Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
16.12.2016 23:29 - ПРОИЗХОД И ЗНАЧЕНИЕ НА ИМЕНАТА ВЛАДИМИР, РАСАТЕ, ВИНЕХ И ВОКИЛ
Автор: shtaparov Категория: Политика   
Прочетен: 17441 Коментари: 30 Гласове:
40

Последна промяна: 12.02.2017 22:20

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
ПРОИЗХОД И ЗНАЧЕНИЕ НА ИМЕНАТА ВЛАДИМИР, РАСАТЕ, ВИНЕХ И ВОКИЛ


   Някои древно-Български имена като Расате,Винех и Вокил днес звучат странно за нашето ухо,но други като Владимир и Борис се употребяват ежедневно и имат такава популярност,че Българския им произход е силно размит между нечестните претенции на някои други народи. Те се заблуждават най-вече от това,че днес са по-силни от нас и си мислят,че това винаги е било така. Историята обаче сочи,че 99% от съвременните силни народи не са съществували в древността,а нашия народ е съществувал и е дал на европейците царски и кралски династии с най-"синята" и благородна кръв на света- Българската.

  Последния факт е унизителен за повечето германци,руснаци,италианци,
испанци,гърци,сърби,"румънци",турци,британци и французи,затова доказателства по него ще привеждаме друг път,а сега ще разкрием "пра"-Българския произход на споменатите в заглавието владетелски имена.

1. Владимир. Това двусъставно име е споменато за пръв път през IX век,когато е носено от известен Български княз,а неговите руски и скандинавски аналози са далеч по-нови. Значението му се открива лесно когато знаем,че нашите древни владетели са носели имена на езически богове:

Владимир= Влади мир (Вади мил): с отпадане на добавеното "Л" и преход Р-Л както в думите Кръцни-Клъцни и Дар-Дал. "Вади мил" означава Веда мил (На Ведическия бог мил) сиреч- "На Марс мил" а в преносен смисъл- "Марсов син,Потомък на Арей". Наставката "Мир" има още едно значение- Михр (Шахр,Шар) т.е. Слънце (в преносен смисъл- Господар),и тогава цялото име добива формата "Господарят Марс".

   Марс-Арей не е никак случаен: този бог на Ведическите племена е Веда но и Вода (Вожда),Ведин (Един) и Сама бога а третата година в Българския календар,носеща неговото име е наричана Сомор (Сам ар). На него са кръстени водата (Вода= Веда,Повеждам) и числото Едно (Ведно,Ведино) а самият той е Дионис,понеже богът на Ведическите племена е самият Арей (Арес,Марс).

  Странните разновидности на името Владимир в древността са чисто Българско изобретение: Валдимер= Валдимир,Лаодомер= Ладьомер (Владьомер,Владьомир),Ландомир= Ландимир (Вландимир,Владимир- без носовката) и пр.,а негови съкратени разновидности днес са имената Владо,Владко,Видо,Видьо,Виден,Видин и пр.

  Близко до него е името Владислав,което означава Вади- Слав (Славният Марс),а също Веда слав (Славата на Марс,Прославящ бога Марс). Най-старото Българско християнство не било като православието и католицизма,а било по-особено и толерирало небиблейските имена. То шествало сред Българите от векове,когато им било наложено византийското православие (след 1025 г.),затова много езически имена не е можело да бъдат изкоренени и останали у нас,а други с по-регионално приложение напуснали страната заедно с преселническите "богомилски" вълни,които се отправили на север и на запад след византийското "завоевание" на България.

  Понякога това име се обяснява по асоциация с думата "Владея". Наши колеги като merlin68,havel и пр. например съобщават,че името "Влади-мир" може да означава "Владеещ света"
подобно на името Всевлад (Над всички властващ).

