Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
26.02.2015 03:57 - ПРОИЗХОД И ЗНАЧЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ИМЕНА АНГЕЛ,МИХАИЛ И НИКОЛАЙ
Автор: shtaparov Категория: Политика   
Прочетен: 25960 Коментари: 24 Гласове:
38

Последна промяна: 14.07.2018 15:27

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
 ПРОИЗХОД И ЗНАЧЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ИМЕНА АНГЕЛ,МИХАИЛ И НИКОЛАЙ


   Както става ясно от досегашния ни опит,темата "ономастика" се оказва особено популярна и неизчерпаема,а хилядите различни имена не може да бъдат вместени в няколко статии. Дори при най-добро желание трудно бихме успели да обхванем всички,които би следвало да бъдат обхванати,но някои от най-популярните и най- важните обезателно трябва да бъдат подробно разгледани,за да знае Българинът какво е дал на света и защо е велик народът ни. Сега ще се спрем на имената Ангел, Михаил (Михал) и Николай (Никол,Микул),чиито църковни празници са на 8-ми ноември и на 6-ти декември по нов стил. Днес тези имена са обявени от науката за гръцки или еврейски,но някога те съвсем не са били такива,защото и гърците,и евреите са ги заимствали от нас. Че това не са празни думи,а истина говорят техните окончателни тълкувания,установени от "Анализа":


  Името АНГЕЛ има още много варианти и разновидности,напомнящи за геговия произход и значение- Ангелос, Анжел, Ейнджъл, Анжело, Анчо, Янчо (Янко), Унчо, Ачо (Анчо,с носовка), Бачо (с добавяне на изгубената първа съгласна), Очо (виж фам. Очеви), Ацо, Ицо, Ичо, Аце, Ице, Бице, Буце, Боце, Бочо, Янгел, Вангел, Рангел и т.н. Както виждаме,близо 90% от тях са неоспоримо Български,което би трябвало да ни подсети за евентуалната истинска принадлежност на името,обявено от некомпетентни езиковеди за "гръцко". Веднъж внушили си обаче,че едно име не може да е Българско,езиковедите са готови да измислят всякакви тези и хипотези,само и само да "докажат" че не са сгрешили,а взетите от тях хонорари не са отишли на вятъра. За разлика от комунистическите "учени",западните им колеги не се срамуват да признаят че са сгрешили,но тукашните корифеи още робуват на Сталинската теза,че всяка крива линия,упоредна на партийната,е права линия!

  Затуй,за да разбулим загадката и да разпръснем съмненията привеждаме тълкуванията на името,изведени с помощта на Ангеловия анализ:

1. Ангел = Янгел (диалектна разновидност на името в югозападна България), Янкул (Юпитер)! Значи "Ангел" е пряк фонетичен аналог на името,което нашите деди давали на един от най-важните си богове,а именно Юпитер! До същото заключение стигат тълкуванията,извлечени от другите варианти на същото име: Ейнджъл= Янчул т.е. Янкул (виж фам. Янчулеви),и Анго= Янко (съкратена форма на разискваното име). Други негови разновидности са Ангело (Агело без носовката= Ягело,в Унгария: виж името на големия пълководец от XV в. Владислав Ягело), Анжел (Ажел- без носовката),която след възстановяване на първата съгласна придобива формата Бажел (Божил,Божий),от която иде късногръцкия "превод" на името- "Божий пратеник" или просто Божий (Божествен). Познати са още форми на това известно име- Анхел (Анхил,Ахел- без носовката,Ахил!),което е разновидност на добре познатото Хунско (Пеонско) име Атил. Че това име е Тракийско т.е. Българско говорят античните названия на гр. Поморие: Анхиало (в "гъкаща" форма Ангьало т.е. Ангьело),което от Средновековието до ХХ век е произнасяно като Ахело (след махане на носовката),а значението му е Ахило (Ахилъ) и Янкуло (Ягело).

  Че името Атила означава Ахила (Ахилъ) са се догаждали и други изследователи,но никой от тях не е успявал да аргументира изследването си по начина,по който го прави "Анализа"- чрез привеждане на множество аналогии и съпоставки,с добавяне различни изображения на артефакти,служещи в подкрепа на изложената теза,с цитиране на подходящи изворови данни и т.н.
Има например доказателство,че името на хунския владетел Атила е палеоевропейско и като такова е било добре познато на средиземноморските народи 600 години преди възхода на Хунската империя. Това го доказва името на римлянина Секст Атилий Саран (Sextus Atilius Saranus) - магистрат на Римската република в 155 г. пр. Хр.,чието име Атилий (Атилиус) е било произнасяно в говоримите латински диалекти като Атилио,Атили и Атило (Атилъ). По онова време подобни имена вероятно са носели още много хора,но не всички са станали известни държавни мъже,а делата и животът им са били сравнително обикновени,затова не са запомнени от историята.

