаме кой бог е станал "кръстник" на племето Каспи,както и на днешния гр. Каспичан (Каспи-сан,Каспи-чин)? Това отново е Юпитер,понеже Каспи= Касви (Касови) т.е. племето носи името на бог,който освен всички други имена се наричал и Кас (Гос). Терминът "Гос" е добре познат на Българите: от него е образувана думата Господ (в Русия - Госпад),която означава Гос-пати (Водач на духовете [боговете]),а с нея неповлияни от гръцките религиозни деформации източни народи обозначавали Юпитер в древността. От същия термин Кос чрез добавяне на носовка е образувано името на римско-етруския конен бог Конс (Конес т.е. Конек,в друг вариант),а от статията "ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ СА НИ КАЗАЛИ ЯСНО КОЙ Е МАДАРСКИЯТ КОННИК" (28.08.2015 г.) знаем,че Конния бог е Юпитер (Зевс).

  Както знаем от проучванията около "пра"-Българския календар,конят сам по себе си е свещено животно на Сатурн понеже,според Скито-Тракийската митология,той отвеждал душите на мъртвите в Подземния свят. Конникът обаче (Кон + човек) бил свещен символ не на Сатурн а на Зевс,което личи от статията на Борислав Иванов "Сиявуш- бог сияен конник". С други думи,конят бил свещено животно както на Сатурн,така и на Зевс. Затова думата Аспа (кон- в някои езици около древна Балхара в Памир) означава Асда (Езда,Яздя),но също Азва (Казва,Предсказва бъдещето), Ашва (Лашва,Люшва,Залюлява ездача върху гърба си- оттам името на индуския цар Ашвина и руското "лошад"), Пазва (Спазва,Опазва- епитет характерен за Юпитер) и пр.

  Личните имена Аспар,Каспар и Гаспар,произлизащи от тази дума на свой ред означават още Казвар (Казващия бъдещето,Предсказателят), Госпар (Госп-Ар,Господен човек) и пр.,а от тях произлизат названията Боспор (Оспор) т.е. Возпор (Възпир,Възпиращия) и Сапар (с прех. АС-СА) т.е. Съпир (Спиращия) и Савар (Сава Ар)- друг епитет на Бога Баща (Зевс Юпитер),който възпирал цикъла на Богинята Майка,когато я оплождал. Името Сапар,от което идват днешните фамилии Сапареви,Цапареви,Чапарови,Шапарови,Щапарови и др. означава още нещо,а именно Савар (Сувар,Савир) и Капар (Капа-Ар) т.е. Кавар или Кабир (Кубар)- Сатурновото превъплъщение на Дионис.

  Други аналози на това плодотворно име,установени от "Анализа" са личните имена Нестор (тълкува се и като "Най-стар" т.е. Старшия [Началство] на групата богове), Испиридон (Испора-дан,От Испор даден) което значи от Големия (Наспорения) бог дарен ("Големия бог" очевидно е един от епитетите на Зевс), Спиридон (Спора-дан),Спиро (Спаро,Аспаро,Испиро) и пр. Името Спиридон е аналог на Тракийското (т.е. Българското) име Спарадок,което показва на поколенията неразривната връзка между Траките и днешните Българи.

  Ясна връзка с разгънатите форми на името Аспарух показват и други известни Келто-Тракийски царски имена,което на фона на досегашните познания за Българското минало не изглежда никак изненадващо:

1. Астерик (келтско лично име)= Асперик (Асперих) и Асторик (Несторек,Остарек). Последното значение говори,че имена като Аспар,Испор,Астор и пр. са носени най-вече от хора,които са жреци на Дионис (Сатир,Сътар) или потомци на жреци.
2. Аспархук= Аспартак (с прех. Х-Т),т.е. Испартак (О`Спартак или направо "Спартак" с добавена "протеза")= Аспарчик (Аспарчук- виж украинските имена Бончук,Бондарчук,Кравчук и пр.).

  Името "Есперерих",употребено в един-единствен източник на мястото на Испор (Еспор) подкрепя тези заключения,понеже е получено от написаната върху орела на Аспарух форма на неговото име Еспор (Еспоръ,Еспоре,Еспере) чрез добавяне на титлата "Рих" (Риг= Крал). От това наше царско име водят началото си "руската" фамилия Кашпировски (=Каспаровски),"азербайджанската" Каспарови и,най-странното от всички- едно фамилно наше име,твърде малко познато на повечето Българи но все още живо и използващо се от немалък брой достойни нашенци- фамилията Испорски.