  Признавам че тази теза е твърде изкушителна,за да бъде отхвърлена лековерно но има един проблем,който обърква всичко- останалите древни Български имена,завършващи на -МИР (-МЕР,-МАР) не може да бъдат обяснени с нея. По-рано винаги съм се питал какво ли означават имената Акамир, Теример, Маламир, Даргамер (Драгомир), Пишимар, Полимир, Казимир, Безмер и пр. Сега вече не се чудя- по волята Божия сега знам. Един елементарен пример: древното име Пишимар,от което произлиза днешната фамилия Пишимарови означава Пищи- Мил и Пищи-Михр ("На Сатурн мил" и "Господарят Сатурн"). Думата Пища (Храна),изговаряна в Русия като Пишча се ползва у нас под формите Питая,Питателен,Пита,Пица (Питца,Питица) и пр. и обозначава "Богът,прехранващ населението". Синонимното му име без съмнение било Хран,но е по-добре познато и станало популярно в света под формите Хрон и Крон (Кронос). Затова моето тълкувание е универсално- то дава обяснение на всички загадъчни древни имена без никакво изключение и без допускане на никакви недомислици.

  Тук разбира се трябва да добавя,че думата ВЛАДЕЯ иде от името на същия Български бог Марс-Арей,понеже в дълбокото минало изразът "ДА ЗАВЛАДЕЯ" е означавал неизменно "ДА ЗАВОЮВАМ С ОРЪЖИЕ" а "ДА ВЛАДЕЯ" е значело "ДА ЗАСТАВЯМ КЪМ ПОКОРСТВО И ПОДЧИНЕНИЕ ЧРЕЗ СИЛАТА НА СВОЕТО ОРЪЖИЕ". Затова като казвали "ВЛАДЕЯ",дедите ни казвали буквално "ВЕДЕЯ" (ПРАВЯ КАТО МАРС),докато Всевлад (Всевладеещия) е техния Световен бог.

  Важно е да се знае че имената,завършващи на "-МИР" имат още един начин на разтълкуване,който е най-правдоподобен от всички изложени дотук. Според него те се състоят от три части: основа (божествено име или епитет),Български суфикс (-ИМ,-АМ или -ОМ) и Българска наставка (-ЕР,-ИР,-АР). Името "Владимир" в такъв случай се състои от думата ВЛАД (ВАД- алтернативно име на Марс),към която е добавен характерния за Българските календарни термини суфикс за принадлежност -ИМ (-ИН) а към получената по този начин дума ВЛАДИМ е добавена наставката -ИР (-АР),която придава на името окончателния смисъл "Владин ар" (Марсов човек,Марсов потомък).

  Този начин за разтълкуване работи най-добре от всички,което ще демонстрирам с още три примера:

а) Акамир (наше древно име от VII в.)= Сакамир (Сакан-ар,Сакин ар) т.е. Скитски човек,Марсов човек (Син на Сечащия бог).
б) Теример (наше древно име от X-XI в.)= Терим-ер (Терин ар,Човек [потомък] на Тера [на Богинята Майка]).
в) Маломир (наше име от IX в.)= Малом-ар (Малин човек,Потомък на Мала бога [Малкия бог],Човек от рода на бог Сатурн).

2. Расате. Познато като второ име на Българския княз Владимир,то дълго време озадачаваше учените и ги караше да съчиняват какви ли не причудливи теории за неговия произход. "Анализът" обаче с лекота открива неговото значение,понеже Расате= Ръзате (Хръзате,Хръзата) а богът,на когото е кръстен се наричал Хръз,Хърз и Хорс- Слънчевия бог. Запазени до днес варианти на това име са Руси,Руска,Русанка,Росанка,Росен и пр. а връзката му с Дионис е несъмнена понеже древни историци като Макробий пишат,че Слънцето е негово дневно проявление.

image
  Има и друг начин за разтълкуване на това име,според който Расате= Русате (Покорител на руснаците) или Рашате (Покорител на рашките т.е. на сърбите)- тогава името Расате ще е било придружителен епитет към името Владимир,
обясняващ постиженията на неговия носител. Съществуващата прилика с Хръза (Ръса) в този случай се дължи на простия факт че племенното,а днес вече и народностно име на тези племенни групи произлиза от името на същия Български бог.

  Пропускането на първата съгласна в такива имена и названия е обичайно за Българския език: елементарен пример в това отношение е името на село Хърсово,наричано от народа ни и Ръсово (Слънчево село,Село на Слънчеви жреци). Същото е станало и с името на днешния Разград,който някога се наричал Хръзград (Градът на Слънчевия бог).