  Вземайки предвид всичко това можем да заключим,че името Ангел във всичките му многобройни разновидности (микенска,гръцка,
латинска,хунска,испанска,Българска,английска,френска и пр.)
има единен прадревен произход,който го свързва с най-древните имена на гръмовержеца Зевс (Юпитер). Получената от "Анализа" Българска форма на името имаследното значение:


Янкул = Ян-гур (Бан-гур,Господар-същество,Господ), Кан-гур (Кон-хор,Кон-човек,Конен бог), Якул (без носовката)= Якия (Силния) бог, Янгур (с прех. К-Г и Л-Р),т.е. Йангур (Тангур,Тангру: с прех. УР-РУ). Оттам иде "тюркското" име Тангра (Тенгри),келтското Тандра,индуското Индра,англо-ирландското Тандър (гръм),шумерското Денгир (Думкар,Думкащи гръмотевици),полинезийското Танга-роа (Тангроа) и пр.

Индра (индуския Бог-баща) отговаря на римския Юпитер-Гръмовержец,на келтския Тандра,на "тюркския" Тангра и на полинезийския Тангароа:

image   В друго от своите значения името Янкул (Янгур,Тангур) означава Джангур (Джангър= Вдигащият шум,Повелителят на гръмотевиците), Танкур ("Такур" без носовката),т.е. Токар (Тока-ар,Чока-ар). Думите
Тока и Чока може да звучат странно за нашето ухо днес,но са били добре познати на Българите само допреди едно поколение,когато "Чокане" в Солунския диалект означаваше "Чукане",а "Тока" в шопски диалекти от днешна Западна България беше дума за "Наздравица",като "Тока" означава буквално "Чока" (Чука,Чукане,Чукване на чашите- в случая при наздравица). От анализа на всичко поднесено досега става ясно,че Чукащият бог в случая може да бъде само един- Бога на гърма (Зевс,Юпитер),познат другаде като Хермес (Гермес,Гермеш,Гърмеж) и Герман (Гърмен). Тук трябва да добавим,че думата "Тока" означава още Тотка (Тотко,Татко) и Тота (Тато,Татко,Бог-баща).

  Силно рамо на новата теза за произхора и значението на името "Ангел" дават някои сведения,издирени от Григор Григоров (създател на
 get.blog.bg):

  “...Подвижните светила са седем. Господар им е Юпитер (Йо). Той направлява времето...” Това е казано в надписа от Мурфатлар (Северна Добруджа). Свидетелстващ за особеното място на Юпитер в българските народни вярвания. В народните предания той се възпява под името Янкул, а тази дума има успоредици в келтските езици – JANGU,JANCAIL, означаващи “главен”,“голям”.
При Фригийският култ/тайнства (който е бил възприет в Атина) това келтско Ян(г/к)у ... се среща в документираният приветствен-възглас Еу-Патер (с допълнението "Евой Сабой").
  За същото лингвистите твърдят,че кореспондира с латинския главен бог Ю-Патер ... по-късния бог Юпитер!
Янкул се счита за Водач,Пастир на звездите (Янкул овчар), защото по неговата обиколка около Слънцето се отчита 12-годишното летоброене по Българския календар. В народните песни се възпява също и Венера,под името Деница или Янка, като сестра на Янкул. Или под името Янкулица,като жена на Янкул. За значението на Слънцето и Месеца във вярванията на нашите прадеди свидетелствува хрониката на Теофилакт. Където е пресъздаден "спорът" на Кан Омуртаг с неговия пленник, християниа Кинамон. 
Кинамон заявява: “...А тези разни богове, които вие почитате,аз смятам за истински демони. И ако ми изтъквате Слънцето и Месеца и ме карате да се възхищавам от великолепието им,то знайте,че и аз им се дивя,но ги смятам за творения – слуги,подвластни на Бога,но и на нас хората...” 
Омуртаг отговаря: ”... Не унижавай боговете ни! Тяхната сила е голяма и доказателство за това е,че ние,които им се кланяме,покорихме цялата ромейска земя!...”


2. Михаил (с варианти Микаил,Мигел,Мишел,Микеле и пр.) = Миха-ил (Маха-ир,Мага-ар: с прех. Х-Г,Л-Р,И-А),т.е. Човек (Жрец,Син) на Луната. Това е така,понеже древните Български магове са жреци на Луната,която е Богиня-Майка за древните народи и е небесно превъплъщение на Земята. Затова тя била наричана още Земела (Семела), Земеля (Земля,Земя) и Селена (Зелена,Вселена),а един от свещените й цветове у нашите деди бил зеленият,схващан някога като разновидност на синия. Съответно на това,Микаил= Мика-ил (Мака-ир,Макя-ар),т.е.- Човек на Богинята-Майка,а Мигел= Михел (Михал), Мигал (Микал,Микар),т.е. Маг-ар (Магът) и Макя-ар (Човекът [Синът] на Луната,Синът на Богинята-Майка). Името има още странни варианти и аналози- Миклош, Микул (Никол), Миклош (Никлас,Николас) и Микулас (Николас,Никълъс),които не са нищо друго освен варианти на добре познатото "гръцко" име Николаос (Николас,Никалас),което можело да се изговаря още като Миколас (Микалас,Михалас).

