Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
22.02.2011 11:41 - Как е била създадена Русия
Автор: shtaparov Категория: История   
Прочетен: 32897 Коментари: 53 Гласове:
28

Последна промяна: 04.07.2015 05:17


                                КАК Е СЪЗДАДЕНА ДРЕВНА РУСИЯ

   И до днес по света се спори кога и как е създадена руската държава,понеже запазените (или показаните) сведения са твърде малко,а несъстоятелните тези за скандинавско-норманския произход на нейните основатели вече не издържат на проверките и осезаемо губят почва под краката си. Днес никой норманист не е в състояние да обясни как тези толкова напреднали скандинавци не успяха да създадат своя собствена държава в развитата Скандинавия чак до ХІ в.,но успяха да създадат още през ІХ в. славянска държава в земите на "най-изостаналите" европейски племена! Затова напоследък в Русия и света все повече се налага тезата за сармато-аланския произход на първите руски князе,а тезата за варяжко-скандинавския им произход се оказва почти недоказуема с научни средства.

   Да- няколко оскъдни викингски поселища в източна Европа наистина са открити,но те не доказват че викингите са били господари на онези земи,а че по-скоро са имали свои търговски фактории там. Тримата братя Рюрик,Тревор и Синеус,които оказали известно влияние върху държавообособителните процеси в руските земи,са споменати в изворите не като пришълци от земите на днешна Скандинавия (където по онова време господствал порядък,много близък до първобитно-общинния),а от земите на Вандалите в днешна Източна Германия. Всеки средновековен и ренесансов човек до XIX в.е знаел,че Вандалите са вид Славяни а не германци,които са дошли на Европейската сцена от районите край Кавказ. Техни германизирани и негерманизирани потомци все още живеят в някои немски области като Померания,Силезия и Саксония,за да докажат негерманския им произход. Не може да е случаен факта,че езикът на Вандалите показва необясними прилики с Българския (
виж https://sites.google.com/site/
runiyistoriabozman/distionario-vandalo-bulgaro
),а имената им са диалектни и архаични варианти на древно-Българските. Затова тълкуванията на онези термини,които са често спрягани при разискванията за произхода на Русия,показват "необясними" прилики с думи от Българския език:


1. Варяги= Валяги (с прех. Р-Л),Вологи ("Хора от Волга",Волги,Болги), Баляги (Беляки,Бълъги), Варги (Бурги,Бургари). Вагри (друго име на Варягите)= Багри (Бугри,Бугари). Варанги (друг вариант на варяжкия етноним)= Вараги (без носовката),Вагари (Багари,Богари)- с прех. ГАР-РАГ. Името "Варанги" означава още Варанки (Вирунки,Вирунци) и Арянки (Ариянци,с отпад. на І-та съгласна): Поклонници на ведическия Гръмовержец който е и Марс,от което става ясен истинския произход на варягите.

2. Викинги= Бикинги (Бикинци/Бигинци,Богинци,Болгинци: от думата Биги/Бога), Викинци (Витинци: стари жители на Витиния), Вятинци (Вятичи= Водачи: скито-славянско племе= Гетичи [Гети,Гетони]), Вихинги (Викинци)= Вихинци (Ваханци,Валхонци). Какво чудно че това е така,след като знаем дори името на приказната страна,лелеяна от всеки викинг,имал нещастието да се озове в мрачните земи на древна Скандинавия? Името на тази приказна страна е Валхала,наричана още Балхала (Балхара,Балгара: с прех. Р-Л)! Тези заключения са блестящо подкрепени от сведенията на Димитър Хоматиан (византийски писател и Български архиепископ в Охрид през XI-XII век,разполагал несъмнено с по-подробни сведения за нашата история),че древните Българи живели някога в околностите на град Пруса при планината Олимп в северозападна Мала Азия (т.е.- точно в древна Витиния), но много от тях били прогонени от армиите на Александър Велики и били принудени да се изселят чак при "Мъртвото море" (Mari marusa= Морье мароза,Мразовитото море: древно название на Балтийско море)!

3. Гардарика (варяжко име на Русия)= Баргарика (Баргарица,Балгарица), Гадарика (без добавеното "Л") т.е. Гетарика (Гетарица,Готарица- Страна на готите).

4. Руси (Роси)= "Руси" (русото племе,светлокосото племе), Ръзи (Хръзи=Слънчеви,Деца на Слънчевия бог), Пруси (Фръзи,Фризи,Фриги,Бриги [Блъги]), Преси (Перси), Плуси (с прех. Р-Л)= Влуси (Власи,Блази)= Блъзи (Блъги) т.е. Блъгари,носещи нашето народностно име в друг диалектен вариант.

5. Уруси (друго диалектно име на руснаците)= Юруци (юруците вероятно са потомци на Скито-Сарматско племе,част от което отива в Средна Азия по време на някое от големите ни преселения на изток и в последните 1500-2000 години е било постепенно тюркизирано), Ароси (Аорси,с прех. ОР-РО): едно от същинските названия на това Скито-Сарматско (Българско) племе,чието тълкувание в разгънат вид звучи като Боруси (Бъръзи,Бълъзи: с прех.Р-Л). Името Юруци (Юруси,Уруси) означава още Арици (Арийци) и Яраци (Ярейци- племето на Арей/Арес).

6. Руотси (лодкари,гребци- "варяжка" дума,от която се изкарва произходът на руското народностно име поради безсилие да се посочи истинския му произход)= Луотци (прех.Р-Л),т.е.- Льодци (Лодци,Людци,Лодкини,Екипаж на лодка/людка)- древна Българска дума,отнасяща се до вид професия а не до народностно име.

7. Славяни= Склави (истинско име на "славяните")= Сакалави,Сакалиби,т.е. Сакалови (Жители на страната "Сакала") и Сака-люде (Сакски,Скитски хора),а Българите често са наричани "Скити".

8. Вандали= Вандари (Вундари,Българи на Вунд,наричан още Вананд), Ванадали (Ванадари,Венетари),т.е.- Ванандари (Ванандови Българи,живели южно от Кавказ в III в.пр.Хр. според древните извори). Mного Вандали отиват в земите на ранносредновековна Германия,Чехия и Северна Африка след големите преселения от V век,но изходните им бази се намирали в Кавказ и Задкавказието,та дори и в Анатолия (днешна Анадола).

9. Рюрик= Рьорих,Ларик (Ларис: с прех. Р-Л), Ралик (Ралек,Ралий,Рали,Ралко,Ралчо,Рилчо), Рилич (Рилчи,Рилчо,Рилче,Ралче), Люлек (Люляк-виж фам.Люлякови и Люлекови), Лиляк (виж фам.Лилякови), Ралек (фам.Ралекови и Раленкови,с носовка), Рюрико (с доб.на липсващата окончаваща гласна)= Рилько (Рилко,Рилчо), Лилько (Лилко), Ральчо (Ральче,Рильчо,Рильче,Рилько,Рилко и т.н.), Лалько (Лалко,Лулко,Лулчо,Лилчо и пр.), Ралеко (Раленко,Лиляко и т.н.)- Български имена! Произходът им се свързва с Юпитер,понеже в част от "славянските" езици (полски,чешки,словенски и украински) думи като Рарог,Рарашек,Рарох и Рариг означават "сокол" (http://merlin68.blog.bg/history/2011/08/19/riurik-krai-na-istoriiata-za-variajka-rusiia.804718),а соколът е свещено животно на Юпитер,считано от древните хора за разновидност на орела. И наистина,Рюрик= Реляк (с прех. Р-Л),т.е. Ореляк ("Орелче") и Люляк (Люлеещ се във въздуха).

10. Синеус= Синеук (с прех. С-К) т.е. Синеок, Синюс (Синюш,Синиш- Българско име,носено от сръбския сиреч западно-Българския аристократ от ХIV в. Симеон Синиша), Симеус (Сименус,Сименос),т.е.- Симен (Симон,Семьон,Симеон,Кимон,Камен,Каменус и пр.)- днешни
и древни Български имена от земите на Балканите и от Предримска Галия,получени чрез преход от "Кентум" към "Сатем" форма и обратното.

11. Трувор (Тревор)= Трувол (Тревол: с прех. Р-Л), Тривел (Травъл,Тревел,Тервел)= Три Вел (Трижди велик)- епитет на Хермес, Тор-Вел (Тор Велики,Велик Гръмовержец)- едно от имената на Юпитер.

12. Дир= Дер (Дерьо,Дерящия- епитет на Марс), Тир (Тиро: наше лично име,от което произлиза съвременната фамилия Тирови,а Тир [Тор] е и Гръмовержеца Юпитер). От това име следват много производни като Даро (Дарий,Дар), Дуро (Дуло), Борьо (Боре,Борей,Буреносния), Киро, Миро и т.н.

13. Игор (Егор)= Шигор (Шегор- термин от древния Български календар по името на древен Български бог), Бигор (Бугар,Багар- виж фам. Багарови, Бихор- в древния Български означава "манастир"), Авор (Явор), Икар (древно микенско име), Сикор (с възстановяване на първата съгласна: виж фам.Сикорски)= Сикол (Секул,Сокол) и т.н.- Български имена (виж фам. Секулови и Соколови); Джагар (фам. Джагарови), Тегар (с умалит.форма Тегарко- виж фам. Тегаркови), и т.н.

14. Олег= Волег (наш княз от VI в.)= Велик (виж фам. Великови), Болег (Балик),Белик (Беляк,Белий)- имена и епитети на Бога на Слънцето у древните Българи.

15. Асколд= Аскал (без диалектно добавения суфикс "Д" (Т,Х)= Сакал (прех. АС-СА),Сокол. Тук има и друго обяснение: Асколд= Аскод (с отпад.на добавеното "Л"),Акад (СК=С=К),Секат (с възст. на І-та съгл.),т.е. Сечащия бог (епитет на Марс у древните Българи).

                                Коланен накрайник от древна Русия,IX-X в.
image
            Костен печат на княз Светослав: слънце и стилизиран орел (сокол),IX в. image
16. Киев (столица на първата "руска" държава)= Кийев (Градът на Кий,т.е. на Само,който според някои извори се наричал и Самбат Кий). Името може да се тълкува още и като Кинев (Канев,Канес,Канас= Кнез,Къняз)- Княжеския град (една от столиците на Българския Каназ). Но това заключение е напълно логично като се вземе предвид,че в недалечните (за тамошните мащаби) околности на Киев (Канев) са намерени гробовете на велики Български князе като Кубрат и Аспарух,в чиито владения са влизали и днешните украински земи.

  В средновековни извори,чиито първообрази са писани несъмнено от очевидци на събитията е посочено,че "първите" руски управници са били всъщност Вандали (Ванандари,Ванандови Българи),и анализът на 
техните имена го потвърждава! Не е ли поразяващ фактът,че тези "скандинавци" съвсем не са желаели да ползват нито немски книги,нито услугите на германските (папските) духовници- никакъв афинитет към немското и шведското (швабското) не е бил забелязван у тях нито в началните,нито в последващите години,когато се утвърждава присъствието на "техните" династии в Русия! Съвсем не е такова положението обаче с Българските книги и Българските духовници,които винаги са били добре дошли навсякъде из техните земи- да не говорим пък за чисто Българските или за предпочитаните от Българите светци като Св.Иван Рилски,Св.княз Борис,Св.Киприян,Св.апостол Андрей,Светите братя Кирил и Методий и т.н.