3. Винех. Това "странно" име се среща и в Микенските таблички което сочи,че дедите ни са обитавали Балканите далеч преди първите гърци. В него няма нищо,което да затрудни тълкуванието: то означава чисто и просто Винек (от думата Вино т.е. Войно- свещена напитка на Дионис и на неговите воини),а също Войнек (Богът-Воин сиреч Марс). Както знаем от Арийските нашествия в Индия,Марс-Арей и Дионис са напълно идентични помежду си,от което още веднъж изпъква силната привързаност на "пра"-Българите към Дионисовия култ. Съкратен негов вариант днес е името Воин,от което иде фамилията Войнови. Друг негов аналог днес е името Войняг (= Войнех,Винех),от което иде фамилията Войнягови. Една местност в Югозападна България носи името Бинек (= Винек),което е много близък аналог на указаното име и обозначава места,където някога се отглеждали хубави винодайни лозя.

  В тясна връзка с това Марсово име е добре познатата дума Вина,означаваща Война а под "Вменяване на вина" дедите ни разбирали "Вменяване на война",понеже вината за тях била задължителен повод за обявяване война на виновника,който при подозрение бил затварян но при доказване на вината не оставал под домашен арест,а бил принасян в жертва на Марс. Така са убити от жреците наши князе като Телец и Умар само заради това,че Българската армия е разбита от "византийците" по тяхна вина.

4. Вокил. Това родово име също присъства в Микенските таблички и не e по-малко знаково от предишното,понеже Вокилъ (Вокиле)= Укил (диалектна форма на името),Акил (Акиле,Ахиле),ще рече Ахил. Негови днешни варианти са Векил (виж фам. Векилски) и Ваклин (Вокилин). Други наши имена,родеещи се с него са Вълко (оттам- фам. Вълкови),Вълчан,Вълчин,Влък (в Сърбия) и пр. То дава феноменални сходства с имената на три от основните Български богове- Зевс,Марс и Хермес,което те са схващали като някакъв вид магия и пряко доближаване до Дионис:

1. Укил= Акил (Ахил),назализираната форма на което е звучала като Анхел (Ангел) а в диалектен вариант Янгел (Янкул),което е древно наше име на Зевс-Юпитер. Тази съпоставка се потвърждава от сравнителния анализ на древните имена,които носел днешния град Поморие: Анхиало,Ахело (Анхело),
Ахелой (Ахилий) и пр. Това име е споменато в "Притчи Соломонови" под формата Укал- едно от алтернативните названия на библейския Соломон,чието име се превежда от иврит като "Другар на Бога" и насочва неговото тълкувание към епитетите на Хермес.

2. Вокил= Восил (с прех. К-С) т.е. Васил (Войсил). Това без съмнение е името на Марс-Арей,понеже Васил= Въсел (Навъсения бог) а Васко= Въско. От думата Вок (Вос,Въс) произлиза названието на хищника Вълк (Вук,Вок)- свещено животно на Марс-Арей,употребявано в келтоевропейските варианти на Българския календар на мястото на тигъра и прието за "тотемно" от тюрките по същата причина.

3. Акил (Укил)= Атил (Татил,Татул т.е. Татиния): алтернативно име на бог Хермес,на когото е кръстен нашият прославен княз Атила (Атилъ),царувал през V век. От него днес са останали личните имена Тильо (Атильо),Тиле (=Атиле) и фамилията Тилеви,а преходът Х-Т (Ахила-Атила) се осъществявал чрез веригата Х-Г,Г-Д и Д-Т. Епитетът "Татин" означава "Зевсов" (На Бога Баща) и се отнася за всичко,произлизащо от Юпитер- в случая неговата гръмотевица,наричана от дедите ни Гърмеж (Гермеж,Гермес) а от гърците- Хермес.

  Поразяващата древност и святост на старите Български имена е изключително дълбока и въздействаща,затова оказала невероятно силно влияние върху всички околни племена- гърци,латини,германи,араби,тюрки,унгарци и пр. Образуваните от Българска национална материя народи като "славяни",руси,арменци,албанци и власи запазили част от Българската слава за себе си,но не успели да излезнат от културно-историческата сянка на Великата Българска империя,която ги обособила и създала. Затова те са длъжни да се прекланят пред величието и неотразимата етнокултурна сила на народа,който им даде самостойна идентичност.