   В крайна сметка дори се оказва,че името Мигел (Мингел,с носовка) е форма на името Ингел (Ангел- с отпадане на началната съгласна и с прех. И-А както в думите Биги-Бага [Бога]). Това изглежда логично като отчетем неразривната връзка между Богинята-Майка и Бога-Баща,доказана и от "Анализа",понеже "Майка" означава и "Мажка" (с прех. Й-Ж)= Мажена (Омъжена). А че Богинята-Майка (Земята) и небесното светило Луната са считани за едно и също божество от древните езичници говорят много писмени извори и древни автори,включително Апулей. Древно изображение на Кибела (Богинята-Майка) с лунния сърп над нея и седемте светила също потвърждава това:
      
image

    Хеката (друг аватар на Богинята-Майка [Богинята-Земя]) също е отъждествявана с Луната,както личи от това нейно изображение върху оброчна плочка:

image
   А че Хеката е едно от преражданията на Кибела личи от това древно изображение на Хеката-Кибела:

image
   Аналогиите и фактическите докателства,които могат да се представят по тази теза впрочем са прекалено много,поради което спирам дотук,защото рискувам да изляза от основния замисъл на темата и да навляза в друга тема,за която още не е дошло времето,за да бъде достойно развита и представена. Затова минавам към следващото тълкувание. 

3. Николай (Николаос,Николас,Никола и пр.) = Микола (Микула,Мигела,Михала [Михаля]), Мако-ола (Макя-ала,Макя-ара),т.е.- Същество (Човек,Син) на Богинята-Майка. Значението му е съвсем същото като онова на името Михаил (Микаил) и Михалис (Николис,Николас) затова считам,че евреите са взели името Михаил (Михел,Микел,Микал,Никул) от гърците в периода IV-I в. пр. Хр.,а гърците на свой ред са го наследили от дедите ни след своето стъпване на Балканите в XII в. пр. Хр. Това име съвсем не може да бъде считано за гръцко,защото е придобило популярност в Гърция едва след нейното християнизиране,понеже хората,които го занасят в Близкия изток не са гърци,а Македони- едно от Тракийските племена,които по народност са Българи. Вмененият му през "византийско" време гръцки "превод" като "Победител" (от думата "Ника") е несъстоятелен,понеже и тази дума има Български произход:

Ника (Нике): "Победа" на гръцки= Вики (Вици,Викти: "Победа" на латински), а произходът й,както уточнихме в статията за династията Дуло,е свързан с думите Вехти (Стари,Старши,Старейшини), Види (Веди,Води) т.е. Знаещи,Водещи,Видещи (Всевиждащи,Ясновидци),Викатори (Виктори,Вакатури [Багатури]) и Стари (Сатри),които по примера на своя патрон Дионис са считани от древните езичници за професионални победители. Така че имената Михал (Микаил,Мигел) и Никул (Никол) са различни варианти на едно и също име,разделени в древността на "еврейски" и "гръцки" вариант,чийто праобраз не е нито еврейски,нито гръцки. Тук трябва да споменем също Дядо Коледа,наричан някъде Дядо Мраз,а другаде- Санта Клаус (Сан Николаус),Сан Николас и Святи Миколай,а името му означава още Колаус (Коладус= Колад,Колед).
  Преводът на думите Колад (Колед) и Коледа,както уточнихме другаде,е Колес (Колесния бог,Слънцето),чиято "Сатем" форма е Солес (Сол,Солинче [Сълънце],Соличе- без носовката). Слънцето на свой ред не е кой да е,а самият Дневен Дионис- онова дуалистично (двуполово) същество,в което вярвали праисторическите Българи далеч преди първите гърци да стъпят на Балканите. Затова Сабазий-Дионис,чието дневно проявление е Слънцето,можел да се превъплъщава в Богинята-Майка или по-точно той е нейното мъжко проявление,понеже прераждането и свойството на древните езически богове да  създават свои аватари (превъплъщения) били добре познати на древните Българи както личи от религията,която те оставили на древните и днешните индуси след нашествието на Арите в Индия. Тъждеството между Дионис и Богинята-Майка става ясно от някои техни имена,добре познати на нашите деди,като:

1. Кубера (Куберъ,Каваръ,Коваръ): Бог на плодородието (включително и на виното) и Бог-Ковач (Гръмовержец) у древните индоарии т.е. у древните Българи.
2. Кубела (Кибела,Кибсела [Кубхела]): богиня на плодородието и Богиня-Майка у Фригите и Траките.
3. Купала (Кубала)- Богиня на водите и на плодородието у "славяните".

  Така връзката на дядо Коледа със Слънцето и с Дионис е окончателно установена,и  сега остава да обясним неговата несъмнена връзка с Дядо Мраз. Тя освен несъмнена е и неоспорима,защото:


4. Мраз= Мрас (Марс)! А Марс,както уточнихме и другаде,е един от аватарите на Дионис,заради който Народите на Дионис в Тракия и в Индия се наричали още Ари (Арии,Ареи,Яреи- Хората на Арес [Марес,Мароз],Хората на Марс. Така че Дядо Коледа е още Дядо Марс или остарелия Арес (Марс),който заради старостта си вече не е в състояние да воюва,затова през зимата войни не се водели,а прекратяването им от езичниците ставало винаги в празничния ден на днешния свети Димитър,наследил някогашния езически празник на Дяматер (Деа Матер,Богинята-Майка),наричана от гърците още Димитра (Деметра).