  Днешната,а всъщност прадревна Българска фамилия Испорски произлиза без съмнение от личното име на великия Испор. Това не означава,че тези хора са гарантирани роднини или потомци на Аспарух (Еспор,Испор)- те може би носят това име по същата важна причина,по която той самият го носел т.е.- техният родоначалник вероятно е роден в месеца на Зевс (Юпитер),затова му е сложено неговото име.

  Има обаче едно "НО": тази слабо известна за широката Българска общественост фамилия води началото си от района на Рила планина,където се намирало Великото светилище на Дионис,а хората от Рода Дуло са били между най-видните негови жреци,преди римските легиони да ги прогонят към Украйна и Кавказ. По-конкретно,тази знаменита фамилия произхожда от "Испорска махала" на Дупнишкото село Ваксево,намиращо се на 30 км северозападно от Благоевград. Тази махала без съмнение е основана от някой древен прародител,носел името Испор и заради него е наречена "Испорска",което значи "Махалата на Испорците". Това означава,че името на великия Испор е съхранено в народната ни памет дори днес,а народът дълги векове не е забравял,че древен Български император с това забележително име се покрил с непреходна слава и величави заслуги за това,че спасил империята "Стара Велика България" от дезинтеграция при коварния двоен удар на "византийци" и хазари.

  Нещо повече- украинците,та и древните руси също добре знаели кой е техният някогашен повелител и владетел Аспарух,понеже нарекли мястото на неговата гибел Вознесенка т.е. "Мястото,от което Великия император се е възнесъл при боговете". Главен свещен символ на Аспарух разбира се бил орелът,понеже е свещено животно на неговия патрон Зевс-Юпитер. Друг свещен символ на владетелите с имена Аспар, Еспор, Испартак, Аспараток, Спарадок и пр. бил конят,който показва ясно разбираема за предците ни връзка между Сатурн-Дионис и царете,носещи това божествено име. Затова върху монетите на Тракийски владетели,носещи такива имена са изобразявани орел със змия от едната страна и кон от другата:
  image       image   Сега става ясно че иранските народи,които обозначавали конете с думата Аспа са потомци на онези Траки сиреч Българи,които напуснали Палеопонтийския регион и се преселили на изток начело с Дионис преди много векове. Думата Аспа или Сапа (с рокада АС-СА на І-та сричка) за тях означавала Капа или Капар (Савар,Кавар,Кубар) т.е. Сатурн- богът чийто свещен символ,изобразяван върху някои варианти на Календара ни бил конят. Това проучване позволява да направим и друг неочакван извод- че племената,наричани в древните извори Каспи (т.е. Кахпи,Капи) са същите,които по-късно се наричали Сувари и Савири (Севери,Савари или още Ковари и Кубари),т.е. Кобари (Предсказатели) и Капари (Кап-Ари): Племена от висините.

  Към това трябва да добавя,че името Испор има още едно значение,което поразява въображението,понеже свързва Аспарух директно с Дионис. Не бе никак лесно да се стигне до него поради наслоени в представите ни стари заблуди и представи,но то е повече от очевидно,понеже

ИСПОР= ИЗ СПОР (От Спорещия),или От Спорещия бог (От Бога на войните и конфликтите). Думата Спор е чисто Българска но я има и в други "славянски" езици като руския,а значението й е Са-Пор (За-Бор,Заборвам,Каня се да започна борба),значи е директно обозначение на Марс,който,подобно на Юпитер и Сатурн е свързван директно с Дионис. Връзката Марс-Юпитер в древната Българска религия е несъмнена: Марс е младежки аватар (превъплъщение) на Зевс (Юпитер),а Зевс е възрастния (израсналия) аватар на Марс. От тези значения на името разбираме,че Аспарух (както несъмнено и братята му) от малък е бил подготвян за водач,ръководител,пълководец и воин.

  Сега вече можем да направим най-общо описание на великия Аспарух,който е спасител а не създател на България. Той имал телосложение на силен и непобедим воин- чисто бял европеид,висок навярно около 2 м,едър и несъмнено синеок. Лицето му било набраздено с белези от битки,но бил красив по всички европейски стандарти- мъжествен и професионален победител,който е свикнал да преодолява всички трудности. Вероятно не носел брада и мустаци и никак не приличал на оня старец,който често ни показват вместо него. Шлемът му несъмнено е имал грива,а самият той носел рус чембас и вероятно е бил с И.Ч.Д. Много повече приличал на обветрения образ на Шварценегер,който ни показват по филмите отколкото на онова,което ни се представя във всичките му досегашни паметници,проектопаметници и гротескни изображения,правени от примитивни начинаещи "художници".