  Това може да се обясни единствено и само с постулата,че народите на днешна Русия са били част от безбройните Скито-Български народи,и именно те са останките на  "безбройните множества народи,наречени...Волгари", за които пише в древните летописи,а навлизането на Български духовници и книжнина  сред тях съвсем не е било случайно,а преднамерено и организирано от центъра на Българската империя мероприятие! Съответно- древна Русия първоначално не е била отделна
независима държава,а  група от отделни Скито-Български княжества,които са били обединени под властта на Стара Велика България,като всяко отделно "пра"- Българско племе е имало и свое отделно княжество,формално подчинено на Българския император на федеративен (доброволен,близкородствен и съюзнически) принцип. Ето защо в Русия е имало древно- Български титли като Боляр,Богатир (Багатур), Барен(Барон), Могут(Магот,Магът) и т.н., ето защо руският казачок толкова много прилича на Българската ръченица,ето защо в Русия пишат с Българска азбука и изповядват Българския вариант на Православието,ето защо техните народни носии приличат на нашите,ето защо в Дуклянския летопис е казано,че под Кагана (Къняза,Императора) на Българите имало  "...още деветима подчинени князе,които му помагали да управлява и да съди народа,понеже той бил твърде многоброен..."!

  След приемане на християнството в центъра на Българската империя (ок.864г.) обаче една част от периферните народи (племена) в нея се възпротивява на християнизацията,след което някои от тях се отцепват и в земите им настъпва хаос,който води до сериозно отслабване на Преславската империя като далечна последица. Това е причинило появата не само на Киевското княжество (след 864г.,а не след 862г. както го изчисляват някои историци), но и на Волжка България,чиито автономни до момента князе отказват християнството и вместо него приемат исляма,понеже не желаят вече да поддържат контакт нито с юдаизираните хазари,нито с християнизираните си сънародници на Балканите,които смятат за изменници на древната езическа вяра.


  И макар по-късно многократно да настъпват периоди на значително затопляне в отношенията
между отцепилите се племена и центъра на Балканската (Бългянската,Салвянската= "Славянската") Империя,предишното голямо единство,макар и относително хлабаво,никога вече не е напълно възстановено. И въпреки че древните Руси още помнели своя Български произход,окончателното им отделяне от България след този първи етап на разпадане претърпява още два етапа,а именно: хаосът след падането на Имперския център на Балканите в ръцете на Византия (поради предателския и съглашенски сепаратизъм на много недоволни от политиката на царя боляри), и нашествиято на монголо- татарите, които слагат край на Българската "реконкиста" в региона.

  Множеството колебливи опити на Търновската империя Загора (Сакала: прех. Р-Л) да възстанови своята власт и влияние в руско-украинските земи се провалят окончателно след турските нашествия на Балканите,при което на източните племена,оставени сами на произвола на монголо-татарите,но неподчинени докрай от тях, не им оставало нищо друго освен да се обединят помежду си и да създадат своя нова отделна държава с независим самостоятелен център. За име на бъдещата империя е наложено името на доминиращото в момента в района на консолидацията  Скито- Българско племе,чието локално и регионално племенно име било постепенно наложено като общонародностно име на всички онези "Славянски" (Блъгянски) племена,които обитавали района,обхванат от процеса на консолидацията. Тези изводи и постулати ще се налагат все повече като единствено верни и обективни,понеже само те са в състояние да дадат отговор на всички въпроси и загадки около археологическата картина,образуването и историческото развитие на древна Русия.

  Внимателното и критично преразглеждане на всички налични данни все по-упорито налага тезата,че Руската държава не се е зародила току така от нищото,а е продукт от разпада на средновековната Българска империя. Това явление обаче не е било някакво уникално изключение,понеже най- новите проучвания сочат,че тъкмо така са се зародили и други страни като Авария,Хазария,Сърбия,Великоморавия,Полша,Хърватска,Влашко,Унгария и пр. В подкрепа на това становище се явява фактът,че до IX век никой древен
летописец не е чувал за племето "Руси",чиито земи днес заемат почти две трети от цяла Европа! Ако това племе беше и някога толкова голямо,колкото е днес,за него а не за древните Българи щяха да бъдат изписани епохални трудове и исторически съчинения,за него а не за Българите древните историци щяха да кажат,че е най- големия народ на земята,с него а не с Българите щеше да воюва Римската империя през  IV-VI век,негови а не Български преселения щеше да има от източна към западна Европа и т.н. Но не би- това малко племе тогава е било зареяно нейде в недрата на Майка България,на 1000 или 2000 км от големите цивилизационни центрове,и никой друг освен самите древни Българи не е бил чувал нищичко за него,докато обратите на съдбата не са довели до изгряването на звездния му шанс!

  Но ето съвсем нова и разтърсваща информация,която потвърждава горното становище. Според модерните руски историци Русия се зародила не от Дунавска,а от Волжка България,и това тяхно мнение,макар несъдържащо цялата истина,подкрепя с огромна сила основната идея на тази статия: 


  http://en.wikipedia.org/wiki/Rus%27_Khaganate . За същото се говори и в следния цитат от eltimir.blog.bg (статия от 18.10.2010 г. с цитати от "Джагфар тарихи"):

   "По официальной версии истории, Рюрик жил в IX веке, в 800-879 годах [223-248]. Происхождение Рюрика согласно норманнской теории, придуманной масонскими историками, говорит о его принадлежности к норманнам и викингам. Эта скандинавская версия не выдерживает никакой критики, и просто утка иудей - масонской цивилизации. На самом деле, Рюрик конкретная историческая личность, русский варяг, принадлежащий к роду Кумиров, ведущему свое начало от Бога-Отца Куберы. Фактически Рюрик из древней династии Дуло волжских болгар.

Родословная князя Рюрика, называемого на болгарский лад Лачином (священным соколом), берет свое начало в далеком IV веке [33]. Он был потомком завоевателя Аттилы, кагана Кубары и царя Давида – брата Кубары Шамбата [203-218]. После исхода Моисея на рубеже III-IV веков из «древнего Египта», находящегося на территории современной России и северного Казахстана, возникла династия Волжских Болгар. Болгары для управления своим государством призывали русских варягов из рода Кумиров. Первым историческим ханом-каганом-царем Волжской Болгарии был Булюмар-Шек, известным и под именами Шек-Алпа и Баламбера (363-378 года), осуществившим государственную, военную и общественные реформы. Он переместил столицу Болгарско-Сарматской страны с Итиля (Волги) на реку Бури Чай (Днепр). Новая столица называлась Кара-Балин (вероятно, Киев). Каган Баламбер разбил в сражениях западных готов. Впервые в истории русское происхождение варягов и каганов упоминается в хрониках Булгар V века - каган Рус Ружа Бургас (414-434) [33]."

Гласувай:
29
11. shtaparov - Достойнствата на Българското
22.02.2011 12:31
Уважаеми читатели,приятелският и културен тон на коментарите е не изискване,а достойнство,идеология и морал. Нека покажем,че Българите са Достойните.
цитирай
2. анонимен - От ВНМ
22.02.2011 16:20
Г-не , всеки има право да изразява мнение , но ако действително държите на истината , постарайте се да изоставите фантазиите и предположенията си , които са коплицирани чувства. Потърсе арабски и персийски материали от 9 и 10 век , както и тевтотонски анали . В митичната държава на Само е митично само името , а иначе е Шамбат - брат на Кубер (Кубрат). И моля Ви не употребявайте понятието "славяни" , защото не е исторически термин до 18 век , а и след това има само политическо значение. " i geneа " има интересни данни през последните години и макар за руснаците да преобладава "славянският" ДНК профил , трябва ясно да се отчете голямата миграция от тракийските земи на север след окупацията им от ИРИ. Доказателства са сивата керамика от Тракия и Черняховската култура. При откриване на достъпа до информационните масиви на Русия , все по-често ще потискат идеологическите си митове и ще се присламчват към Черноморският басейн . В знак на уважение Ви насочвам към това:http://www.trinitas.ru/rus/002/a0211008.htm . Вижте третата статия на Клесов.
С Уважение!
цитирай
3. shtaparov - Никакви принципни възражения
22.02.2011 23:19
Нямам възражения спрямо Вашите забележки,драги приятелю-всичко това ми е известно и аз не го отричам,нито пък то може да отрече моите твърдения и констатации. Знам откъде са тръгнали Скитите-от бреговете на Черно море,ясно ми е и това,че произлизат от Тракийските племена. Още повече,че тези твърдения се доказват и от "Анализа",чиито принципни правила съм обещал един ден да разкрия по-подробно. Относно Славяните обаче не сте напълно прав,понеже през XIV-XV век в Западните Балкани е съществувало банство,
наречено Славония. Името Славония вярвам че не е дадено,понеже жителите
й са били португалци-нали разбирате пътя на разсъжденията ми? Разбирам много добре Вашите съображения,понеже в оригиналните извори от VI-X в.навсякъде пише Склавини/Скловени/,но "Анализът" сочи,че между двете названия/Славяни и Скловени/ не съществува никаква друга разлика освен диалектната,както няма разлика между Българи и Бугари. Знам и още нещо-че Славяни/Скловени/ е имало само на Балканите,а по-късно този термин е бил /изкуствено или не/ екстраполиран и към останалите Трако-Български народи /племена/.Най-важно в случая е откритието,
че народностното название Славяни/Скловени,Склавини/ е само още едно от многото диалектни названия на народностното име Благяни/Блъгичи,Блъгани,
Блъгари/,с което слагаме окончателен край на спекулациите относно "Траки,
Славяни и Пра-Българи"!Генетичните различия съвсем не са решаващи-днешните близо 7 милиарда жители на Земята са носители на безброй генетични различия,
които обаче са се зародили на базата на една-единствена човешка двойка,живяла преди около 72-75000 години в дн.Източна Африка,както сочат генетичните изследвания. Кой смее днес да твърди,че тези двама души /науката ги нарича "Генетичните Адам и Ева"/ са били носители на гените на негри,монголи и европеиди едновременно /интересно откъде ли са ги взели?/,че са съчетавали в себе си гените на Келти,Хуни,Гърци,Татари,Македони,Скловени,Бушмени,Ромеи,
Германи,Българи,Руси,Пигмеи,Шведи и т.н.едновременно? Истината е,че тези гени,които ни "различават" от руснаците и от другите Българидни народи,са се зародили с течение на времето измежду потомците на един и същ народ,понеже те са били твърде,твърде многобройни /така е записано в древните извори единствено и само за Българите и за тяхното по-ранно проявление-Траките/. Невъзможно е потомците на този безброен някогашен народ да са днес повече от един милиард /да не казвам-два милиарда/ души,и генът им повсеместно да се запази един и същ,въпреки вековете разделение и хилядите години живот в множество най-различни региони,всеки от тях със своите характерни особености на почвите,водите,фауната,
микрофлората,климата и т.н.-коя от коя по-мутагенна. Ето я истинската научна причина за появата на множество генни различия между потомците на един и същ народ,дори и когато всички те са преки наследници на една и съща майка и на един и същ баща! Но това е един естествен природен процес,който съществува от милиони и милиарди години,и никой не може да го промени или да го спре,независимо от това дали му харесва,или не. Но въпросите,които повдигнахте,са твърде интересни и изискват достатъчно специализирани познания,за може да бъдат правилно обяснени,за което аз Ви благодаря.
цитирай
4. shtaparov - Отлични материали предлагате, ВНМ !
23.02.2011 00:31
Прегледах частично предложените от Вас материали и ги намирам за особено интересни и ценни за бъдещите изследвания върху историята на архаичните "пра"-Българи,затова ги препоръчвам на всички интересуващи се,понеже в тях има много пасажи,потвърждаващи заключенията и постиженията на "Ангеловия анализ"! Така че,препоръчвам на любознателните читатели да прегледат статииите,които се откриват на http://www.trinitas.ru/rus/002/a0211008.htm .
На пръв поглед материалът изглежда закодиран,но с лекота се отваря за прочитане.
цитирай
5. nikikm - Четох с удоволствие!
24.02.2011 16:42
Имаше неща,които запълниха празнини в знанията ми,други отговориха на въпроси които си задавах.Разколебан съм относно датата на покръстването на българите-864 г.Вече много хора знаят,че българите са първият християнски народ.През 37 г.сл.Хр. по нашите земи идва Св.Андрей Първозвани,а след него другите Апостоли.През 330 г.,дано да не греша точната година, се състои Никейският събор с няколко десетки представители българи.Там се спори за Символ Верую-то.През 6 в. има силно развита църковна мрежа/ църкви и администрация/ из всички наши земи.Тогава ИРИ започва рушенето на църквите ни и избиването на църковните водачи,довело до въстание.Подробно е описано от проф.Чилингиров и да не го повтарям.При Борис изобщо не е имало покръстване,просто сме приели православието на гърците.А това променя,може би, фактологията на част от материала Ви.Все пак съм любопитен да отговорите,а и ще се радвам,ако съм помогнал за изясняване на нещата.Поздрави!
цитирай
6. shtaparov - Нещата явно не са толкова прости:
24.02.2011 23:04
nikikm написа:
Имаше неща,които запълниха празнини в знанията ми,други отговориха на въпроси които си задавах.Разколебан съм относно датата на покръстването на българите-864 г.Вече много хора знаят,че българите са първият християнски народ.През 37 г.сл.Хр. по нашите земи идва Св.Андрей Първозвани,а след него другите Апостоли.През 330 г.,дано да не греша точната година, се състои Никейският събор с няколко десетки представители българи.Там се спори за Символ Верую-то.През 6 в. има силно развита църковна мрежа/ църкви и администрация/ из всички наши земи.Тогава ИРИ започва рушенето на църквите ни и избиването на църковните водачи,довело до въстание.Подробно е описано от проф.Чилингиров и да не го повтарям.При Борис изобщо не е имало покръстване,просто сме приели православието на гърците.А това променя,може би, фактологията на част от материала Ви.Все пак съм любопитен да отговорите,а и ще се радвам,ако съм помогнал за изясняване на нещата.Поздрави!