  Тук ще напомня,че войнствената и агресивна същност на Дионис,заради която той е свързван пряко с Марс,личи по много признаци като неговият Тирс (жезъл за удряне,символизиращ светкавиците на Юпитер),по самото название Тирс (Трис= Трес: Тряскащ,Тресящ,Разтърсващ) и по името на главния бог,който ранните индуси наследили от Ведическите (Водаческите) племена,за който древните гръцки историци пишат,че е самият Дионис,който поставил себе си начело на индуския пантеон. Този бог е познат под имената Бромий (Хромий- Хромият [Куцият] бог),който не е никой друг освен Бога-Ковач (Хефест т.е. Кевест [Ковещ]) и Куцият Дионис. Неговото име означава още Громий (Гърмящия,Гръмовержеца),а защо Бога-Ковач е Гърмящ знае всеки,който е живял близо до ковачница.

  Ето защо,поради двойнствената природа на Дионис,Богинята на победата Нике или Ники (Вики,Виктория) е жена,чиито основни символи крилете са взети от Хермес (Гермес,Гърмеж,Гръмовержеца или Летящия Бог на гърма), венеца (венета) е взет от Венетите (Ванадите) или Вендите (Ведите: без носовката),наричани още Вехди (Вехти,Викти) и Стари (Сатри: с преход АТ-ТА), а жезъла (понякога заместван от палмова клонка) е взет от тирса на Дионис:

image


image
  Друга интересна аналогия,говореща за някогашна взаимовръзка между името Никола (Микула,Мигела) и името на Куция бог виждаме в гръцкото название на Дядо Коледа- "Агиос Василис". То колаборира ясно с циганското название на Коледния празник- "Банго Васил" (Куция Васил,Бакхо Васил или Бакхус-Дионис). Васил (Базил,Божил) е куц,понеже е ковача Хефест-Дионис,но също и Дядо Мраз (Стария Марс),а повечето старци както знаем са куци и често им се налага да носят бастуни (бащуни,бащини). Затова Старият Марс (Дядо Мрас,Дядо Мраз) е куц- понеже хем е стар и е един от Старите (Сатрите),хем е Хефест и Дионис,чийто тирс символизира не само светкавицата,но и неговия бастун:

image

image
  image
  От всичко поднесено дотук разбираме,че името Никола е вариант на името Михала (Михалъ) и обратното,а в корена на двете имена се крие едно от най-древните названия на Богинята-Майка,запазено още от матриархата,а именно думата Макя (Майкя,Майка). От тази дума впрочем иде "латинската" дума Матка (Матца,Матица) и нашето старо название на луната- Месец (Макец,Матец: с прех. С-К,С-Т). Оттам според най-новата теза на "Анализа" произлиза и името на Тракийското племе Македони:

Макьедони= Макя-дани (От Майката дадени,Синове на Богинята-Майка). Което категорично и за сетен път потвърждава,че древните Македони,наричани още Мигдони са Българско,а не гръцко племе.

  Като имаме предвид,че Майка= Мажка (Принадлежаща на мъжа си,Омъжена) можем да заключим,че разискваните названия може да се разтълкуват и чрез името на Бога-Баща,например Микал (Михал)= Мика-ал (Макя-ар,Мажа-ар): Потомък (Поклонник) на Богинята Майка и на Бога Мъж (Бога Баща). Съответно,Микола (Никола)= Мика-ала (Макя-ара,Мажа-ара),а значението в случая е същото. Този тип тълкувание е валиден и за етнонима Македони разбира се,понеже древните Мигдони,бидейки Тракийско (Българско) племе,несъмнено са ползвали "проблемните" за гърци,римляни,евреи и египтяни звуци като Ж,Ч,Ш,Щ,Ъ и Ь.Още повече,че звукът Ж е можел да преминава в Г дори при някои от нашите диалекти (Лъжа-Лага,Бежанец-Беглеци т.н.),а записването му чрез латинската и особено чрез гръцката писменост дори днес е напълно невъзможно.


  Тайните на Българската древност са хиляди и ние вероятно никога няма да изучим всичките. Но и малкото,което научаваме ни кара да вдигаме гордо глави и да гледаме отвисоко,та дори надменно на света и на останалото човечество,приело светините си от нашите деди и кланящо се на нашите древни богове и светци като на свои. Величието на древната Българска цивилизация е на практика неоценимо,а неговият принос за развитието на световната култура и цивилизация е решаващ за появата на света в този му вид,в който го намираме днес,както и за пътя,по който ще протича неговото бъдеще. Затова светът трябва да се прекланя пред Българите- носители и създатели на най-древната,коренна европейска протокултура,станала родоначалник на всички световни култури и цивилизации.