  Косата му била прилежно сплетена,сресана и фризирана- както подобава на велик но обичан император и няма нищо общо с ония разплетени дамаджани,които му вменяват бояджиите,наричани в социалистическо време "художници". Бил облечен в прекрасно изглеждащи златотъкани и копринени дрехи,обсипан със злато и скъпоценни камъни,блестящ от бижутерия и от козметика- да,и от козметика! Обкръжаващата го свита блестяла от злато и скъпоценности,а много от хората в нея били негови роднини (близки и далечни братовчеди, братовчедки, братя, сестри, зетьове, снахи, синове, дъщери и т.н.),чието облекло не се различавало много от онова,което носели европейските и византийските сановници в онази епоха. Говорел е няколко чужди езика и имал повече познания по политика,дипломация,история,икономика и управление от повечето други европейски владетели.

  По време на война около него имало голям брой военачалници и императорска гвардия с няколко вида боздугани,къси и дълги бойни секири,саби,мечове,махайри,няколко вида копия и различни бойни знамена: хоругви,конски опашки,петли,лабаруми (либрини),знамена от плат с изрисувани символи,кръстове и драконови знамена. Вероятно е имало части с алебарди и арбалети- оръжия,непознати на останалите европейци. Воините били предимно руси и синеоки,облечени в позлатени и посребрени брони,конете също. Владетелят несъмнено е носел и червено наметало: символ на неговия праотец Марс-Дионис,а в обкръжението му се числяла и немалка жреческа колегия,обслужваща култа към най-популярните Български богове. Жреците носели дървени таблички с "рунически" (йероглифни) молитви и религиозни химнове,а сред тях имало будистки и християнски свещеници от арианския обред. Така ще да е изглеждал великия Аспарух- обкръжен от голяма бляскава свита,блестящ и поразяващ въображението*.

  Ето как се оказва,че проучените по-горе владетелски имена нямат нито туркомонголски,нито чувашоалтайски или ирански произход а са си чисто Български- лесно доловимите техни аналози в говоримия ни език доказват това. Те потвърждават вече изградилото се схващане,че много от безбройните загадки на Българското минало може да бъдат разгадани с помощта на Езиковата археология и на наличните изворови данни,а величието на древната Българска цивилизация е непреходно и неговият блясък по волята Божия ще озарява както миналите,така и бъдещите векове на човечеството.
* Двете приложени картини със сюжети от Българската история са дело на великия Български художник Васил Горанов.

Гласувай:
56


Вълнообразно


1. leonleonovpom2 - Поздрави, приятелю!
26.02.2016 23:33
Пореден, чудесен материал!
Няма и сянка на съмнение, дори и за 1 % , че нещата не са такива
Посочил си и връзката на Българи с траки и с келти, бих добавил и с римляни
Няма съмнение, че нашата ,Българската цивилизация е свързана хиляди години със сегашните ни земи и не сме никакви узурпатори в тях! Каквато нелепост твърди конвенционалната ни история Не сме и нито тюрки, нито пък монтоли и не сме изоставяли езика си това и аборигените не правят
Пожелавам ти много нови, от същото високо качество материали!

спокойна нощ!
цитирай
2. shtaparov - Пореден...
26.02.2016 23:54
leonleonovpom2 написа:
Пореден, чудесен материал!
Няма и сянка на съмнение, дори и за 1 % , че нещата не са такива
Посочил си и връзката на Българи с траки и с келти, бих добавил и с римляни
Няма съмнение, че нашата ,Българската цивилизация е свързана хиляди години със сегашните ни земи и не сме никакви узурпатори в тях! Каквато нелепост твърди конвенционалната ни история Не сме и нито тюрки, нито пък монтоли и не сме изоставяли езика си това и аборигените не правят
Пожелавам ти много нови, от същото високо качество материали!
спокойна нощ!