Гласувай:
41
11. barin - Здравей, shtaparov. С интерес и...
17.12.2016 12:06
Здравей, shtaparov. С интерес изчетох материала. Като малък съм си мислил, че името Владимир е руско, защото Ленин е Владимир и има князе със същото име. Действително е българско, като от него са производни цитираните в абзаца. Поздрави!
цитирай
2. shtaparov - Здравей,...
17.12.2016 15:04
barin написа:
Здравей, shtaparov. С интерес изчетох материала. Като малък съм си мислил, че името Владимир е руско, защото Ленин е Владимир и има князе със същото име. Действително е българско, като от него са производни цитираните в абзаца. Поздрави!

Здравей Иване: като малък и при мен беше същото но след време и аз осъзнах истината,а после реших и да я докажа.
цитирай
3. anin - Здрасти!
17.12.2016 15:08
Случайно да знаеш, името Павел какъв му е произхода, знаем за всеизвестният апостол Павел, руснаците, поляците и ние също го имаме?
цитирай
4. shtaparov - Случайно да знаеш, името ...
17.12.2016 15:26
anin написа:
Случайно да знаеш, името Павел какъв му е произхода, знаем за всеизвестният апостол Павел, руснаците, поляците и ние също го имаме?

Официално това име се води латинско- виж примерите с императрица Юлия Павла (Юлия Паула) и ще разбереш защо. Реално обаче е наше,но е употребявано само в определена диалектна област на древна България а ползувателите на този диалект са останали да живеят извън страната при някое от големите ни преселения на изток и на запад. Старото име на апостол Павел е Савел (= Савул),което указва неговото тълкувание: Савел е Великия (Световния) Български бог Сава (Сават,Сабат) а Павел означава По Вел (По-Велик),което е несъмнен негов епитет. В стария латински "В"-то между 2 гласни понякога се губи,но у нас то се възстановява както в случаите Пеячка-Певачка,Трион-Тривон,Триене-Триване (Разтриване),Пийни-Пивни,Пие-Пиве (Пиво),Паун-Павун и пр.
цитирай
5. germantiger - към анин
17.12.2016 19:27
другарко анета - англо и германоговорящите, че и френско говорящите също имат паул и пол :)

несъмнено всичко е българско

вертоятния Гплям взрив дал началото вероятно на Вселената преди 13,7 млрд. години всъщност е взрив на българското самочувствие
цитирай
6. merlin68 - Винаги съм мислил, че Владимир о...
17.12.2016 19:31
Винаги съм мислил, че Владимир означава владеещ света, подобно е името Всевлад - над всички властващ.
Датското Валдемор, също не е нещо друго а Владимир и чудесно илюстрира до къде са се простирали първо владенията на хуните, а след това на потомците им словени или славяни, както и кои всъщност са варягите.
цитирай
7. shtaparov - другарко ане ...
17.12.2016 20:28
germantiger написа:
другарко анета - англо и германоговорящите, че и френско говорящите също имат паул и пол :)

несъмнено всичко е българско

вертоятния Гплям взрив дал началото вероятно на Вселената преди 13,7 млрд. години всъщност е взрив на българското самочувствие

Щом обичаната от теб "другарка" не се обажда,ще ти отговоря аз. Англо и прочее говорящите имат Пол и Паул,понеже са го заимствали от римляните (а може би от нас??!!). За Големия взрив ще говорим друг път,а ти кажи оправи ли хулителното име,с което бе кръстил Българите в една от статиите си,за да знам дали да те наричам "наш приятел",или да те третирам по съвсем друг начин.
цитирай
8. havel - -shtaparov Похвална е тезата Ви защото е обоснована...
17.12.2016 20:37
Според мен н-р, Владимир- може да означава и владей или завладей света. Това би било пожелателно дадено име на син от владетел, като ни е известно че властта при дедите ни е минавала от бащата, на сина. Разбира се го казвам само като вероятност, без обосновки.С поздрави!...
цитирай
9. shtaparov - Винаги съм мислил,че ...
17.12.2016 20:43
merlin68 написа:
Винаги съм мислил, че Владимир означава владеещ света, подобно е името Всевлад - над всички властващ.
Датското Валдемор, също не е нещо друго а Владимир и чудесно илюстрира до къде са се простирали първо владенията на хуните, а след това на потомците им словени или славяни, както и кои всъщност са варягите.