Гласувай:
38
0


Вълнообразно


1. fascindoo - Или!
26.02.2015 07:25
Или, както твърди Георги Ифандиев "Три са днес циганските племена останали след Христа - това са гърците, евреите и баш циганите".
цитирай
2. fascindoo - И още:
26.02.2015 07:28
Какви гърци и каква цивилизация гръцка?
И световни учени доказаха, че гръцката цивилизация е бледо копие на тракийската цивилизация!!!
А у нас >>> Блестящи примери на съвременното ОТРИЧАНЕ и ФАЛШИФИКАЦИЯ на Историята ни българска!
цитирай
3. shtaparov - Или, както твърди Георги Ифандиев ...
26.02.2015 14:45
fascindoo написа:
Или, както твърди Георги Ифандиев "Три са днес циганските племена останали след Христа - това са гърците, евреите и баш циганите".

Напълно съм убеден,че роднинска връзка между тях наистина има и това може да бъде доказано от генетиката. Макар че и там зависи кои точно хора ще изследваме- ешкеназите,сефарадите или потомците на истинските евреи,които днес ги знаем под името палестинци.
цитирай
4. shtaparov - Знам- така е
26.02.2015 16:06
fascindoo написа:
Какви гърци и каква цивилизация гръцка?
И световни учени доказаха, че гръцката цивилизация е бледо копие на тракийската цивилизация!!!
А у нас >>> Блестящи примери на съвременното ОТРИЧАНЕ и ФАЛШИФИКАЦИЯ на Историята ни българска!

Знам- така е: "гръцката" цивилизация е изкопирана от нас,но също от Финикия,Египет,Асировавилония,Микена,Крит и т.н. Цивилизация на паразитстваща пиратска прослойка,на която над 1000 години й трябвали,за се научи да добива хляба си с честен труд освен с пиратство и измами. Жалко,но факт!
цитирай
5. get - - Гръцката "цивилизация" е "продукт" на е л и н и з м а ... ??! Въпроса е - Какво е това "елинизъм" ?
26.02.2015 20:26
shtaparov написа:

Мраз= Мрас (Марс)! А Марс,както уточнихме и другаде,е един от аватарите на Дионис,заради който Народите на Дионис в Тракия и в Индия се наричали още Ари (Арии,Ареи,Яреи- Хората на Арес [Марес,Мароз],Хората на Марс. Така че Дядо Коледа е още Дядо Марс или остарелия Арес (Марс),който заради старостта си вече не е в състояние да воюва,затова през зимата войни не се водели,а прекратяването им от езичниците ставало винаги в празничния ден на днешния свети Димитър,наследил някогашния езически празник на Дяматер (Деа Матер,Богинята-Майка),наричана от гърците още Димитра (Деметра).


- Ако се захванеш системно с палео-история на ЕВРОПЕЙСКОТО(прото) население от теб би излязъл един блестящ български аналог на Жорж дьо"Мюзил ! Не ти правя комплименти - казвам истина!

- По принцип ВЪРХОВНИЯТ БОГ - При древното причерноморско(чети прото-българско) население - Не е бил от вида на антропоморфните гръцки "ерзац-богове" от "олимпийският пантеон"!
- От това което съм прочел (а то не е малко) приех - следните основни неща(характеристики) за този прото-бог, който не е само под вида на понятието "демиург" ... а че това е СИЛА - Ток, Течение, Движение ... Това символизират и меандровите символи - Предаващи ДВИЖЕНИЕТО НА ТОЗИ БОГ през МАТЕРиално проЯВЕНото, и от там женско-НАЧАЛО!
- Това е бог Ар(или)Ер(м)и ... в който са се клели пелазго-тракийските АРистоКРАТИ(силни поради АРа !) - Но стига съм обяснявал ... защото някои все още неподготвени да възприемат В ТОЗИ ВИД НЕЩАТА - ще помислят че съм се смахнал:)) !
- Но не съм СМАХНАТ а доста чел! От прочетеното достигнал до извода, че ТАЗИ СИЛА-Демиург-Ковач-ка(б/в)ир :)) - Е с дуален характер ? Един път е Съзидател - втори: Разрушител!
- Под тази форма и с такова име "Яро/Марс" е съществувал далеч на север в Рюген(о. Аркона)!
- Под втората форма разрушителна(наказваща) е Марс/Мраз/Арес/Ярост ... индийският бог Мара(смърт) ... документиран боен вик на сарматите-хуни "Мара" ... и на казаците от УкраИна-Рус :))!
цитирай
6. nikikm - Поздрави Щапаров!
26.02.2015 20:41
Чудесен материал! Дай Боже истината за Българите да изплува най-сетне пред света! Ако имаш възможности,тези неща да се пишат,филмират и популяризират в чужбина и особено в Русия и Украйна ще е великолепно!
цитирай
7. leonleonovpom2 - Поздрави, приятелю!
27.02.2015 23:17
Както винаги точен, задълбочен анализ!
Папагалите мълчат! Няма откъде да дадат нещо опониращо! Откъде да го вземат
Покрай Хермес , Гермес се сетих за...Герман Той е свързан с жегите , горещините Бог е, тракийски
Има и град Германия - Сапарева баня Името идва явно от горещите извори там
Та Герман явно е свързан със съвременната дума Гръм Да, гърмът предвещава дъждът, който да прогони сушата от горещините А сега де, за нещо толкова обичайно като светкавица и последвалия я гръм , прабългарите да ползват тракийския ,за да вкарат гръм в речника си?! Да, може, ако винаги са имали връзка с местните и са от тях!
Приятна вечер!
цитирай
8. shtaparov - Чудесен материал! Дай Боже исти...
28.02.2015 13:46
nikikm написа:
Чудесен материал! Дай Боже истината за Българите да изплува най-сетне пред света! Ако имаш възможности,тези неща да се пишат,филмират и популяризират в чужбина и особено в Русия и Украйна ще е великолепно!