Да приятелю- шепата първобитни сибирски монголоиди не се претопиха ни удавиха в "руското море",
макар да "плуват" в него вече 4 (четири) века,а недорасли задгранични измамници вменяваха на света,че цивилизованите Българи се "претопили" в "морето" от примитивни "славяни" само за 150-200 години!
цитирай
3. barin - Поздравления за пореден път
27.02.2016 21:34
Няма съмнения, Shtaparov- добър и изчерпателен си в търсене на връзката между названията на думи и имена на различните езици. Има връзка между българи, траки, западни народи. Напоследък започнах да чета повече и пиша за волжките българи.
цитирай
4. shtaparov - Няма съмне...
28.02.2016 00:15
barin написа:
Няма съмнения, Shtaparov- добър и изчерпателен си в търсене на връзката между названията на думи и имена на различните езици. Има връзка между българи, траки, западни народи. Напоследък започнах да чета повече и пиша за волжките българи.

У мен започна да се изгражда нов възглед за "Волжките" Българи и сега вече мисля,че е по-правилно те да бъдат наричани "Източноевропейски Българи". Поздравления за патриотизма- много здраве и късмет!
цитирай
5. nikikm - Поздравления!
28.02.2016 20:27
Прекрасно е и по най-неочаквани,поне за мен пътища,дава отговор на много въпроси!Да си жив и здрав и ако може, да кажеш нещо за тракийската монета с коня и орела! Поне от кой век е! Благодаря предварително!
цитирай
6. shtaparov - Прекp...
29.02.2016 17:55
nikikm написа:
Прекрасно е и по най-неочаквани,поне за мен пътища,дава отговор на много въпроси!Да си жив и здрав и ако може, да кажеш нещо за тракийската монета с коня и орела! Поне от кой век е! Благодаря предварително!


Съжалявам,че не можах да публикувам веднага хубавия ти коментар приятелю- опитвах много пъти,но имаше някакви проблеми с влизането и оперирането в Блог.бг,та просто не се получаваше. Монетата за която питаш е на Тракийския цар Спарадок,считан за брат на Ситалк (V в. пр. Хр.)- има я в Интернет. Същия тип е сякъл и самия Ситалк впрочем- неговото име е свързано с Българския бог на плодородието и поздемното царство Сатурн (Сет,Сат) наричан още Кубера,затова името му означава Ситак (Сетик- с отпад.на добавеното "Л") и Ситарк (Ситарик,Сет-Арик,Старик)- виж формата Ситалек (Сталек),от където е познатото "Сталийски". Така разбираме,че името Ситалк е епитет на бога Сатурн,чието свещено животно Конят присъства на неговите монети и в някои източни варианти на "пра"-Българския календар,където служи за обозначаване месеца на Сатурн.
цитирай
7. knyazvojvoda - Ще добавя някои данни: Настав...
29.02.2016 20:17
Ще добавя някои данни:
Наставката -ник (-ьникъ) е много продуктивна в старобългарски, образува деятелни имена. Според мен: Ирник = Ерник = Ярник, ярен човек, ярък...
Баян е точно Боян (с типичния преход о-а, типичен за индоевропейските езици), а Батбаян е Бат-Баян (Бат, което се среща в "батко" и "баща").
Има и друга възможност при тълкуването на името "Аспарух"... Корена "Аспа" е тракийското "аспа" (кон), а "Аспар" (с окончание -ар за деятелни имена) би трябвало да значи "коняр", "конник"... И още една наставка "-ух" (среща се в "кожух", от "кожа")...
цитирай
8. shtaparov - Ще добавя някои...
29.02.2016 21:18
knyazvojvoda написа:
Ще добавя някои данни:
Наставката -ник (-ьникъ) е много продуктивна в старобългарски, образува деятелни имена. Според мен: Ирник = Ерник = Ярник, ярен човек, ярък...
Баян е точно Боян (с типичния преход о-а, типичен за индоевропейските езици), а Батбаян е Бат-Баян (Бат, което се среща в "батко" и "баща").
Има и друга възможност при тълкуването на името "Аспарух"... Корена "Аспа" е тракийското "аспа" (кон), а "Аспар" (с окончание -ар за деятелни имена) би трябвало да значи "коняр", "конник"... И още една наставка "-ух" (среща се в "кожух", от "кожа")...

Благодаря приятелю- много ми е приятно че се включваш в дискусията. За наставката -НИК не се бях замислял детайлно но подробното й разглеждане показва,че тя е слагана в думи,на които трябва да придаде смисъл за някаква принадлежност,например:

Бранник= Браненик (Бран-ин-ич)
Зелник= Зельник,Зеленик (Зеле-ин-ич)
Стражник= Стражаник,Стражайник (Стража-ин-ич)
... и т.н.