Прав сте Ники,и Ви благодаря за въпросите. Мисията на Св.апостол Андрей в нашите околочерноморски земи не се поставя под съмнение.Самите Алцекови Българи през VII в. твърдо заявяват,че техните предци някога са приели кръщенето лично от Светия апостол-затова днес той е толкова популярен в Русия /т.е.-сред потомците на онези Кубратови "пра"-Българи,които останали да живеят в старите земи на Велика България,
понеже Балканския полуостров се оказал твърде тесен за всички онези,които желаели да се върнат в свещената Прародина/. Аз съм много доволен,че тази информация съществува-с нея можем да натрием носовете на много неверници! Известно ми е и друго-че това покръстване не е било
повсеместно,тъй като не е имало никакъв начин в рамките на един или два човешки живота да бъдат обхванати от покръстването всичките "...безбройни множества народи,наречени...
Волгари..."! Цели трима апостоли от общо дванайсет /Св.Павел,Св.Ерм и Св.Андрей/ се трудили усилено върху покръстването на Българите,и накрая мнозинството от тях пак останали непокръстени. Покръстените в I-ви век Българи са едни от първите християни на земята-най-вероятно под тяхно влияние и давление Армения приема християнството още преди Римската империя,а Арменският тип християнство е различен от Православието,понеже първите
християни не са били нито католици,нито православни,нито протестанти-те са били
Гностици и Ариани /хора,вярващи в светото учение на Апостолите за Христос,нетърсещи папа
или патриарх за посредник между тях и Бога/. Това обяснява присъствието и на многото евреи в техните поселища /фактът е споменат и за Кавказките Българи,и за Готите и Вандалите/- новопокръстените ревностни и човеколюбиви християни още през I-II в.са приютили при себе си множество евреи,търсещи спасение от римските гонения. Част от спасените потомци на тези евреи,порядъчно смесени с древни Българи естествено,стават първите Ешкенази/Скитски юдеи/,много от които придружават Готите и Аланите при техните походи в Испания и Северна Африка-така се появяват испанските и мароканските евреи. Значителна част от приелите Апостолическото християнство Българи се преселват или разбягват в различни посоки на няколко отделни вълни,а причините за техните преселения са най-различни,както сочат историческите сведения и анализи.
Като цяло,над две трети от Българите си останали езичници,но това не било пречка различните в религиозно отношение племенни групи да общуват свободно помежду си,тъй като добре съзнавали своето единородство и спазвали древните традиции на родовото единство. Съответно-през IX век покръстване на част от Българите е имало,но пак останали много непокръстени,на които им трябвали още няколко века,за да се ориентират към някоя от доминиращите монотеистични религии в региона. А в онези части на Българската империя,които останали под властта на Царете след големите политически катаклизми,породени от
рискованото решение на Великия Къняз Борис "Първи" да приеме Православието,се обособили две отделни и независими Български църкви: Дръстърско-Преславската патриаршия и Охридско-Преспанската Архиепископия. Причината за този странен феномен може да бъде само една: необходимостта от създаване на отделна църква за Православните и отделна-за Гностиците-Ариани.
цитирай
7. nikikm - ЧБМ
01.03.2011 15:03
Честита Баба Марта Щапаров и на всички приятели тук!От сърце ви желая здраве и сили в търсене на истината и за успеха на българщината!
цитирай
8. shtaparov - ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
03.03.2011 19:11
ЖЕЛАЯ ЗДРАВЕ,ЩАСТИЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ,ОТ МОРЕ ДО МОРЕ!
цитирай
9. shtaparov - Благодаря
03.03.2011 19:12
nikikm написа:
Честита Баба Марта Щапаров и на всички приятели тук!От сърце ви желая здраве и сили в търсене на истината и за успеха на българщината!


Благодаря,приятелю-дано да е късмет за всички нас.
цитирай
10. yuriy - Извинявам се, че доста късно се появих, но едва сега си отварям личния блог.
17.03.2011 19:39
Безспорно, интересен материал, макар че и тезата за норманския произход е нова за българина. Имам предвид онзи, който не е навлязъл толкова дълбоко в историята. Все пак народът ни бе гощаван твърде дълго със съветски тези.
Поздрави!!!
цитирай
11. shtaparov - Благодаря
18.03.2011 17:18
yuriy написа:
Безспорно, интересен материал, макар че и тезата за норманския произход е нова за българина. Имам предвид онзи, който не е навлязъл толкова дълбоко в историята. Все пак народът ни бе гощаван твърде дълго със съветски тези.Поздрави!!!

Благодаря за разбирането,Юрий. Аз дори съм на мнение,че условията на блоговете,макар и отлични по принцип,не позволяват достатъчно пълно разгръщане и мотивация на научната проблематика,поради което,естествено,
не съм успял да вместя в тази кратка статия целия необходим или наличен материал. Затова разчитам на критичните читатели и коментари- зададените от тях казуси може да позволят обхващането на по-голям обем от предложения в момента,понеже ще последват сравнително изчерпателни и мотивирани отговори,с което ще отпаднат много от натрупалите се въпроси.Още повече,че моя материал е в състояние да обясни загадките,поставени в оригиналните исторически извори,писани
от съвременниците на събитията.
цитирай
12. demograph - To contribute a litle
30.03.2011 12:30
"Текст договора 911 г. Руси с греками начинается так: <<Мы, от роду русского, Карл Ингелот, Фарлов, Веремид, Рулав, Гуды, Руальд, Карн, Флелав, Рюар, Актутруян, Лидулфост, Стемид, посланные Олегом, великим князем русским, и всеми сущими под рукою его...>> (129, с. 77). Смотри также (250, 116). Как видим, в договоре имеются только скандинавские имена военных соратников Олега. Третье и четвертое поколения киевских князей будут носить только славянские имена, т. е. они будут поглощены славянами полностью. Существуют и другие версии происхождения слова <<русь>>, <<россы>> -- от имени реки Рось, впадающей ниже Киева в Днепр, русел рек и т. д., которые здесь не обсуждаются."
цитирай
13. shtaparov - Руските родове
30.03.2011 23:50
Още от "прима виста" се виждат Български имена между споменатите в текста на руски,приятелю demograph. Например:

Веремид-Веремиж/Велемъж/;
Гуды-Годы/Годе,Гуде-виж фам.Годеви и Гудеви/;
Карн-Курм/Крум/;
Лидулфост-Ладилфощ/Ладилсав,Владислав/;
Стемид-Щемид /Демид,Кемик,Камик,Камен,Божин,Божик,Семин=Семьон,и пр./;
Рюар-Римар /с възст.съгласна между 2-те гласни/, Бримар /Боримар,Боримир,Теример/,и т.н.

Тогава те са били поднесени в малко по-особен диалектен вариант,но това не ни пречи да си ги разпознаем. Реално погледнато,тези родове не произхождат от племето на Русите,а от това на Вандалите /Вундарите,Вундовите Българи/,а името Рус се среща и в стара летопис,в която се говори
за "Руски каган" по време,когато и помен не е имало в Русия от викингите. Поздрави!
цитирай
14. monarchism - При Борис изобщо не е имало покръ...
11.04.2011 13:34
nikikm написа:
При Борис изобщо не е имало покръстване,просто сме приели православието на гърците.

Имало е покръстване на манихеи, останалите са си били Православни, макар и с различие във филиоквето. Православието не е гръцко най-малкото защото народ "гърци" през 9-ти век не е имало.

Към автора - какво е мнението му като цяло за Русия?
цитирай
15. shtaparov - Покръстването и Русия
11.04.2011 22:04
monarchism написа:
nikikm написа:
При Борис изобщо не е имало покръстване,просто сме приели православието на гърците.

Имало е покръстване на манихеи, останалите са си били Православни, макар и с различие във филиоквето. Православието не е гръцко най-малкото защото народ "гърци" през 9-ти век не е имало.Към автора - какво е мнението му като цяло за Русия?


Че през IX-Х век в България все още е имало езичници-имало е. Че голяма част от управляващата върхушка е принадлежала и към тях-трудно ще се оспори. Но има още нещо,което не се коментира в учебниците: по онова време в България е имало мултирелигиозно общество,съставено от Гностици и Ариани /вид християнски "секти"/,Българо-мохамедани и Българо-юдеи, Зороастрийци, Митраисти, Паганисти /вярващи в Зевс-Юпитер/, Православни и т.н.,та дори се предполага,че е имало и Будисти,а и други езически секти. Съответно-мярката,предприета от Княз Борис "Първи" ,не е имала за цел да обединява различни етноси,каквито в тогавашна България на практика не са съществували,а е целяла обединението на религиозно разединеното и противопоставено древно-Българско общество. Дори дотогавашните войни между Българи и "Славяни"/Тимочани,
Моравци,Сърби и пр./ не са били разпалвани на междуетническа основа,а на основата на остри вътрешни религиозни противоречия и разногласия,
които редовно заплашвали целостта и сигурността на Империята. Именно тези рискове преценил по онова време Князът,за да наложи своето тежко решение за повсеместно покръстване,което в крайна сметка излязло недалновидно,понеже така или иначе довело държавата до пълен разпад.