Нямам кой знае какви възможности- нищо повече от онези на всеки обикновен Българин. Такава популяризация е крайно необходима разбира се,но без активното съдействие на държавната власт мисля,че е невъзможна. Само тя има големите възможности,които се изискват в случая,и е въпрос на политическа воля това да се случи.
цитирай
9. shtaparov - Както винаги точен, задълбочен ...
28.02.2015 14:02
leonleonovpom2 написа:
Както винаги точен, задълбочен анализ!
Папагалите мълчат! Няма откъде да дадат нещо опониращо! Откъде да го вземат
Покрай Хермес , Гермес се сетих за...Герман Той е свързан с жегите , горещините Бог е, тракийски
Има и град Германия - Сапарева баня Името идва явно от горещите извори там
Та Герман явно е свързан със съвременната дума Гръм Да, гърмът предвещава дъждът, който да прогони сушата от горещините А сега де, за нещо толкова обичайно като светкавица и последвалия я гръм , прабългарите да ползват тракийския ,за да вкарат гръм в речника си?! Да, може, ако винаги са имали връзка с местните и са от тях! Приятна вечер!

Благодаря приятелю- ето,че системата ми почва да помага на хората да разпознаят своето под мъглата на вековете,за което много се радвам! Името на град Германия съм го разтълкувал в последните 2 години,а ти си напълно прав за посочената от теб взаимовръзка,понеже Германия= Германица (Гърменица,Джерманица),което означава,че там някога е имало храм на Бога на гърма,наричан от древните също и Хермес (Гермес,Гърмеж). Едно твърде популярно негово название сред древните Българи е името Герман,известно на германците и като Херман,а неговото значение е Гърмен (Гърмин,Син на Бога на гърма). Като лично име то съдържа твърде голям религиозен елемент,за да може да оцелее на Българска почва след 1018 г. подобно на имената Крум,Кубер,Исперих,Кардам,Омортаг и пр.,но като топоним е запазено на много места у нас,за да свидетелствува за ролята на езическата религия в живота на нашите деди.
цитирай
10. shtaparov - Мраз= Мрас (Марс)! А Марс, както ...
28.02.2015 14:11
get написа:
shtaparov написа:

Мраз= Мрас (Марс)! А Марс,както уточнихме и другаде,е един от аватарите на Дионис,заради който Народите на Дионис в Тракия и в Индия се наричали още Ари (Арии,Ареи,Яреи- Хората на Арес.......
.....
(Деа Матер,Богинята-Майка),наричана от гърците още Димитра (Деметра).

- Ако се захванеш системно с палео-история на ЕВРОПЕЙСКОТО(прото) население от теб би излязъл един блестящ български аналог на Жорж дьо"Мюзил ! Не ти правя комплименти - казвам истина!
- По принцип ВЪРХОВНИЯТ БОГ - При древното причерноморско(чети прото-българско) население - Не е бил от вида на антропоморфните гръцки "ерзац-богове" от "олимпийският пантеон"!
- От това което съм прочел (а то не е малко) приех - следните основни неща(характеристики) за този прото-бог, който не е само под вида на понятието "демиург" ... а че това е СИЛА - Ток, Течение, Движение ... Това символизират и меандровите символи - Предаващи ДВИЖЕНИЕТО НА ТОЗИ БОГ през МАТЕРиално проЯВЕНото, и от там женско-НАЧАЛО!
- Това е бог Ар(или)Ер(м)и ... в който са се клели пелазго-тракийските АРистоКРАТИ(силни поради АРа !) - Но стига съм обяснявал ... защото някои все още неподготвени да възприемат В ТОЗИ ВИД НЕЩАТА - ще помислят че съм се смахнал:)) !
- Но не съм СМАХНАТ а доста чел! От прочетеното достигнал до извода, че ТАЗИ СИЛА-Демиург-Ковач-ка(б/в)ир :)) - Е с дуален характер ? Един път е Съзидател - втори: Разрушител!
- Под тази форма и с такова име "Яро/Марс" е съществувал далеч на север в Рюген(о. Аркона)!
- Под втората форма разрушителна(наказваща) е Марс/Мраз/Арес/Ярост ... индийският бог Мара(смърт) ... документиран боен вик на сарматите-хуни "Мара" ... и на казаците от УкраИна-Рус :))!

Да- както съм посочил в една от предишните си статии,името Арес (Йарес,Йарей) означава още Марес (Марс), Мариз (Маризене,Бой), Бурес (Борис) т.е. Буреносен,Борещ и т.н. А моите проучвания доведоха до извода,че главният Български (Тракийски) бог е бил по природа синкретичен и универсален.
цитирай
11. nikikm - То,хубаво,
28.02.2015 19:58
shtaparov написа:
nikikm написа:
Чудесен материал! Дай Боже истината за Българите да изплува най-сетне пред света! Ако имаш възможности,тези неща да се пишат,филмират и популяризират в чужбина и особено в Русия и Украйна ще е великолепно!