В този смисъл името Ирник би следвало да значи Иреник,Миреник (Мир-ин-ик/ич)- Обичащ мира или Пирник (Пьерник,Перуник,Перунич) т.е. Принадлежащ на Гръмовержеца (респект.на Хермес) което малко променя смисъла,но е ценен принос в Българското тълкувание на името.
цитирай
9. knyazvojvoda - Към 8. Shtaparov
01.03.2016 00:52
Да... позволи ми да обясня по-технически как точно произлиза наставката -ник (-ьникъ/-еникъ в старобългарски), всъщност това е стара наставка на "к" (сравни "владика" - "владыка"), от която произлиза наставката -ица за деятелни имена от женски род, а също и наставката -ец (-ьць) за деятелни имена от мъжки род... Старата наставка -ик (-икъ) се е присъединявала към прилагателни на -ьнъ (получава прилагателни от именни основи), и към основи на миналото страдателно причастие (с наставка -ен-, както и в новобългарски, затвор-ен - затварям, удар-ен - удрям...), образувайки деятелни имена от мъжки род... и така, наставките -ьн-, -ен- са се срастнали с наставката за деятелни имена -икъ, и така стават -ьникъ, и -еникъ, новобългарски -ник, и -еник (сравни: страшник < страшен-ик, от страшен < страх; мъченик < мъчен-ик, от мъчен < мъча).
Според мен Ирник или по-скоро Ерник идва от корен "ер"/"яр", към който се прибавя наставката "-ьникъ", като слабия ер "ь" в -Ьникъ може да отпадне (слабите ерове в старобългарския са тези които се намират пред сричка в която няма друг "ер", примерно "старец", старобългарски "старьць", слабия ер е последния, поради което отпада, а другия се изяснява в "е", но в множествено число (именителен падеж), е "старьци", така силния ер става слаб, и затова изпада в новобългарския: "старци"), колкото до корен "яр", той е от същия произход както "гар", "жар"... С една дума Ерник значи ярък човек, "ярник".
Надявам се да съм дал полезна имформация.
цитирай
10. shtaparov - Да. . . позволи ми да обясня по-те...
01.03.2016 12:57
knyazvojvoda написа:
Да... позволи ми да обясня по-технически как точно произлиза наставката -ник (-ьникъ/-еникъ в старобългарски), всъщност това е стара наставка на "к" (сравни "владика" - "владыка"), от която произлиза наставката -ица за деятелни имена от женски род, а също и наставката -ец (-ьць) за деятелни имена от мъжки род... Старата наставка -ик (-икъ) се е присъединявала към прилагателни на -ьнъ (получава прилагателни от именни основи), и към основи на миналото страдателно причастие (с наставка -ен-, както и в новобългарски, затвор-ен - затварям, удар-ен - удрям...), образувайки деятелни имена от мъжки род... и така, наставките -ьн-, -ен- са се срастнали с наставката за деятелни имена -икъ, и така стават -ьникъ, и -еникъ, новобългарски -ник, и -еник (сравни: страшник < страшен-ик, от страшен < страх; мъченик < мъчен-ик, от мъчен < мъча).
Според мен Ирник или по-скоро Ерник идва от корен "ер"/"яр", към който се прибавя наставката "-ьникъ", като слабия ер "ь" в -Ьникъ може да отпадне (слабите ерове в старобългарския са тези които се намират пред сричка в която няма друг "ер", примерно "старец", старобългарски "старьць", слабия ер е последния, поради което отпада, а другия се изяснява в "е", но в множествено число (именителен падеж), е "старьци", така силния ер става слаб, и затова изпада в новобългарския: "старци"), колкото до корен "яр", той е от същия произход както "гар", "жар"... С една дума Ерник значи ярък човек, "ярник". Надявам се да съм дал полезна имформация.