Относно Русия трябва да добавим,че тя е пряк наследник на великата средновековна Българска империя,а днешните руснаци,украинци,сърби,поляци и пр. са извън всякакво съмнение отломки от "...безбройните множества народи,наречени...Волгари...",сиреч-отделни части от някогашните Кубратови "пра"-Българи,които с охота приемали заповедите на своя император за повсеместно въвеждане на християнство,Кирилица,Български книги,Българско духовенство и т.н. в земите си. Наистина,имало е епизодични опити за противопоставяне от страна не на народа,а на управляващата жреческа върхушка в лицето на Светослав,която не искала да се раздели с вековните си привилегии,но в крайна сметка тя изгубила борбата и християнството бързо възтържествувало след нейния крах. Съответно-ние Българите не трябва да сме русофоби,понеже тръгваме срещу своя някогашен народ,което би било не само огромно недоразумение,но и тържество на враговете на България. Но ние не трябва да сме и русофили,понеже истинската държавническа идея,която обединява нашите два народа не е руската,която е родена и наложена късно поради неправилната политика на нашите велики Князе,а Българската,която е била присъща на онези хора с хилядолетия. И наистина-днешните Българи никога не са били руснаци,но всички днешни руснаци,които всъщност са такива само от 9-10 века насам,преди това с хиляди години са били неоспорими Бруси /Бризи,Блъзи/. Значи-дружеските ни връзки с Русия са важни,понеже проправят пътя към възстановяване на изгубеното някогашно общо-Българско единство и дават шанс на Българското влияние отново да се разпростре над онези земи. Но те трябва да бъдат поставени не само на равноправна основа,но дори Русия трябва да признае правото ни на първооснователи на руската държава,които й дават населението,името,религията,културата,езика,манталитета и още хиляди други достояния. Руските управници трябва да схващат своята държава като пряк наследник и продължител на Българската империя-така,както американците се считат за преки наследници и продължители на Британската империя,а ние трябва да обичаме руския народ като свое дете,срещу което родителят никога не воюва,а винаги му мисли само доброто. Съответно-правителствата на Русия,България,Полша,Украйна,Сърбия,Хърватска и пр. трябва да загърбят междуособните си дрязги и противоречия,които са всъщност не международни,а вътреетнически проблеми,явили се с цел да разцепват и противопоставят бившите древно-Български племена едно срещу друго. Нещо повече-те дори трябва да се обединяват зад общо-Българския идеал и да разделят по братски всичките си вътрешни и международни достижения,като едновременно с това запазят приятелските си отношения с другите европейски страни и дори им дадат пример за добросъседство и сътрудничество.Тази идея разбира се ми изглежда твърде утопична на този етап,но тъкмо тя трябва да стане един ден общонационална Българска доктрина и общо-Български обединителен идеал. И никой не трябва да допуска наивната грешка да нарича тази идея с порочния термин "Пан-Българизъм",понеже тя няма нищо общо с научно недостоверните,напълно недоказуеми и ретроградни идеи на пантюркизма,панславизма,пангерманизма,панелинизма и т.н.
цитирай
16. monarchism - Два въпроса: 1. Как по-точно ...
12.04.2011 11:14
Два въпроса:

1. Как по-точно Русия е пряк налседник на България, при положение, че е пряк наследник на Византия?

2. Как може най-антибългарската държава поне от 15-ти век насам, да бъде българска?

Апропо, украинците имат общ корен с поляците, но не и с руснаци и сърби. Последните са диви племена със сибирски произход, а руснаците са гювеч от всевъзможни народи.
цитирай
17. shtaparov - Ясна е почти всяка подробност:
12.04.2011 23:22
"Анализът" и логиката ни посочват как,приятелю:

1. В този "пряк наследник" на Византия за говорим език и до днес се използва не латински или гръцки,а диалектен вариант на ранно-Българския.
2.Тази държава е била повече или по-малко Българска или Българидна поне до XIII-XIV век,а анти-Българска става едва след 1881 г.,и то не за постоянно.
3.Украини= Буграини/Бугарини,Бугаряни/.Т.е.-Кубратови "пра"-Българи,минали през неуспешен опит за русификация.
4.Полска /име на Полша,давано й от самите поляци/= Болжка /бивша територия на Българската империя,на която със сила е наложен католицизма след 962г. на мястото на апостолическото Българско християнство/.
5.Самите руснаци са гювеч не от различни народи,а от различни Скито-Български племена,някои от които говорели на различни диалекти разбира се,а понякога били носители и на различен ген. Генетичните различия между отделните потомци на архаични "пра"-Българи не са им били присъщи по природа,а са се появили и развили с течение на хилядолетията вътре в недрата на самия народ.
цитирай
18. monarchism - 1. Напротив, съвременният руски ...
13.04.2011 11:46
1. Напротив, съвременният руски език е изкуствен. Създаден е за нуждите на руската великодържавна доктрина от Ломоносов, за което той е награждаван неколкократно. Единствената историческа книжнина в Русия до началото на XIX век е препис от т.нар. "Архивен сборник", протограф на автентичен български документ, писан от българин - презвитер Григорий Мизийски.
Окончателното скъсване на връзките с България се случва по времето на гръкоманските реформи на патриарх Никон. Изгорени са тонове българска църковна книжнина, царската цензура е всеобхватна. Русия се превръща в Трети Рим, наследник на Византия, което пък от своя страна дава тласък за развитие на мегали идеята за сметка на българщината.

2. Антибългарска е още от времето на Иван Грозни (нарочно не връщам времената около Светослав) и създаването на идеята за Трети Рим. С развитието на панславизмът, Русия се превръща в ултра-антибългарска държава. Тази богоненавистна страна е основен антибългарски фактор по време на Българското Възраждане.

3. От украинците има и такива с български произход.

4. Поляците нямат общо с българите. Съществуват две науки - генетика и расология, които са безкомпромисни по този въпрос.

5. Напротив, руснаците са най-голямата смесица от народи на земята. Виждал съм етнографска карта на Царска Русия от времето на Екатерина, на която са описани 173 народа без да е упоменато никъде името "руснаци". Скито-български племена има като елемент от "руската нация", но процентът е нищожен.
цитирай
19. shtaparov - Някои забележки:
13.04.2011 16:07
1.Дори да наречем езика им "изкуствен",не можем да отречем неговия древно-Български произход. За мен е изкуствено само името му-правилно е да се говори не за "руски" език,а за руски диалект на Българския език. Ако има сигурни документални данни за изгарянето на Българска книжнина,можем добре да се позамислим наистина,но все пак тези изгаряния може да са правени с цел не да се унищожи споменът за Българското минало на Русия,а с цел да се отсее полезното от ненужното,в духа на някои нови ренесансови възгледи,внесени от чужбина. Не е невъзможно Иван Грозни да е водил анти-Българска политика,но тя може да е била обусловена от необходимостта да се извърши идеологическа подготовка за войните срещу Волжка България,или още по-вероятно-от нуждата да бъдат убедени хората да се възприемат вече като руснаци /каквито до тоя момент повечето от тях никога не са били/,вместо като Българи,каквито са си били от хилядолетия. Но тези макар и късни събития дори потвърждават моите заключения,а не ги опровергават.

2.Всички Украинци някога са били,както видяхме,Буграинци/Бугаринци/,но малко от тях помнели Българския си произход през XIX-XX век. Но ето Ви пример с днешните "македонци"-между тях вече има някои хора,които не помнят Българския си произход,а се касае само за някакви си 67 години,които ги делят от истината!

3.За поляците заключението на "Анализа" е категорично-касае се за хора,които и до днес наричат страната си Болжка,говорят късна диалектна разновидност на средновековния Български език,били са православни или ариани до 962 г.,когато биват насила вкарани в католицизма,ползвали са за кратко глаголица,много от първите им управници са носели "пра"-Български титли като Жупан, Пан/Бан/ и пр.,а първите им владетели-"пра"-Български имена като Мешко /Метко,Метоко/, Болеслав/Борислав/ и т.н. До окончателното скъсване на Търновска България с католицизма в 1235 г. все още имало и взаимни женитби между полски и Български благородници /виж Българската княгиня Виола,ще рече Вьела или Вела от XIII век,чиято кръв носят повечето от последващите полски крале,и т.н./.

4.Смесената кръв на руснаците е повече хипотетична,отколкото фактическа.Смесили са се различни Скито-Български племена-едни Кубратови потомци с други,което не е никаква беда за новополучената "смес". Това е все едно при нас да се "смесят" шопи с македонци или с добруджанци,мърваци с мияци или с торбеши,и други подобни-това е цялата им "смесица" и на руснаците,като изключим разбира се монголоидите,които определено никога не са били нито Българи,нито даже руснаци.
цитирай
20. germantiger - Поздравления слИвянино...
13.04.2011 21:11
Русофилството е:

- най-извратеното филство защото то започва с любов към големия-руския от малкия-българския

- русофилството поставя в основата собствената слабост и немощ на българина като комплекс и иска да се реализира като друг-голям, чужд и руски

- русофилството е любов, обикновено другото филство в България се основава на нечии други постижения било германски в армия, наука, философска мисъл, било франкофонство в музика, литература, било "имагинерно" и отвлечено американско или англофилство покрай адам смит, банките и икономиката

- казвам, че РУСОФИЛСТВОТО Е ЛЮБОВ КЪМ ДРУГ НЕ КЪМ СЕБЕ СИ, А ВСЯКО ДРУГО ФИЛСТВО КЪМ ЗАПАДЕН НАРОД Е ОСНОВАНО НА УВАЖЕНИЕ
РУСОФИЛА ОБИЧА, А "ЗАПАДНОФИЛА" УВАЖАВА!

- НЯМА ПО ЖАЛКО ФИЛСТВО ОТ ТОВА КЪМ РУСИЯ, ТО Е СЕБЕОТРИЧАЩО, КОМПЛЕКСАРСКО И МАЛОБЪЛГАРСКО, ТО Е ИЗВРАТЕНО!

Бъди жив и здрав ИЗВРАТЕНЯКО ;)

Апропо такива като теб по живково плашеха шибаните турци като ги преименувахме с маддъ рашшъ и като ги заплашваха с големия брат пак се насираха в нашенските жълти гащи!
цитирай
21. germantiger - ЗА СЛИВЯНИТЕ
14.04.2011 00:12
Към 1410 г. от над 500 000 души население на Пройссен-Прусия над 400 000 са германци...СЛЕД ИЗБИВАНЕТО НА БАЛТИЙСКИТЕ ПРУСИ ОТ ТЕВТОНСКИЯ ОРДЕН ИДВАТ ГЕРМАНСКИ КОЛОНИСТИ, ХОЛАНДСКИ СЪЩО И ТЕ СА НОВИТЕ НА ГЕРМАНСКИ preussen...балтийските автентични пруси германците наричат pruzzen!