Нямам кой знае какви възможности- нищо повече от онези на всеки обикновен Българин. Такава популяризация е крайно необходима разбира се,но без активното съдействие на държавната власт мисля,че е невъзможна. Само тя има големите възможности,които се изискват в случая,и е въпрос на политическа воля това да се случи.


То хубаво,ама държавата не е наша! Трябва връзка с българите от Русия и Украйна по нета и да се работи с тях! Стига са ни крали и преправяли историята!
цитирай
12. shtaparov - Чудесен материал! Дай Боже исти...
01.03.2015 00:51
nikikm написа:
shtaparov написа:
nikikm написа:
Чудесен материал! Дай Боже истината за Българите да изплува най-сетне пред света! Ако имаш възможности,тези неща да се пишат,филмират и популяризират в чужбина и особено в Русия и Украйна ще е великолепно!

Нямам кой знае какви възможности- нищо повече от онези на всеки обикновен Българин. Такава популяризация е крайно необходима разбира се,но без активното съдействие на държавната власт мисля,че е невъзможна. Само тя има големите възможности,които се изискват в случая,и е въпрос на политическа воля това да се случи.


То хубаво,ама държавата не е наша! Трябва връзка с българите от Русия и Украйна по нета и да се работи с тях! Стига са ни крали и преправяли историята!

Това е най-лошото- страната ни върви от една към друга национални катастрофи единствено по вина на чужденците,които са ни натрапени най-вече от турци и руснаци! Ако България бе на Българите,населението й отдавна щеше да е надхвърлило 15 милиона и ще живееше по-добре от италианците,но уви!...
цитирай
13. f873 - Направо ми отстреля депресията в ...
01.03.2015 20:26
Направо ми отстреля депресията в която в момента съм впрегнал Дионис, Мраз и Марс.
Поздрав!
цитирай
14. get - - Много по-голям е бил българският народ в навачерието на поредната руско-турска война 1877-78 г. ! Според ... ?
01.03.2015 23:59
shtaparov написа:
nikikm написа:
shtaparov написа:
nikikm написа:
Чудесен материал! Дай Боже истината за Българите да изплува най-сетне пред света! Ако имаш възможности,тези неща да се пишат,филмират и популяризират в чужбина и особено в Русия и Украйна ще е великолепно!

Нямам кой знае какви възможности- нищо повече от онези на всеки обикновен Българин. Такава популяризация е крайно необходима разбира се,но без активното съдействие на държавната власт мисля,че е невъзможна. Само тя има големите възможности,които се изискват в случая,и е въпрос на политическа воля това да се случи.


То хубаво,ама държавата не е наша! Трябва връзка с българите от Русия и Украйна по нета и да се работи с тях! Стига са ни крали и преправяли историята!

Това е най-лошото- страната ни върви от една към друга национални катастрофи единствено по вина на чужденците,които са ни натрапени най-вече от турци и руснаци! Ако България бе на Българите,населението й отдавна щеше да е надхвърлило 15 милиона и ще живееше по-добре от италианците,но уви!...

- Юрий Венелин и генерала от военното руско разузнаване Липранди, наброяват на територията на Османската империя над ШЕСТ МИЛИОНА БЪЛГАРИ !
- Каравелов говори: "В българското отделение на "Левант Таймс" е изпечатана статия под заглавие "Българите в Молдово-Влахия и в Росия" ...
Българското отделение на "Левант Таймс" мисли, че в Ромъния живеят около 900 000 българи и че тия българи са образовани, богати и развити. ..."
- Какво излиза българите в средата на 19-ти век СА НАБРОЯВАЛИ към то СЕДЕМ МИЛИОНА ... а сега ПЕТ - Да обяснявам ли ЗАЩО - най-добре е сами да си отговорите!

- С уважение!

Послепис:
Българите, които поради историческите превратности са се преселили в бившата Руска империя безвъзвратно са изгубени! Както примерно част от тези, живеещи в "Новорусия" и припознаващи се за "руснаци" в момента!
- Най-добре прочетете от Л. Каравелов "Българските проценти в Румъния се умаляват"?
цитирай
15. shtaparov - Направо ми отстреля депресията в ...
02.03.2015 04:35
f873 написа:
Направо ми отстреля депресията в която в момента съм впрегнал Дионис, Мраз и Марс. Поздрав!