Истинската наставка,която обсъждаме всъщност е -ИК (-ИКЪ,-ЕКЪ,-ЪКЪ)- добавеното към нея Н често е част от основната дума,а примери като Марек, Потиорек, Рюрик, Старик, Сатирик и пр. доказват това. Съответно,ако името Ирник означаваше Ярък,тя трябваше да звучи като Ярик (Арик) или Юрек и тогава Божествения патрон на нашия древен княз щеше да е Марс (Арей). За родството между Яр и Жар съм съгласен: Марс (Яр) е идентифициран от дедите ни с Дионис,който е и Слънце (Жар,Гор),а също и Хермес т.е. Гърма (Светкавицата,Мълнията),един от чиито епитети несъмнено е Ярък.
цитирай
11. shtaparov - До knyazvojvoda
01.03.2016 13:04
Другото е,че според проучванията на "Анализа" наставката -ИК е една и съща с наставките -ИЧ,-ИН,-ИЦ (-ИЦЪ,-ИЦА),-ИВ (-ОВ,-ЕВ),но се изманяла според диалектните предпочитания на "пра"-Българските племена,които я използвали а в разискваното име не тя е най-важното: основната информация ни я дава първата част от него. Инак името спокойно може да се разтълкува и така,както си предложил- смисълът няма коренно да се промени,а тълкуванието само ще се обогати. По тази причина ще включа предложената от теб добавка в текста на статията поради нейната важност за България и ти благодаря за съдействието.
цитирай
12. knyazvojvoda - Не смея да спекулирам дали Наста...
01.03.2016 14:57
Не смея да спекулирам дали Наставките на "к", са от същия произход, както наставките на "н"... Иначе -ик, -ак, -ич, -ач, -ица, са от един и същи произход...
Няма нищо което да пречи Ирник да значи "ярък", може да се получи "ярьникъ", от "ярьнъ" (ярък), след което изпадат слабите ерове, и става Ярник - Ерник - Ирник.
Още отдавна ми е интересно защо един "тюрк" носи име с типична за българите наставка "-ник", нещо не се връзваше тюркската теория...
Поздрави!!!
цитирай
13. indiram - Здравей, Щапаров!
01.03.2016 21:44
Честита Баба Марта!
Бели и червени, румени и засмени! Живи и здрави!

Хубава статия! Поздравления!
4 имена на Български Царе - нали можем да ги наречем и царе?
4 имена, пълни с история!

Ще кажа едно-друго, което вероятно ще е различно от научния подход.

І. Ирник - ... Херми.
Херми - четвъртити колони на които има изображение на пенис (или фалос) - имало ги в Древна Атина.
Ерми - нещо в обора, около яслите на животните, мястото, където се хранят

Искам да кажа, че имената на Царете ни, са доста загадъчни и многосмислови, и в тях има и меко/гъвкаво и твърдо/остро (и софт и хард).

ІІ. Баян - ... "Органа,Кубрат и Крум... Безмер= Без мир" -
Съмнявам се за Безмер, че е Без мир
Има още бая за намиране

Името Стоян, на галено Тянка, Ченка - Тян и Чен в Китай ли да ги пратим или китайците ще дойдат при нас?

ІІІ. "Тервел- с варианти Тривел,Тербел,Тривелий,Тербелиус и пр."
" в) Тербелиус= Тербелий (Тервелий),"
- думичката ТЕРБИЯ поставям за сравнение, дебат - Българска или чужда? - в изрази: Стана тербия. Не стана тербия. Сторих му (или го) тербия... ???

" Числото 3 (Три) пък било знаков признак за необикновено могъщество "
- У-грека (игрека), У-то - знакът на Дуло, ама имаше и още един знак У-грек, по средата с една вертикална чертичка продължение да долната вертикала, и изглежда като тризъбец, ама не пси... (на БГ клавиатура съм)

Казвам това, щото ми се струва, ме има връзка със символите и рисунките.

ІV. (Много ми се искаше да напиша за 4 - ІІІІ) АСПАРУХ!!!! (4 удивителни за него!)
Кас - Ами, тогава, Кассандра???
Рух - Руха: руха (думата) я има и днес по селата... означава парцали, текстилни материали, брак... и стават за бършене на прах; накъсани тъкани на парчета...
...
За монетите - кон и орел (със змия)... и кога ни ги откраднаха, че останахме само с един/ия лъв (или два/та лъва), ама без лъвска сила
Какво пише на гърдите на Орела и на монетата с коня, че не мога да ги разчета

Поздрави!
цитирай
14. shtaparov - Не сме...
03.03.2016 00:25
knyazvojvoda написа:
Не смея да спекулирам дали Наставките на "к", са от същия произход, както наставките на "н"... Иначе -ик, -ак, -ич, -ач, -ица, са от един и същи произход...
Няма нищо което да пречи Ирник да значи "ярък", може да се получи "ярьникъ", от "ярьнъ" (ярък), след което изпадат слабите ерове, и става Ярник - Ерник - Ирник.
Още отдавна ми е интересно защо един "тюрк" носи име с типична за българите наставка "-ник", нещо не се връзваше тюркската теория...Поздрави!!!