1. Прусия в древни времена е включена в съчинението на Тацитус като германска земя!

2. Дори да приемем, че тези балти са близки до славяните, то те са избити от тевтоснкия орден почти напълно и са заселени германски колонисти!

3. Освен това славяните като расов тип най-вече източно-балтийския както писах по-горе произлизат от характерните и основни за германците фино и дало нордически в микс с кроманьонския тип, иначе казано славяните "произлизат" от старогерманци!

4. В земите на дн. Полша първо са германски племена, след миграцията им на запад се настаняват слИвяни, които по-късно са избити след тяхното велико славянско възстание, примерно в Потсдам-подступими остават няколко къщи без хора и германците отново заселват своите вековни земи с колонисти!

5. Славянско в Германия има, но то е ограничено, за сметка на това германско в Полша и Русия колкото щеш и това е факт в руския, полския езици, не само в Катерина велика-германка, в Елизавета и още 5 германски принцеси, не само в строения от германци Санкт Петерсбург като архитектура и не на последно място В НАШИЯ РУСКИ ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ АЛЕКСАНДЪР II ПО МАЙКА ГЕРМАНЕЦ!

ГЕРМАНЕЦ Е И ОСВОБОДИТЕЛЯ НА ПЛЕВЕН ТОТЛЕБЕН, ТАКЪВ Е И ДИБИЧ-ЗАБАЛКАНСКИ ИТН ИТН ИТН
цитирай
22. monarchism - 1. Дори да наречем езика им &quot...
15.04.2011 14:27
shtaparov написа:
1.Дори да наречем езика им "изкуствен",не можем да отречем неговия древно-Български произход. За мен е изкуствено само името му-правилно е да се говори не за "руски" език,а за руски диалект на Българския език.

Старобългарският език има старо-илирийски произход. Пиша, че руския е създаден нарочно (преди това руснаците не са имали писменост) за целите на великоруската доктрина. Това опровергава тезта ти, защото между българи и руснаци няма общо - просто по-културно извисените - българите, облагородяват низшите племена - русите. Ако имахме еднакъв произход, руснаците щяха да имат старо-илирийска писменост и нямаше да им се налага да създават искувствена.

shtaparov написа:
Ако има сигурни документални данни за изгарянето на Българска книжнина

То това не е тайна. Разрови се в някой от сайтовете на старообрядците и ще прочетеш. Дори Чилингиров пише за тези неща.

shtaparov написа:
Не е невъзможно Иван Грозни да е водил анти-Българска политика

Възможно е, възможно е.

shtaparov написа:
Всички Украинци някога са били,както видяхме,Буграинци/Бугаринци/,но малко от тях помнели Българския си произход през XIX-XX век.

Украйна открай време е болката на руския шовинизъм. Не отричам, че има и българи сред тях, но да се сложат всички украинци под един знаменател, при положение, че малка част от тях са от понтийския расов тип, е смешно. Истината е, че в по-голямата си част украинците са поляци или обратното, кой както иска.

shtaparov написа:
Смесената кръв на руснаците е повече хипотетична,отколкото фактическа.

Нищо хипотетично няма. Руснаци са всички народи, които живеят в Русия. Тези, за които ти пишеш са "белите", които също нямат нищо общо с българите. Българинът е от понтийски расов тип. Характерно за нас е наличието на инкова кост. "Белите" руснаци нито са понтиди, нито имат инкова кост. Русия е интернационална евразийска империя, която е пълна с над 180 народности, изграждащи руската нация. Това е.
цитирай
23. monarchism - Русофилството е:
15.04.2011 14:32
germantiger написа:
Русофилството е:

- най-извратеното филство защото то започва с любов към големия-руския от малкия-българския

- русофилството поставя в основата собствената слабост и немощ на българина като комплекс и иска да се реализира като друг-голям, чужд и руски

- русофилството е любов, обикновено другото филство в България се основава на нечии други постижения било германски в армия, наука, философска мисъл, било франкофонство в музика, литература, било "имагинерно" и отвлечено американско или англофилство покрай адам смит, банките и икономиката

- казвам, че РУСОФИЛСТВОТО Е ЛЮБОВ КЪМ ДРУГ НЕ КЪМ СЕБЕ СИ, А ВСЯКО ДРУГО ФИЛСТВО КЪМ ЗАПАДЕН НАРОД Е ОСНОВАНО НА УВАЖЕНИЕ
РУСОФИЛА ОБИЧА, А "ЗАПАДНОФИЛА" УВАЖАВА!

- НЯМА ПО ЖАЛКО ФИЛСТВО ОТ ТОВА КЪМ РУСИЯ, ТО Е СЕБЕОТРИЧАЩО, КОМПЛЕКСАРСКО И МАЛОБЪЛГАРСКО, ТО Е ИЗВРАТЕНО!

Правилно.
цитирай
24. shtaparov - Подкрепям
15.04.2011 17:26
monarchism написа:
germantiger написа:
Русофилството е:
- най-извратеното филство защото то започва с любов към големия-руския от малкия-българския
- русофилството поставя в основата собствената слабост и немощ на българина като комплекс и иска да се реализира като друг-голям, чужд и руски
- русофилството е любов, обикновено другото филство в България се основава на нечии други постижения било германски в армия, наука, философска мисъл, било франкофонство в музика, литература, било "имагинерно" и отвлечено американско или англофилство покрай адам смит, банките и икономиката
- казвам, че РУСОФИЛСТВОТО Е ЛЮБОВ КЪМ ДРУГ НЕ КЪМ СЕБЕ СИ, А ВСЯКО ДРУГО ФИЛСТВО КЪМ ЗАПАДЕН НАРОД Е ОСНОВАНО НА УВАЖЕНИЕ
РУСОФИЛА ОБИЧА, А "ЗАПАДНОФИЛА" УВАЖАВА!
- НЯМА ПО ЖАЛКО ФИЛСТВО ОТ ТОВА КЪМ РУСИЯ, ТО Е СЕБЕОТРИЧАЩО, КОМПЛЕКСАРСКО И МАЛОБЪЛГАРСКО, ТО Е ИЗВРАТЕНО!

Правилно.


Подкрепям по принцип тези заключения,понеже русофилството е основано на огромни недоразумения относно това,кои са Българите и кои-руснаците. Българинът никога не може и няма право да е друг,освен Българофил! Всички други "филии" са много близки до педофилията,геронтофилията,некрофилията и т.н. А доказателствата за Българския произход на руснаци,украинци,поляци и пр. мисля,че са добре изложени по-горе,и който е чел внимателно всеки ред,не може да не ги е забележил. Съответно-те отдавна вече не са Скито-Българи,но Скито-Българският им произход не може да бъде отречен при едно сравнение на езика,обичаите,фолклора,носиите,писмеността,религията и т.н. Повече никой Българин не трябва да прави грешка,мислейки си,че ние произлизаме от тях,след като това не е така. Понеже не всички "пра"-Българи са били Руси/Пруси,Фризи,
Бризи,Бриги/, но всички Руси са били някога "пра"-Българи!
цитирай
25. shtaparov - Почакайте да видите
15.04.2011 20:37
germantiger написа:
Към 1410 г.от над 500 000 души население на Пройссен-Прусия над 400 000 са германци...СЛЕД ИЗБИВАНЕТО НА БАЛТИЙСКИТЕ ПРУСИ ОТ ТЕВТОНСКИЯ ОРДЕН ИДВАТ ГЕРМАНСКИ КОЛОНИСТИ, ХОЛАНДСКИ СЪЩО И ТЕ СА НОВИТЕ НА ГЕРМАНСКИ preussen...балтийските автентични пруси германците наричат pruzzen!
1. Прусия в древни времена е включена в съчинението на Тацитус като германска земя!
2. Дори да приемем,че тези балти са близки до славяните,то те са избити от тевтоснкия орден почти напълно и са заселени германски колонисти!
3. Освен това славяните като расов тип най-вече източно-балтийския както писах по-горе произлизат от характерните и основни за германците фино и дало нордически в микс с кроманьонския тип,иначе казано славяните "произлизат" от старогерманци!
4. В земите на дн.Полша първо са германски племена,след миграцията им на запад се настаняват слИвяни, които по-късно са избити след тяхното велико славянско възстание, примерно в Потсдам-подступими остават няколко къщи без хора и германците отново заселват своите вековни земи с колонисти!
5. Славянско в Германия има, но то е ограничено, за сметка на това германско в Полша и Русия колкото щеш и това е факт в руския, полския езици,не само в Катерина велика-германка, в Елизавета и още 5 германски принцеси,не само в строения от германци Санкт Петерсбург като архитектура и не на последно място В НАШИЯ РУСКИ ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ АЛЕКСАНДЪР II ПО МАЙКА ГЕРМАНЕЦ!
ГЕРМАНЕЦ Е И ОСВОБОДИТЕЛЯ НА ПЛЕВЕН ТОТЛЕБЕН,ТАКЪВ Е И ДИБИЧ-ЗАБАЛКАНСКИ ИТН ИТН ИТН


Много добре знам мястото,в което ще се заплетете-там,където се говори за произхода на оригиналните Пруси,които са били Балто-Славяни,а не германи! Ако те бяха германи,защо е трябвало да бъдат избивани от германците? Вие сам си противоречите,като веднъж наричате германците "коренен" народ в земите на Прусите,а втори път ги наричате "колонисти"! Това избиване е напълно красноречив факт-от него става пределно ясно доколко германците са коренни жители там и доколко са пришълци.

Но Ви съветвам-изчакайте постинга за произхода на германите,който ще пусна някой ден,пък взимайте отношение. Когато разбия всички илюзии на нашите иначе добри и високо ценени от нас германски приятели,прекаленото Ви преклонение ще заприлича на наивен първолашки театър.
цитирай
26. belaqua - РУС (2) – Русин*, Руснак*, жител на ...
26.04.2011 14:25
РУС (2) – Русин*, Руснак*, жител на Русия*, скандинавец, небългарин, по-късно – български склави, анчийци* от И. Европа. Дори и през Х век включително, етнонима ед. ч. Рус, мн.ч. Руси, носи еднозначно значението “скандинавци; датчани, пруси” (ФА*). Във връзка с по-късния славяно-руски етноним Руснаци, следва да се разграничават името Руси (Рус /2/): “варяги, скандинавци” и името на сакланскиото племе Уруси, което също участва като важен елемент в създаването на славяно-руската общност към ІХ-Х в
цитирай
27. germantiger - Щапаров, няма защо да се бъркам... ;)
26.04.2011 21:26
Прусите автентичните воюват с полските шлюхи иначе казано сливяни десетилетия преди да дойдат тевтонските братя!

Прусите са балти, не ги бъркайте със сливяни, нищо, че някои ги наричат с общо име и причисляват в обща вълна преселение в Европа преди новата ера...

За балтийските германци в Латвия и Естония, за угро-фините и въобще за лафа че славяни няма вие ще се пообъркате.

И още веднъж да Ви спомена:
Към 1410 г.от над 500 000 души население на Пройссен-Прусия над 400 000 са германци...СЛЕД ИЗБИВАНЕТО НА БАЛТИЙСКИТЕ ПРУСИ ОТ ТЕВТОНСКИЯ ОРДЕН ИДВАТ ГЕРМАНСКИ КОЛОНИСТИ, ХОЛАНДСКИ СЪЩО И ТЕ СА НОВИТЕ НА ГЕРМАНСКИ preussen...балтийските автентични пруси германците наричат pruzzen!