Тя депресията е за това- за да бъде отстрелвана :)) Е,радвам се впрочем- благодаря!
цитирай
16. shtaparov - До get:
02.03.2015 04:41
Съгласен съм: преди 180-200 години към народа ни все още се числели Българите в Македония,Влашко,Сърбия,Гърция,Молдова и пр.,а днес броят ни намалява в световен мащаб,заради денационализаторската и унищожителна анти-Българска политика на комунисти,социалисти и всякакви други обирджии и народни изедници,докопали се до лостовете на властта не за да спазват законите,а за да ги нарушават.
цитирай
17. panazea - Привет , Щапаров !
18.03.2015 22:40
Много информация накуп. Поздравления !
Герман , Джерман - не бях се сетила , че е Хермес.
А за Никола , имаме толкова градове , все наши . От Никополис до Ница .
А от Хера , херой , герой до наш Геро и Герго .
Бона и Бончо . Има още много !
цитирай
18. shtaparov - (Привет , Щапаров !)
20.03.2015 20:24
panazea написа:
Много информация накуп. Поздравления !
Герман , Джерман - не бях се сетила , че е Хермес.
А за Никола , имаме толкова градове , все наши . От Никополис до Ница .
А от Хера , херой , герой до наш Геро и Герго .
Бона и Бончо . Има още много !


Благодаря Тони- сърдечни привети и за теб!
цитирай
19. litatru - :)
29.03.2015 21:32
Вместо да се рови в енциклопедия, достатъчно е човек да надникне във вашата (да я нарека) ниша от блога Ви и ще се потопи в дебрите на историческите факти.
За мен беше удоволствие, г- н Щапаров!
цитирай
20. shtaparov - Вместо да се рови в енциклопедия, ...
30.03.2015 04:17
litatru написа:
Вместо да се рови в енциклопедия, достатъчно е човек да надникне във вашата (да я нарека) ниша от блога Ви и ще се потопи в дебрите на историческите факти.
За мен беше удоволствие, г- н Щапаров!

Благодаря- много се радвам!
цитирай
21. barin - поздравления за статията
02.12.2015 22:21
Поздравления за хубавата статия,Щапаров. Имаше много неща,които не знаех и научих още.За някои неща, като българските имена и Янкул-Юпитер съм писал на няколко места. За името МИхаил зная, че е много старо. Поздрави от мен и все така да продължаваш.
цитирай
22. shtaparov - Поздравления за ...
03.12.2015 00:18
barin написа:
Поздравления за хубавата статия,Щапаров. Имаше много неща,които не знаех и научих още.За някои неща, като българските имена и Янкул-Юпитер съм писал на няколко места. За името МИхаил зная, че е много старо. Поздрави от мен и все така да продължаваш.

Благодаря приятелю- много успехи и на теб!
цитирай
23. kirilova77 - Запитване
17.07 14:18
Здравейте, shtaparov! Нова съм тук и имам едно запитване. Бихте ли ми предоставили имейл адрес, на който да Ви пиша? Важно е и е свързано с тази статия.
цитирай
24. shtaparov - Здравейте, ...
17.07 16:03
kirilova77 написа:
Здравейте, shtaparov! Нова съм тук и имам едно запитване. Бихте ли ми предоставили имейл адрес, на който да Ви пиша? Важно е и е свързано с тази статия.

Нямам против- ще Ви го пратя в лично съобщение.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: shtaparov
Категория: Политика
Прочетен: 2924614
Постинги: 189
Коментари: 6233
Гласове: 86087
Календар
«  Ноември, 2020  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Блогрол
1. Потомци на Алцек в Италия- гайди и тъпани,Български носии,цървули и навуща
2. Българска аристокрация през XV-XVII век
3. Българи от Ниш 2018 г. празнуват деня на Съединението
4. 105 Български въстания срещу турците
5. Български печат на 4300 години
6. Тракийската богиня ДУЛА,от която са ДУЛО и календарния термин ДИЛОМ
7. Автономни градове и области през XV-XVI в. в България
8. Тюрколози умишлено крият стари истории на България,издадени преди векове в чужбина
9. Фалшификатори на Българската история върлуват безнаказано в Уикипедия
10. Спароток срещу фалшификаторите на история
11. Мнението на велики личности за Българите
12. Скитско племе Авари- факти и извори
13. Ето колко е лесно да се разбере истината за произхода ни: статия на Спароток
14. "Пра"-Българите са потурчени с купища цинични лъжи по наш адрес,измислени от руската "наука"
15. България е дала заем на Франция през 1907 г. 145 милиона златни лева
16. Българска сватба от старо време- ориг.запис от 1962 г.,няма къде да го видите днес
17. Германски племена с феноменални имена: Дули,Галомани,Кавки,Камари,Фраки,Аварини,Еруски (Етруски),Балти,Бактери (=Бактри),Аугандзи (=Афганци),Албани,Гермиони,Вируни,Варни и пр.
18. Бълг.език забранен в Татарстан 1928 г.,а татарите клали Българи в Русия 1884г.
19. Руснаци спрягат Българите в конференция за Тенгри
20. Руски данни за Киев- основали го индуси,в него имало монголоиди и тюрки
21. Русите роднини на тюрките- руска статия
22. Евреите с италиански корени,навярно от етруските
23. Манихейството вид гностицизъм,основа на дуализма и богомилството
24. Орфей и синът му били в Египет- Спароток
25. Български календарни животни в дакийския зодиак
26. Сърби и Хървати в Стара Велика България
27. Българските тайни езици- част от тях
28. Истинската Илиада е фригийската
29. Именникът на князете- проучване на Стефан Чурешки
30. Ценни сведения за морските народи