Да- и аз отдавна съм забелязал,че името Ирник прилича на имена и думи като Бирник,Мерник,Ерик,Рюрик и пр.,но на турколозите-мършофили това явно не им е по вкуса затова само те не са го забелязали,а от 70 години насам са само те на власт в университетите и академиите,за съжаление.
цитирай
15. shtaparov - До indiram
03.03.2016 00:54
Честита баба Марта- здраве и късмет! Названието "царе" на древните ни владетели е точно като названията "Тракийски царе","Царе на Юдея","Латински царе","Цар Приам","Цар Менелай" и пр. и е достатъчно точно,
понеже е обобщаваща титла за самодържавните владетели от древността. Името Безмер няма друго разумно тълкувание така,както името Айнщайн няма как да означава "Куция вълк" или "Голямото ухо".

Китайците нека не ги разискваме сега че темата е дълга,а думата Терби би трябвало да значи Торби (Торба) и оттам- Торбеши на част от Трибалите (Тривелите). В това има някакъв смисъл,понеже Хермес ("патронът" на Трибалите и на Тервел) винаги държал торбичка с пари в едната си ръка в знак на това,че бил и бог на плодородието. Връзката между тризъбеца и един наш йероглиф,който прилича на йероглифа IYI и присъства върху Розетата от Плиска не е изключена,но на този етап остава недоказана.

За имената Касандер и Касандра съм съгласен: Касандер= Кас-сандер (Гос-Сантир,Богът Сатир),който е разбира се Дионис. Наставката Рух (Руг,Руга,Рига и пр.) не може да се свърже с думата Рухо,понеже тя пък означава Реха (Дреха,Дрепа/Дрепъ,Дрипа) и затова няма как да стане част от което и да било владетелско име.

Коня няма кой да ни го откраде- гърците и сърбите не го искат,турците и руснаците- тоже. За дедите ни обаче се знае,че били конен народ точно като Траките и Скитите,а и ние още си почитаме кушиите на Тодоровден. Орелът присъствал на наши средновековни монети като герб на някои царе,а змията била премахната от християнската ни символика,понеже била считана в християнството за проявление на дявола,който в образа на змия изкушил Адам и Ева и ги вкарал в грях,заради който били изхвърлени от Рая.

На гърдите на орела пише (обратно на часовата стрелка) ЕСПОР или ЕКПОР,което е едно и също заради прехода С-К и К-С,а на монетата е записано името на Тракийския цар,който я отсякъл: Спар-ад-око (Спарадокъ).
цитирай
16. indiram - Здравей, Щапаров!
03.03.2016 17:05
Честит празник! - 3-ти Март.
-138 години от подписването на СанСтефанският Мирен договор.

Вечна памет и слава на Героите - знайни и незнайни, загинали във войните за да Я има днес България и да бъде Свободна!

Да живее България!
Поздрави!
цитирай
17. elcho - Ако беше до мен сега, щях да ти стисна ръката !!!
13.03.2016 20:53
Това ми е болна тема и многократно се опитвах да влея познания на много пишман-разбирачи, но не успявах. И сега ти ще помогнеш за тази кауза !
Имам приятел Холандец, който се казва Курт и му казах, че носи Българско име и той се опули !
Браво ! Извадил си всичко стойностно и си го компресирал удобно за четене !
цитирай
18. shtaparov - Това ми е бо...
13.03.2016 22:31
elcho написа:
Това ми е болна тема и многократно се опитвах да влея познания на много пишман-разбирачи, но не успявах. И сега ти ще помогнеш за тази кауза !
Имам приятел Холандец, който се казва Курт и му казах, че носи Българско име и той се опули !
Браво ! Извадил си всичко стойностно и си го компресирал удобно за четене !

Да- "немското" име КУРТ определено е наше но до такава степен популяризирано от славата на Курт-Кубрат,че попаднало в Германия така,както е попаднало и името Атил (Атли,Ашли)- чрез налагане на силно Българско влияние в земите на древна Германия (а защо не и чрез древните Белги?). То все още е на почит у днешните Българи- неговите форми Курти,Куртадин и Куртово Койнаре категорично доказват това,а значението му естествено не е "вълк",колко и да им се искаше на тюрколозите.
цитирай
19. zemja - Отделих часове и прочетох. Но си струва...
13.03.2016 22:57
Понякога от възхита се мълчи.
С преклонение пред толкова знания и родолюбие!
Поздрави!
Елица
цитирай
20. shtaparov - Понякога от възх...
14.03.2016 21:06
zemja написа:
Понякога от възхита се мълчи.
С преклонение пред толкова знания и родолюбие!
Поздрави!
Елица