И пак за да се запомни и разбере:

СЛАВЯНИТЕ И ТЕХНИЯ ПРЕОБЛАДАВАЩ РАСОВ ТИП – ИЗТОЧНО-БАЛТИЙСКИЯ ВСЪЩНОСТ Е „ПРОИЗВОДЕН” ОТ ХАРАКТЕРНИТЕ ТИПОВЕ ЗА ГЕРМАНЦИТЕ ФИНО И ДАЛО НОРДИЧЕСКИ В МИКС С КРОМАНЙОНСКИ...славяните са „произлезли” от германци и като расов тип са по-млади или „нови”, това казва АНТРОПОЛОГИЯТА...искрено съжалявам, че не мога тук да копирам антропоатласите не само с рисунки, но и с фотоси на световните расови типове. Трябва да се чете антропология, но не социална.

За слИвяните... разбира се, че след 4 век ги е имало в германските земи, в това съмнение няма, няколко века по-късно те са изчистени след няколко техни възстания, особено едно стигнало до Хамбург и подпалило негови покрайнини... след това всичко що е славянско е изклано и постепенно започва реконкистата на германските земи изконно германски векове преди сливяните, които също като "идват" претопяват германско заварено население макар и ограничено след преселението на германските племена къде ли не през западната римска империя.

Та сливяни почти не остават, за пример Потсдам подступими славянски остават няколко къщи и то празни, нищо друго от него и след това е заселено с германски колонисти.
Асканските графове, после пруската политика изчиства славяните и една малка част от тях претопява също.

ОБАЧЕ ЗАЩО КАТО ВСИЧКО ЗА ТЕБ Е БУГАРИ, ТА ДА ТЕ ПИТАМ ЗАЩО АХИЛЕС Е РУС, ЗАЩО АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ Е РУС, ЩО НЕ Е ШИРОКОЛИК ПОНТИД ИЛИ ЧЕРНОКОС БУЛГАР???

ДА ТЕ ПИТАМ ЗАЩО ТЕЗИ ГЕРМАНЦИ ТУК НА КЛИПОВЕ НЕ СА БУГАРИ АМА "ИЧ:

http://www.vbox7.com/play:015adc52 < АВТЕНТИЧНО

http://www.vbox7.com/play:660e3fba - ДЕЦА И НОСИИ след 0.42

http://www.vbox7.com/play:50aacb46 - ЖИВОПИС след 0.40
цитирай
28. shtaparov - Уруси
27.04.2011 00:15
belaqua написа:
РУС (2) – Русин*, Руснак*, жител на Русия*, скандинавец, небългарин, по-късно – български склави, анчийци* от И. Европа. Дори и през Х век включително, етнонима ед. ч. Рус, мн.ч. Руси, носи еднозначно значението “скандинавци; датчани, пруси” (ФА*). Във връзка с по-късния славяно-руски етноним Руснаци, следва да се разграничават името Руси (Рус /2/): “варяги, скандинавци” и името на сакланскиото племе Уруси, което също участва като важен елемент в създаването на славяно-руската общност към ІХ-Х в


Името Уруси е вариант на племенното име на прарусите,които са били древно-Българско /Скито-Сарматско/ племе,както виждаме не само от езика му,но и от неговите предпочитания кой да бъде народът,от който приоритетно и перманентно са вземали писменост,религия,духовници,култура,
манталитет и т.н. Името ми е известно много отдавна,но реших да не се разпростирам прекалено много тук,докато не дойде момента да запозная уважаемите читатели с "Народностното
семантично гнездо". Но понеже неговото преждевременно споменаване в коментарите постави нещо като казус и предизвикателство,веднага давам точното му значение от гледна точка на "Анализа"::

Уруси= Боруси/Болъзи,Бълъзи/,т.е.-Блъзи/Блъги,Бълъги/,чрез прех.Р-Л и възст.на първата съгласна. Тоест-имената Руси,Уруси,Власи,Пруси,Бризи,Брити,Бриги и т.н.не са нищо друго освен
алтернативни диалектни форми на Българското народностно име,създадени разбира се в дълбока древност от отделни,но тясно родствени помежду си групи от наши племена,част от които по-късно са прерастнали в нови народи,а след трайното си и продължително отделяне от "Народа-майка" са се променили нерядко до неузнаваемост.
цитирай
29. shtaparov - Проблемът с древните Пруси е Българо-немски:
27.04.2011 00:39
germantiger написа:
Прусите автентичните воюват с полските шлюхи ... десетилетия преди да дойдат тевтонските братя!Прусите са балти,не ги бъркайте със сливяни,нищо,че някои ги наричат с общо име и причисляват в обща вълна преселение в Европа преди новата ера...За балтийските германци в Латвия и Естония,за угро-фините и въобще за лафа че славяни няма вие ще се пообъркате.И още веднъж да Ви спомена:
Към 1410 г.от над 500 000 души население на Пройссен-Прусия над 400 000 са германци...СЛЕД ИЗБИВАНЕТО НА БАЛТИЙСКИТЕ ПРУСИ ОТ ТЕВТОНСКИЯ ОРДЕН ИДВАТ ГЕРМАНСКИ КОЛОНИСТИ,ХОЛАНДСКИ СЪЩО И ТЕ СА НОВИТЕ НА ГЕРМАНСКИ preussen...балтийските автентични пруси германците наричат pruzzen!И пак за да се запомни и разбере:

СЛАВЯНИТЕ И ТЕХНИЯ ПРЕОБЛАДАВАЩ РАСОВ ТИП– ИЗТОЧНО-БАЛТИЙСКИЯ ВСЪЩНОСТ Е „ПРОИЗВОДЕН” ОТ ХАРАКТЕРНИТЕ ТИПОВЕ ЗА ГЕРМАНЦИТЕ ФИНО И ДАЛО НОРДИЧЕСКИ В МИКС С КРОМАНЙОНСКИ...славяните са „произлезли” от германци и като расов тип са по-млади или „нови”,това казва АНТРОПОЛОГИЯТА...искрено съжалявам, че не мога тук да копирам антропоатласите не само с рисунки,но и с фотоси на световните расови типове. Трябва да се чете антропология,но не социална,а тази„моята расистка”!


Приятелю,престанете да се заблуждавате с тези "Славяни"-те никога не са били нищо друго освен "Благяни" /Блъгяни,Блъгичи,Блъгаши,Блъгари/. Антропологичните типове тук имат дотолкова стойност,доколкото позволяват да проследим пътя,по който е протичало народностното и преднародностното развитие на Праисторическите Българи,от чиито земи произлизат всичките тези типове,понеже пресечната им точка е именно тук!
А полските шляхтичи са воювали не само срещу "Пра-прусите" /които не са били германци,а Блъзи/, но и срещу всички други некатолици-включително руснаци,турци,хусисти,украинци и пр. Относно
средновековните Пруси /Бруси,Блъзи,Блъги,т.е. Блъгари-с прех.Р-Л/, за нас са интересни не четиристотинте хиляди германизирани пруси,а онези сто хиляди,които до 1410 г. все още не са били германизирани и католицизирани!
цитирай
30. germantiger - Мой коментар към Натан, но същия към теб... с повече уважение отколкото към него обаче
04.05.2011 21:07
ПОМНЯ НЕ МИ ОТГОВОРИ НА ДВА ВЪПРОСА ПРЕДИ 3-4 СЕДМИЦИ:

1. КОГА БЪЛГАРСКИ ПЕШАК Е ВОЮВАЛ И ДАВАЛ СОБСТВЕНА КРЪВ ОСВОБОЖДАВАЙКИ ГЕРМАНСКИ ЗЕМИ, КАКТО ГЕРМАНСКИЯ ВОЙНИК ОСВОБОДИ БЪЛГАРСКИ ЗА БЪЛГАРИТЕ 1941Г?

2.КОГА БЪЛГАРСКИ КАЙЗЕР Е УПРАВЛЯВАЛ ГЕРМАНСКАТА ИМПЕРИЯ, КАКТО ГЕРМАНЕЦ ПО КРЪВ САШО БАТЕНБЕРГ БЕШЕ БЪЛГАРСКИ КНЯЗ?

ОТГОВОРА НА ДВАТА ВЪПРОСА ГО ЗНАЕШ - НИКОГА ;)
Но ще ми се да ми отговориш по-различно, по твоя фантазен начин, грандоганьовския та да се позахиля още днес и утре и вдруги ден, ще те питам тези въпроси докато фантазията ти заработи и роди поредния бисер.

С пожелания от мен за успех в творчеството ти на фантаст, почти с уважение ;)

Можеш да намериш на български германските сказания от братя Гримм, на германски език в amazon огромния том на Лудвиг Бехщайн или сказанията събрани от Арндт! Там е пълно с такива за готи, франки, бавари и всички други които ти "определяш" като българи. От тези сказания след време ще ти извадя над 30 имена и всичките характерни за Германия преди или днес-нито едно българско, в тези сказания българи няма да "срещнеш", а други германски племена колкото пожелаеш. Огромна част от сказанията са събрани в новото време и са запазили спомен в германската народна памет, в българската за франки, бавари и готи "йок".

И отново да те насоча:

ОБАЧЕ ЗАЩО КАТО ВСИЧКО ЗА ТЕБ Е БУГАРИ, ТА ДА ТЕ ПИТАМ ЗАЩО АХИЛЕС Е РУС, ЗАЩО АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ Е РУС, ЩО НЕ Е ШИРОКОЛИК ПОНТИД ИЛИ ЧЕРНОКОС БУЛГАР???

ДА ТЕ ПИТАМ ЗАЩО ТЕЗИ ГЕРМАНЦИ ТУК НА КЛИПОВЕ НЕ СА БУГАРИ АМА "ИЧ", щото нали готите, баварите, франките - всичко това било бугарин - пълна лудница а, хумореска ;)

http://www.vbox7.com/play:015adc52 < АВТЕНТИЧНО

http://www.vbox7.com/play:660e3fba - ДЕЦА И НОСИИ след 0.42

http://www.vbox7.com/play:50aacb46 - ЖИВОПИС след 0.40

Както съм ти обещал - ангажирам се да посещавам блога ти през няколко седмици и да те коригирам, жив и здрав бъди без ирония!
цитирай
31. germantiger - И още нещо...
04.05.2011 21:08
Първо нещо за българите, нали ти е тема, че всичкото що е германец е бугарин или славянин:
По повод на готите дето уж били бълхари думите
Готтесберге
Гьоттинген
имената Готшалк
Готтард (вкл. прохода св. Готтард)
Готтланд в Скандинавия
старото название Готтенхафен
племето готони споменато от Тацитус още
думата Готт-Бог
...
Те така-защо това го няма в бугарския, апропо в българския и думата плуг като в руския идва от германски, то и свекърва не е българска дума, а за замърсения от чуждици български ако се разпиша "ке обидно или ке трагикомично"

Сега отново да те върна за сливяните, щото нали обичаш извори ;)

За вендите, които не от тази година науката спомена баче че не са сливяни, какво пише за тях Тацитус:
"Да отнесем ли певкините, венедите... към германците или сарматите незная, но певкините които зоват бастарнаи по начина на живот, жилищата повтарят германците... Зарад смесените бракове техния образ става все по-безобразен и приема чертите на сарматите.
Венедите... Обаче тях можем да причислим към германците, защото те строят дома си... придвижват се пеш и при това с голяма бързина, което ги отличава от сарматите живеещи цял живот на кон."
По-нагоре Тацитус пише как венедите ограбвали и кръстосвали горите итн.
За сарматите днес претендират всичко що е сливянин и всичко що е бугарин.
Фундаментална разлика между венеди и кандидатбугари-сармати, начина на живот и конете които венедите почти нямат, също така нали бугарите все са благородни, те милите не грабят, строят градове и не ръшкат из горите.
цитирай
32. germantiger - За сказанията 1
05.05.2011 13:25
От германските заген-саген-сказания...
Франките, които тук в блога Натан определя като българи... имената им „ич” не са български. Нещо повече- огромен брой сказания за тях са запазени в германската народна памет и събрани от фолклористи, за съпоставка такива в българската памет колко и кои?!