Тази теза е твърде изкушителна за да бъде отхвърлена лековерно но има един проблем,който обърква всичко- древните Български имена,завършващи на -МИР (-МЕР,-МАР) не може да бъдат обяснени с нея. По-рано винаги съм се чудел какво ли означават имената Акамир,Теример,Маламир,Даргамер (Драгомир),
Пишимар,Полимир,Казимир,Безмер и пр. Сега вече не се чудя- по волята Божия сега знам. Един елементарен пример: древното име Пишимар,от което произлиза днешната фамилия Пишимарови означава Пищи- Мил и Пищи-Михр ("На Сатурн мил" и "Господарят Сатурн"). Думата Пища (Храна),изговаряна в Русия като Пишча се ползва у нас под формата Питая,Питателен,Пита,Пица (Питца,Питица) и пр. и обозначава богът,прехранващ населението. Неговото име без съмнение било Хран,но е по-добре познато и станало популярно в света под формите Хрон и Крон (Кронос). Затова моето тълкувание е универсално- то дава обяснение на всички загадъчни древни имена без никакво изключение и без допускане на никакви недомислици.
цитирай
10. leonleonovpom2 - Здравей, приятелю Щапаров!
17.12.2016 20:45
Чудесен постинг, с мното подходящ размер Защото обемът уморява и отклонява вниманието
Добър е за автора, но затормозва читателя
Интересуваше ме името Расате И в двата ти варианта има логика
Аз от дете, от разказите на баща ми го знам като Хръз Даже има версия, че Разград носи неговото име
Като е детрониран е изпратен във владението си там И така се създава Хръзград, а от него, постепенно-Разград
Много неясноти има в историята ни!
Уж е езичник, а дъщеря му Олга е в основата на покръстването на киевска Рус?! Нейният внук носи неговото име!
Да ,вероятно е това име да е прякор-във варианта Расате-surnome!
Както на Максимин Трак Трак никъде не фигурира сред имената му
Така, че според мен официалните имена са Владимир Хръз, а прякорът е Расате
Едното е независимо от другото, не го замества
Но официалното е Хръз-свързаното с бога, другото е дошло след войните със Сърбия

Хубава вечер, приятелю!
цитирай
11. brancaleon - Здрасти
17.12.2016 20:53
Как би тълкувал имената Борис, Борислав и Боримир, което са типично български?
цитирай
12. shtaparov - Според м ...
17.12.2016 21:06
havel написа:
Според мен н-р, Владимир- може да означава и владей или завладей света. Това би било пожелателно дадено име на син от владетел, като ни е известно че властта при дедите ни е минавала от бащата, на сина. Разбира се го казвам само като вероятност, без обосновки.С поздрави!...

Тук разбира се пропуснах да добавя,че думата ВЛАДЕЯ иде от името на същия Български бог Марс-Арей,понеже в дълбокото минало изразът "ДА ЗАВЛАДЕЯ" е означавал неизменно "ДА ЗАВОЮВАМ С ОРЪЖИЕ" а "ДА ВЛАДЕЯ" е значело "ДА ЗАСТАВЯМ КЪМ ПОКОРСТВО И ПОДЧИНЕНИЕ ЧРЕЗ СИЛАТА НА СВОЕТО ОРЪЖИЕ". Затова като казвали "ВЛАДЕЯ",дедите ни казвали буквално "ВЕДЕЯ" (ПРАВЯ КАТО МАРС).
цитирай
13. shtaparov - Как би тълкувал имената Борис, Б...
17.12.2016 21:10
brancaleon написа:
Как би тълкувал имената Борис, Борислав и Боримир, което са типично български?