Благодаря- ще продължавам да се старая за делото на обичната България,за да забравим отчаянието и да се върнем към великия оптимизъм на 30-те и 40-те години,който някой ни отне заедно със суверенитета,
вероятно от завист и злоба.
цитирай
21. elcho - Чудесен постинг !
25.03.2016 20:22
И стига с тези Руснаци. Ние нямаме нищо общо с тях !
Вижте как се изписва " РОССИЯ " а не РУСИЯ.
Аз имам тесни връзки с Щвеция и там чудесно знаят за произхода на Руснаците от Щведските племена --" РОССИ ". - Погледнете визията на двата народа ?!?
През 2011 година Щвеция официално поиска от Европейският Съюз да премахне Визите за Руснаците към Щвеция,-което им беше отказано категорично.
цитирай
22. shtaparov - И стига с...
27.03.2016 16:09
elcho написа:
И стига с тези Руснаци. Ние нямаме нищо общо с тях !
Вижте как се изписва " РОССИЯ " а не РУСИЯ.
Аз имам тесни връзки с Щвеция и там чудесно знаят за произхода на Руснаците от Щведските племена --" РОССИ ". - Погледнете визията на двата народа ?!?
През 2011 година Щвеция официално поиска от Европейският Съюз да премахне Визите за Руснаците към Щвеция,-което им беше отказано категорично.

Европа много се заблуждава с произхода на руснаците- на победителите във Втората световна все още им е унизително да признаят,че най-голямата държава в редицата на Съюзниците произлиза от най-малката в редицата на победените. Назрява време да се появи статия която да опише фактите,че руснаците са бивши азиатски Скити (т.е. Българи),част от които преплавала Балтийско море и се установила в Скандинавия (Сканда Новая),а по-голямата част от тях си останала на материка. Те са бивши Българи- затова в Скандинавия днес често пишат,че шведите (сведите,свевите) са бивши Траки. Те произлизат от същото Българско коляно,от което произлизат сърбите,които пък са част от Памирските Българи и навярно- едно от Седемте "славянски" племена.
цитирай
23. litatru - Поздравление!
13.06.2016 10:36
С уважение!
Поздрави - Литатру!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: shtaparov
Категория: Политика
Прочетен: 4271290
Постинги: 251
Коментари: 8758
Гласове: 126170
Архив
Календар
«  Юни, 2023  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Блогрол
1. Потомци на Алцек в Италия- гайди и тъпани,Български носии,цървули и навуща
2. Българска аристокрация през XV-XVII век
3. Българи от Ниш 2018 г. празнуват деня на Съединението
4. 105 Български въстания срещу турците
5. Български печат на 4300 години
6. Тракийската богиня ДУЛА- виж ДУЛО и календарния термин ДИЛОМ
7. Автономни градове и области през XV-XVI в. в България
8. Тюрколози умишлено крият стари истории на България,издадени преди векове в чужбина
9. Фалшификатори на Българската история върлуват безнаказано в Уикипедия
10. Спароток срещу фалшификаторите на история
11. Мнението на велики личности за Българите
12. Скитско племе Авари- факти и извори
13. Ето колко е лесно да се разбере истината за произхода ни: статия на Спароток
14. "Пра"-Българите са потурчени с купища цинични лъжи по наш адрес,измислени от руската "наука"
15. България е дала заем на Франция през 1907 г. 145 милиона златни лева
16. Българска сватба от старо време- ориг.запис от 1962 г.,няма къде да го видите днес
17. Германски племена с феноменални имена: Дули,Галомани,Кавки,Камари,Фраки,Аварини,Еруски (Етруски),Балти,Бактери (=Бактри),Аугандзи (=Афганци),Албани,Гермиони,Вируни,Варни и пр.
18. Бълг.език забранен в Татарстан 1928 г.,а татарите клали Българи в Русия 1884г.
19. Руснаци спрягат Българите в конференция за Тенгри
20. Руски данни за Киев- основали го индуси,в него имало монголоиди и тюрки
21. Русите роднини на тюрките- руска статия
22. Евреите с италиански корени,навярно от етруските
23. Манихейството вид гностицизъм,основа на дуализма и богомилството
24. Орфей и синът му били в Египет- Спароток
25. Български календарни животни в дакийския зодиак
26. Сърби и Хървати в Стара Велика България
27. Българските тайни езици- част от тях
28. Истинската Илиада е фригийската
29. Именникът на князете- проучване на Стефан Чурешки
30. Ценни сведения за морските народи