Имената франкски, основно на крале, техни синове, жени и свита:

Хлотар (дн. Лотар)
Хлодвиг-Хлодовиг (дн. Лудвиг)
Хилдерик
Меровиг
Ландерих
Огер-Одгер-Аутхар
Гунтрам (Гунар, Гунтер, Гюнтер)
Фредегунд (имена на гунд още и още мога да посоча)
Дагоберт
Хилдеберт (Херберт, Хуберт)
Хлодомер
Фарамунд (Розамунд, имена на мунд още цяла група)
Тотила за който отново претендират „некои” бългхари тръгва в едно сказание с тримата свои приближени Вулдерих, Рудерих и Блиндин
Теодерих (не само вест/визиготския с това име)
Завършек на ик, иг, их са различни „форми”, някои и на произнасяне досега, примерно Лайпциг се пише, но се произнася ЛайпциХ, също имена като Фредерик, днес са ФридриХ итн...

Почти винаги за жени вземат принцеси от други германски народи като:

Клотхилд-бургундка (то и бург я „изкараха” българска дума)
Хилдегард-баварка (чудно и баварците бяха българи нали, а името и в германската традиция на имена завършващи на –гард мога да напиша цяла група ;)
Теоделинд-Детлинд (баварска принцеса)
Още пример с вандал Гензерих-Гелимер-Хилдемер (защото вандалите Натан тук в блога и тях ги зачерква като германци...)
Берих крал на готите при преселението им и то петия им крал (нали и готите „станаха” българи ;)
Фридигерн-гот
Боемунд-баварец
Инграм също
Атаулф и АСларих братята ги знаем готи
Илдебад-гот
цитирай
33. germantiger - За сказанията 2
05.05.2011 13:26
В сказанията се споменават и топоними като планинското било Франкенвег примерно.
Франките пък издигат катедрали в места като Еберсхайм (не „звучи” никак български, а всъщност това са удобните места за живеене на самите франки-нали „бяха” българи?!)
Поселения в които живеят вандали Моринген, Скоринген, съседните на тях Голанд и Ругиланд. В друго сказание се описва народа на хуните, който в по-късно време е сравнен с този на турците описани еднакво тъмни, уродливи и ниски... Тук се сещам за глупостите на Тацит за полухората-полуживотни с крайници на зверове, съзнавам абсурда и неверността на някои сказания, но ги споменавам, защото немалко българи днес обичат да цитират избирателно извори без разсъждения след тях, та ето извори, направо извират! В тях германските народи се женят почти винаги помежду си, нямат нужда от преводач и никъде не се споменава българин, племе-българско и език-български. Сказания за готите които наричат Готтеншанце местността на Балтийско море, как стигат до Скития итн.

Сказания за германските народи в които не се споменава въобще българин:

Преселението на готите
Срутилият се мост
Защо готите нахлули в Гърция
Фридигерн
Смъртта на Атаулф
Сказание за Гелимер и Гелимер в сребърната верига
Три сказания за хуните вън от темата, за тях има още
Тотила изкушава светеца
4 сказания за Албоин и неговата Розимунд
Агилулф и Теуделинд
Лойпихис
Хилдерик и Базина
Ножицата и мечът
Венчавката на Кротхилд
Спящията крал
Пристъпващата гора и звънтящите камбанки
2 сказания за Хилдегард
2 за Теоделинд
3 за Хлотар
5 за Дагоберт
За Карл Велики над 10 сказания, от тях имена не извадих, много ще е!
цитирай
34. shtaparov - Отговор I
06.05.2011 01:14
germantiger написа:
ПОМНЯ НЕ МИ ОТГОВОРИ НА ДВА ВЪПРОСА ПРЕДИ 3-4 СЕДМИЦИ:
1.КОГА БЪЛГАРСКИ ПЕШАК Е ВОЮВАЛ И ДАВАЛ СОБСТВЕНА КРЪВ ОСВОБОЖДАВАЙКИ ГЕРМАНСКИ ЗЕМИ,КАКТО ГЕРМАНСКИЯ ВОЙНИК ОСВОБОДИ БЪЛГАРСКИ ЗА БЪЛГАРИТЕ 1941Г?
2.КОГА БЪЛГАРСКИ КАЙЗЕР Е УПРАВЛЯВАЛ ГЕРМАНСКАТА ИМПЕРИЯ,КАКТО ГЕРМАНЕЦ ПО КРЪВ САШО БАТЕНБЕРГ БЕШЕ БЪЛГАРСКИ КНЯЗ?ОТГОВОРА НА ДВАТА ВЪПРОСА ГО ЗНАЕШ- НИКОГА;)
Но ще ми се да ми отговориш по-различно,по твоя фантазен начин,грандоганьовския та да се позахиля още днес и утре и вдруги ден,ще те питам тези въпроси докато фантазията ти заработи и роди поредния бисер.
С пожелания от мен за успех в творчеството ти на фантаст,почти с уважение;)
Можеш да намериш на български германските сказания от братя Грим,на германски език в amazon огромния том на Лудвиг Бехщайн или сказанията събрани от Арндт!Там е пълно с такива за готи, франки, бавари и всички други които ти "определяш" като българи.От тези сказания след време ще ти извадя над 30 имена и всичките характерни за Германия преди или днес-нито едно българско, в тези сказания българи няма да "срещнеш", а други германски племена колкото пожелаеш.Огромна част от сказанията са събрани в новото време и са запазили спомен в германската народна памет,в българската за франки,бавари и готи "йок".И отново да те насоча:
ОБАЧЕ ЗАЩО КАТО ВСИЧКО ЗА ТЕБ Е БУГАРИ,ТА ДА ТЕ ПИТАМ ЗАЩО АХИЛЕС Е РУС,ЗАЩО АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ Е РУС,ЩО НЕ Е ШИРОКОЛИК ПОНТИД ИЛИ ЧЕРНОКОС БУЛГАР???
ДА ТЕ ПИТАМ ЗАЩО ТЕЗИ ГЕРМАНЦИ ТУК НА КЛИПОВЕ НЕ СА БУГАРИ АМА "ИЧ", щото нали готите,баварите,франките- всичко това било бугарин- пълна лудница а,хумореска;)
http://www.vbox7.com/play:015adc52<АВТЕНТИЧНО
http://www.vbox7.com/play:660e3fba- ДЕЦА И НОСИИ след 0.42
http://www.vbox7.com/play:50aacb46- ЖИВОПИС след 0.40
Както съм ти обещал- ангажирам се да посещавам блога ти през няколко седмици и да те коригирам,жив и здрав бъди без ирония!


Отговарям ти детайлно,за да не се налага да питаш повторно:
1. България със своята навременна намеса в Първата световна война спасява Германия от бърз разгром прeз 1915-16 г.,след което се стига и до германо-Българската победа над Русия през 1918г.,постигната не без съдействието на комунистите. Без този ход на България нямаше да има нито германска победа над Русия,нито Хитлер-бързият разгром щеше да застигне Германия тъй неумолимо,че никой германец след това нямаше да повярва нито в Хитлер,нито в германските военни възможности.
2. Атила /Ахила,Божила/ и Карлеман-Шарлеман са онези велики Български кайзери,които така здраво са управлявали не само Германия,но и много други части на Европа,че по тяхно време нито един германец не е посмял да си покаже носа от колибата. Княз Батенберг е бил с такъв смесен произход,че трудно би могло да се каже какъв е всъщност по произход,а сам себе си е считал за /натурализиран/ Българин... Макар родът му да се води по произход руско-немски,нито едно от имената му не е по произход руско или немско! Името "Александър" е характерно диалектно име,което Варвари /Бургари/ като Филип Македонски и Аминтас давали на потомците си-можем да оставим тълкуванието му за друг път,че множко ще стане за днес. Името Батенберг е типично късно-Варварско /т.е.- Бургарско/ име,което означава Бъдингард/Видинград/ или Вадинсалв /Валдинслав,Владислав- с носовка/.
3. За братя Грим благодаря,че ме подсети- те са германизирани потомци на Готи/Гети/ или Бавари/Богари/,а името им означава Крум /Гръм/! Значи,говорим за братя Крум от днес нататък.
4. Лудвиг- с по-пълна форма Людовик,означава Ладисав/Владисав,Владислав/ и Ладослав
/Радослав/,а името Бехщайн е повече еврейско,
отколкото немско.То естествено идва заради евреите- Ешкенази /Скито-Българските евреи,
т.е.-юдаизираните Скито-Българи,придружавали
нашите предци в част от техните многобройни преселения по света/.
5. Франки,Бавари и Готи,т.е.-Фраки/Траки,Фриги,
Бриги,Блъги/, Авари/Богари/ и Готи /Гети/,
наричани днес отчасти Чехи,отчасти Зети/жители на Зета,т.е.Гета/ и Шопи/Готи/-кое му е сложното и неизвестното тук? Наистина,Българският император в един момент забранил регионалните племенни имена и оставил в употреба само общонародностното,но неговата наредба не била прилагана достатъчно стриктно,
понеже в империята вече имало големи междуособици като последица от първите опити за налагане на православното християнство,което не било приемано радушно от всички.
"Споменът" за тези народи/племена/ в Германия е изкуствено създаден в периода на Ренесанса,
когато нейната новосформираща се нация започва да дири своите изгубени след римските нашествия чест и идентичност измежду древните Барбарски /Бургарски/ народи,посетили техните земи преди да разбият Римската империя.
6. Ахилес и Александър Велики са били руси именно затова,защото са били Варвари /Бургари/! Русите коси и сините очи били характерни за 60-70% от древните Бургари,преди големите преселения и налагането на католицизъм и православие да разбият старата им племенна структура и да доведат до обособяване на много нови народи в Източна и Западна Европа на базата на отделилите се от центъра Бургарски племена. И може днес това да е лудница за профаните,но утре ще е учебник за академиците и професорите,понеже повечето хора желаят да узнаят цялата истина за себе си и за света. Да,приятелю- цялата истина.
цитирай
35. shtaparov - Отговор II
13.05.2011 16:35
germantiger написа:
Първо нещо за българите,нали ти е тема,че всичкото що е германец е бугарин или славянин:
По повод на готите дето уж били бълхари думите Готтесберге
Гьоттинген имената Готшалк Готтард(вкл.прохода св.Готтард)
Готтланд в Скандинавия старото название Готтенхафен
племето готони споменато от Тацитус още
думата Готт-Бог...Те така-защо това го няма в бугарския, апропо в българския и думата плуг като в руския идва от германски,то и свекърва не е българска дума,а за замърсения от чуждици български ако се разпиша "ке обидно или ке трагикомично"
Сега отново да те върна за сливяните,щото нали обичаш извори;)
За вендите,които не от тази година науката спомена баче че не са сливяни,какво пише за тях Тацитус:
"Да отнесем ли певкините,венедите...към германците или сарматите незная,но певкините които зоват бастарни по начина на живот, жилищата повтарят германците... Зарад смесените бракове техния образ става все по-безобразен и приема чертите на сарматите.Венедите...Обаче тях можем да причислим към германците,защото те строят дома си... придвижват се пеш и при това с голяма бързина,което ги отличава от сарматите живеещи цял живот на кон."
По-нагоре Тацитус пише как венедите ограбвали и кръстосвали горите итн.
За сарматите днес претендират всичко що е сливянин и всичко що е бугарин.
Фундаментална разлика между венеди и кандидатбугари-сармати,начина на живот и конете които венедите почти нямат,също така нали бугарите все са благородни,те милите не грабят,строят градове и не ръшкат из горите.