Отличен въпрос,но за отговорите е рано- бих искал да включа тези имена в някоя отделна статия,ако нямаш нищо против приятелю.
цитирай
14. shtaparov - Чудесен пос ...
17.12.2016 21:22
leonleonovpom2 написа:
Чудесен постинг, с мното подходящ размер Защото обемът уморява и отклонява вниманието
Добър е за автора, но затормозва читателя
Интересуваше ме името Расате И в двата ти варианта има логика
Аз от дете, от разказите на баща ми го знам като Хръз Даже има версия, че Разград носи неговото име
Като е детрониран е изпратен във владението си там И така се създава Хръзград, а от него, постепенно-Разград
Много неясноти има в историята ни!
Уж е езичник, а дъщеря му Олга е в основата на покръстването на киевска Рус?! Нейният внук носи неговото име!
Да ,вероятно е това име да е прякор-във варианта Расате-surnome!
Както на Максимин Трак Трак никъде не фигурира сред имената му
Така, че според мен официалните имена са Владимир Хръз, а прякорът е Расате
Едното е независимо от другото, не го замества
Но официалното е Хръз-свързаното с бога, другото е дошло след войните със Сърбия

Хубава вечер, приятелю!

Благодаря- хубава вечер и на теб. Олга смятам да не му е дъщеря а по-скоро пра-правнучка заради хронологичното им разминаване от близо 100 години,но съм напълно съгласен- именно тя и Преславската й свита са донесли на "викингите" от Новгород и Киев Кирилица,Българско християнство,името Владимир и хиляди други неща.
цитирай
15. anin - Привет отново!
18.12.2016 17:23
shtaparov написа:
anin написа:
Случайно да знаеш, името Павел какъв му е произхода, знаем за всеизвестният апостол Павел, руснаците, поляците и ние също го имаме?

Официално това име се води латинско- виж примерите с императрица Юлия Павла (Юлия Паула) и ще разбереш защо. Реално обаче е наше,но е употребявано само в определена диалектна област на древна България а ползувателите на този диалект са останали да живеят извън страната при някое от големите ни преселения на изток и на запад. Старото име на апостол Павел е Савел (= Савул),което указва неговото тълкувание: Савел е Великия (Световния) Български бог Сава (Сават,Сабат) а Павел означава По Вел (По-Велик),което е несъмнен негов епитет. В стария латински "В"-то между 2 гласни понякога се губи,но у нас то се възстановява както в случаите Пеячка-Певачка,Трион-Тривон,Триене-Триване (Разтриване),Пийни-Пивни,Пие-Пиве (Пиво),Паун-Павун и пр.

Благодаря ти за отговора!
Всичко добро ти желая, и весело посрещане на празниците!
цитирай
16. anin - Миткоо,
18.12.2016 17:28
germantiger написа:
другарко анета - англо и германоговорящите, че и френско говорящите също имат паул и пол :)

несъмнено всичко е българско

вертоятния Гплям взрив дал началото вероятно на Вселената преди 13,7 млрд. години всъщност е взрив на българското самочувствие

Няма нищо лошо в това да имаме национално самочувствие, имаме достатъчно богата история, и според мен е нормално всеки народ да търси ценното в родното си, обратното би било по-лошия вариант, не мислиш ли?!
цитирай
17. nikikm - Жив и здрав!
18.12.2016 19:41
Господ здраве да ти дава приятелю и да ставаш и лягаш с България! Колко много са и нужни хора,като теб! Няма да загине,ако има повече и дай Боже!!
цитирай
18. litatru - Здравей, shtaparov!
18.12.2016 20:45
Харесва ми, че си компетентен и по имената! :)
Аз се интересувам от името Величка. ;) Шегувам се!
Дойдох тук, защото зная, че е интересно, но главно, за да ти пожелая весели Коледни и Новогодишни празници, здраве, щастие и любов!
Поздрави!
Литатру
цитирай
19. shtaparov - Случайно да знаеш, името Павел к...
18.12.2016 21:44
anin написа:
shtaparov написа:
anin написа:
Случайно да знаеш, името Павел какъв му е произхода, знаем за всеизвестният апостол Павел, руснаците, поляците и ние също го имаме?

Официално това име се води латинско- виж примерите с императрица Юлия Павла (Юлия Паула) и ще разбереш защо. Реално обаче е наше,но е употребявано само в определена диалектна област на древна България а ползувателите на този диалект са останали да живеят извън страната при някое от големите ни преселения на изток и на запад. Старото име на апостол Павел е Савел (= Савул),което указва неговото тълкувание: Савел е Великия (Световния) Български бог Сава (Сават,Сабат) а Павел означава По Вел (По-Велик),което е несъмнен негов епитет. В стария латински "В"-то между 2 гласни понякога се губи,но у нас то се възстановява както в случаите Пеячка-Певачка,Трион-Тривон,Триене-Триване (Разтриване),Пийни-Пивни,Пие-Пиве (Пиво),Паун-Павун и пр.

Благодаря ти за отговора!Всичко добро ти желая, и весело посрещане на празниците!

Аз също желая весело посрещане на теб и на останалите ми читатели- бъдете здрави и щастливи!
цитирай
20. shtaparov - Господ здраве да ти дава приятелю и ...
18.12.2016 21:45
nikikm написа:
Господ здраве да ти дава приятелю и да ставаш и лягаш с България! Колко много са и нужни хора,като теб! Няма да загине,ако има повече и дай Боже!!

Най-хубаво бе онези по върховете да са такива,но те за съжаление не са.
цитирай
21. shtaparov - другарко анета - англо и германо...
18.12.2016 21:49
germantiger написа:
другарко анета - англо и германоговорящите, че и френско говорящите също имат паул и пол :)

несъмнено всичко е българско

вертоятния Гплям взрив дал началото вероятно на Вселената преди 13,7 млрд. години всъщност е взрив на българското самочувствие

"Другарка" е доста силно казано- не я бъркай с комсомолската активистка Меркел,която стана премиер на най-мощната европейска държава но не успя да се поправи.
цитирай
22. shtaparov - Харесва ми, че си компетентен и по ...
18.12.2016 21:52
litatru написа:
Харесва ми, че си компетентен и по имената! :)
Аз се интересувам от името Величка. ;) Шегувам се!
Дойдох тук, защото зная, че е интересно, но главно, за да ти пожелая весели Коледни и Новогодишни празници, здраве, щастие и любов!Поздрави!Литатру

Тълкуванието на името Величка е лесно: то е умалителна,ако не и гальовна форма на името Велица (Велика),което означава "Родена от Великия (т.е. от Световния) бог".
цитирай
23. litatru - Еее, много
18.12.2016 22:05
благодаря! Трогната съм!
Светло Рождество Христово и Нова 2017 г.!
Хубава вечер!
цитирай
24. shtaparov - благодаря! Трог...
21.12.2016 23:27
litatru написа:
благодаря! Трогната съм!
Светло Рождество Христово и Нова 2017 г.!
Хубава вечер!

Весели празници,здраве и късмет!
цитирай
25. zaw12929 - Бъдете благословен! Казвате ис...
24.12.2016 22:36
Бъдете благословен! Казвате истини, които ни държат неотменно към българската традиция' Синът ми е Владо, на един от прадядовците, които се е казвал Влад- връстник на Левски, фамилията е на него, Ще ви споделя семейна случка- като 4-5 годишен Владо пита: Тате, кой е Даниелов: мама е Владова, ти си Владов??!!
Селото ни започва Началото си от 1830 година, върху пепелта на един град, ЧЕРВЕНА ВОДА изгорен 1811 година, за който има писано от пътешествениците на Запада, които на път за Цариград преспивали в града. Тук било седалището на най голямата Митрополия, имало 7 църкви, тук виждали градски часовник духова музика. Народа ни е живял умно, напредничаво във всеки миг и година от 1300 годишната си история. Казвам: ЩЕ Я има: Умният се справя с проблеми с които мъдрият не се забърква!
Весел празник! Радвайте ни с уменията си!!
цитирай
26. bven - и не само Киевска рус....
25.12.2016 18:43
където е стъпил българин - следи остават. Беше ми приятно да прочета анализа на имената, особено на Владимир , но не защото е името на Ленин и много други руснаци, за които се сещаме в момента...
Честити светли празници, приятелю!
цитирай
27. shtaparov - Бъдете ...
25.12.2016 18:46
zaw12929 написа:
Бъдете благословен! Казвате истини, които ни държат неотменно към българската традиция' Синът ми е Владо, на един от прадядовците, които се е казвал Влад- връстник на Левски, фамилията е на него, Ще ви споделя семейна случка- като 4-5 годишен Владо пита: Тате, кой е Даниелов: мама е Владова, ти си Владов??!!
Селото ни започва Началото си от 1830 година, върху пепелта на един град, ЧЕРВЕНА ВОДА изгорен 1811 година, за който има писано от пътешествениците на Запада, които на път за Цариград преспивали в града. Тук било седалището на най голямата Митрополия, имало 7 църкви, тук виждали градски часовник духова музика. Народа ни е живял умно, напредничаво във всеки миг и година от 1300 годишната си история. Казвам: ЩЕ Я има: Умният се справя с проблеми с които мъдрият не се забърква!
Весел празник! Радвайте ни с уменията си!!

Весели празници- благоденствие и късмет!
цитирай
28. shtaparov - където е стъпил българин - следи ...
25.12.2016 19:04
bven написа:
където е стъпил българин - следи остават. Беше ми приятно да прочета анализа на имената, особено на Владимир , но не защото е името на Ленин и много други руснаци, за които се сещаме в момента...
Честити светли празници, приятелю!

Весели празници и на теб! Следи от Българи има на толкова места в Европа.че ми се ще да напиша статия за Българските имена и думи в английския език. Не съм твърде добър в английския за съжаление- набелязани примери инак имам. В края на краищата ще се справям с това,което съм открил до момента макар то да не е твърде много но не е и толкоз малко,че да не излезе нищо.
цитирай
29. kapone13 - Благодарности
27.12.2016 01:53
Много хубава статия! Едно (различно)нечуто от мен, тълкуване на името Владимир
цитирай
30. shtaparov - Аз също не подозирах нищо за посл...
27.12.2016 11:14
Аз също не подозирах нищо за последния вариант на тълкуванието докато един ден не осъзнах,че най-вероятно той именно е верният.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: shtaparov
Категория: Политика
Прочетен: 3360243
Постинги: 208
Коментари: 7083
Гласове: 98524
Архив
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Блогрол
1. Потомци на Алцек в Италия- гайди и тъпани,Български носии,цървули и навуща
2. Българска аристокрация през XV-XVII век
3. Българи от Ниш 2018 г. празнуват деня на Съединението
4. 105 Български въстания срещу турците
5. Български печат на 4300 години
6. Тракийската богиня ДУЛА- виж ДУЛО и календарния термин ДИЛОМ
7. Автономни градове и области през XV-XVI в. в България
8. Тюрколози умишлено крият стари истории на България,издадени преди векове в чужбина
9. Фалшификатори на Българската история върлуват безнаказано в Уикипедия
10. Спароток срещу фалшификаторите на история
11. Мнението на велики личности за Българите
12. Скитско племе Авари- факти и извори
13. Ето колко е лесно да се разбере истината за произхода ни: статия на Спароток
14. "Пра"-Българите са потурчени с купища цинични лъжи по наш адрес,измислени от руската "наука"
15. България е дала заем на Франция през 1907 г. 145 милиона златни лева
16. Българска сватба от старо време- ориг.запис от 1962 г.,няма къде да го видите днес
17. Германски племена с феноменални имена: Дули,Галомани,Кавки,Камари,Фраки,Аварини,Еруски (Етруски),Балти,Бактери (=Бактри),Аугандзи (=Афганци),Албани,Гермиони,Вируни,Варни и пр.
18. Бълг.език забранен в Татарстан 1928 г.,а татарите клали Българи в Русия 1884г.
19. Руснаци спрягат Българите в конференция за Тенгри
20. Руски данни за Киев- основали го индуси,в него имало монголоиди и тюрки
21. Русите роднини на тюрките- руска статия
22. Евреите с италиански корени,навярно от етруските
23. Манихейството вид гностицизъм,основа на дуализма и богомилството
24. Орфей и синът му били в Египет- Спароток
25. Български календарни животни в дакийския зодиак
26. Сърби и Хървати в Стара Велика България
27. Българските тайни езици- част от тях
28. Истинската Илиада е фригийската
29. Именникът на князете- проучване на Стефан Чурешки
30. Ценни сведения за морските народи