1. Тези "скандинавски" имена,които цитираш,не датират от VI-IX век,както наивно мислят лековерните,а от XVII-XIX век,т.е.-от епохата на късния Ренесанс и дори от нашето съвремие! Дори името "Скандинавия" е късно,да не говорим за имена като Гьотинген,Готланд,Готесберге и пр. Ако има между тях стари имена,те са вторично припознати като приличащи на "готски",а истинският им първоначален смисъл е изгубен в недрата на онзи древен праезик,от който те са произлезли. Повечето от тези названия обаче са създадени и наложени,реално погледнато,в нашето съвремие,за да придадат някаква малко по-прилична древност на късно създадените скандинавски държави. Нали подобно име сложиха хитлеровите администратори на окупирания гр.Одеса,което,ако се беше задържало до днес,щеше да послужи за нов пореден пример,"доказващ" готското /"германското"/ присъствие в региона. Сиреч-тези имена са изкуствено наложени в Швеция,Норвегия и пр. през Ренесанса,за да придадат тежест на местните претенции за древност и цивилизованост.

2. Племето Готони,споменато от Тацит,всъщност е Тракийското племе Отони/Едони/,преселило се в северна Европа след нашествието на натурализирания грък Александър Велики в IV в.пр.Хр. и опитите му да наложи гръцки език на свободните Тракийски /Бригийски/ племена. Това,че тези хора са отишли по принуда да живеят в област,наречена по-късно "Германия",съвсем не ги прави германци,а името им значи също и Витини /Венети/!Но дори да приложим "германския" превод на думите ГОТИ и
ГОТОНИ,пак ще стигнем до моето становище,понеже ще получим следния резултат:

а) Готи=Боги /Болги/.
б) Готони=Богани /Болкани,Бългяни/!

3. Езиковата археология ясно сочи кои са Венедите /Венетите/-това са Ванадите
/Ванандите,с носовка/,т.е.-Ванандовите Българи,споменати от арменски историк в III в.пр.Хр. като жители на Мала Азия. И наистина,не случайно Мала Азия носи името Анадол /Анатол,Анатолия/,което означава Енетар/Венетар,Ванадар,Ванандар/,т.е.-Земя на Ванандовите /Вундовите/ Българи,Земя на Венетите /Витините/,наричани още Гетони /Хетяни,Хети,Гети и Готи/-тук се касае за една част от тях,а не за всичките разбира се! Във връзка с това название е и името на "славянското" племе Анти /Ванти,Ганти/,което произлиза от Венти/Венети/ и Гонти/Готи,с носовка/! Това,че са били пешаци,съвсем не ги прави различни от Българите-нашите прадеди са били съставени не от едно,а от стотици племена: някои от тях пеши,а други-конни воини! Много от тях са грабели и убивали разбира се-на война е така за съжаление. Ето пример за нашето племе Вандали /Вундари,Вундови Българи/,които са несправедливо набедени от римляните за грабители,след като един римски генерал им обещал плячка,ако го сложат на трона.Те изпълнили съвестно договора с него,а за да изпълни той своето обещание,дадено по негова /!/ инициатива,ограбил поданиците си и дал ограбеното на Вандалите,които в това време кротко чакали своето възнаграждение за добре свършената работа.

4. Самите Сармати са само едно от стотиците древно-Български племена,а името им означава Салвани/Салвяни/ и Бургаши/Бългаши,Бългичи/. Всяко едно от посочените племена е имало свои локални племенни особености,които го отличавали от останалите,но не го правели отделен народ.

5. Думата "Свекърва" е Българска-с нея ще се занимаем друг път. В отговор на твоето твърдение аз,Щапаров,казвам: "латинските" думи "Император" и "Германия" са древно-Български,и аз имам достатъчно доказателства за това! ... Поздравления!
цитирай
36. get - :))) - Щапаров, виждам не ти е лесно на "два фронта" ?!
28.05.2011 19:10

- От едната страна "хепорборео-славянски" от другата страна "тевтонски" АРИЙЦИ (??!!) воюват с теб !!

- Изобщо не им идва на ум, че е едните и другите са плод на един религиозен, исторически и всякакъв друг социално-инженерен експеримент !!

- Поради всичко това е и тази "любов необяснима" между двете "нации" РОСи и Тевтони. Хем са се били, като за "световно първенство", хем царете им от една приблизително една и съща династична линия !! - Що ли не запитат сами себе си, относно този странен (най-малкото) факт ?! ... Защо ли не се запитат - Кой им даваше парите(?!) за военните(освободителни) походи, по чужди земи и народи ??
- Защо бяха "братя по оръжие" в началото на ВСВ ?
- Защо РККА - предприе поход на запад 1920 г. (на кого тръгнаха да помагат болшевиките ?)... добре че, поляците ги спряха !! ... иначе още от 20-те години на миналият век, щяхме да имаме Европейски СЪВЕТСКИ щати !!

- НаЦИОНализма - обслужваше и обслужва една друга доктрина - диаметрално различна и вътрешно отричаща "блъгарианството" !!

- Нация - Това понятие, кога и от кого бе измислено и въведено в употреба, историческата наука ?!

- Кога ще падне пердето, което стои пред очите на тези, определено ... неглупави, но заслепени хора ???!

- С уважение !

от Гет "ктист"
цитирай
37. shtaparov - Уважаеми приятели,
11.06.2011 17:59
Имах достатъчно доводи,за да напиша и "Отговор III",но малко се поотпуснах и ме домързя. Простете леността ми: ако се наложи,ще Ви се реванширам друг път ... :)
цитирай
38. shtaparov - Мнение
28.06.2011 06:08
Този,който е дал отрицателен глас за статията,не е руснак /руснаците почти не могат да оспорят моито твърдения/,а "русофил" /лицеприятно название на руски слуга/,който се страхува за заплатата,репутацията и свободата си,ако изведнъж руснаците станат добри приятели на България поради носталгия по бившето им Българско минало и ни издадат имената на тукашните си шпиони. Няма честен и разумен Българин,който да си криви душата и да не харесва истината за славното минало на нашия народ,с изключение на "русофилите",които са от една мая с гъркоманите и не може да бъдат наричани Българи. Русо-"филите",ако са истински,трябва да са по дефиниция по-големи Българофили от нас,и те не трябва да поддържат връзка само с руските правителства,а само с народите на Русия,които имат нужда от посланията на България!
цитирай
39. hatanasov - А на кого ли...
29.06.2011 22:56
е кръстена Русия?
цитирай
40. shtaparov - Древните диалекти
29.06.2011 23:59
Както съм изяснил и по-горе,Русия= Брусия /Бризия,Бригия/,което ще рече: Блъгия. А това е само един стар диалектен вариант на името Блъгария. Сиреч- Русия е кръстена на нас,понеже е наше дете.
цитирай
41. hatanasov - Влизаш в спор с известен публицист и журналист за името на държавата Русия.
30.06.2011 00:13
Той има няколко публикации в които твърди, че това е името на техния поробител, крал на Швеция - Рус. Да не би и той да е българин?
цитирай
42. shtaparov - Сметка без кръчмар:
30.06.2011 00:41
hatanasov написа:
Той има няколко публикации в които твърди, че това е името на техния поробител, крал на Швеция - Рус. Да не би и той да е българин?


Струва ми се,че темата за Русия вълнува някои хора повече от темите за България- в никой друг от моите постинги не са се събирали толкова много коментари,колкото в този. Това вероятно се дължи на присъствието в България на неоправдано голям брой "русофили" и "русофоби",които определено нямат никаква работа тук. Но както и да е,ще се опитам да отговоря на въпроса Ви най-добросъвестно,г-н Атанасов. Опитът на моите задълбочени проучвания сочи,че всяко тълкувание на каквото и да било древно понятие,та било то лично или народностно име,извършено без помощта на "Ангеловия анализ",си е чиста авантюра,произволно съчинителство и сметка без кръчмар. Жал ми е да говоря,че в такова положение е изпаднал който и да било известен учен или добър публицист,но това е положението и аз не желая да си кривя душата и да фалшифицирам науката,за да угодя на някой известен човек,допуснал такава капитална грешка в ущърб на България. Та Швеция е основана едва в XIII век,а Русия-в IX век- какъв крал на Швеция го терзае този публицист? Най-интересното е,че "Каган" /Жупан/ на Русия, а това значи- и "Русия" като областно наименование /ако не като държава и народ/ е имало още преди 850-та година,сиреч- поне 15 години преди тези "Варяги" /Буръги,Бурги=Бълъги,Бълги/ да дойдат в страната /862-865 г./ и да внесат името на този "шведски" крал. Но ако много държи на тезата си този публицист,нека каже откъде са се озовали сред скитите и сарматите такива предруски народностни имена като Роси, Аорси, Уруси и пр. Готов съм да се обзаложа,че той не знае отговора,но "Анализът" го знае! Да,приятелю-оказва се,че разликата между знанието и незнанието е доста осезателна,а понякога дори и болезнена.
цитирай
43. hatanasov - Досега никой не смее...
01.07.2011 01:43
да го опровергае, защото единствено неговите издания вече 20 години отстояват българщината и антикомунизма, като дават трибуна на всички мнения за да се достигне до истината. А и темата за възникването на името на държавата Русия е табу при комунистите.
цитирай
44. shtaparov - Табутата пречат на науката
01.07.2011 16:02
hatanasov написа:
да го опровергае, защото единствено неговите издания вече 20 години отстояват българщината и антикомунизма, като дават трибуна на всички мнения за да се достигне до истината. А и темата за възникването на името на държавата Русия е табу при комунистите.


Радвам се,че съм единственият,който не само смее да го направи,но е в състояние да му посочи защо греши,къде му е грешката и кой е правилния отговор. Одобрявам неговия патриотизъм и подкрепям неговите усилия за отстояване на Българщината и антикомунизма! Но науката си е наука и трябва да кажа,че тук даже не съм изложил всичките си съображения и доказателства,което стана наложително поради следните причини:

1. Липса на достатъчно място в блоговете и рискът да стана досаден на читателите с подробните си разяснения,които нямат работа в тези научно-популярни блогове.
2. Това,че все още не съм обяснил по-подробно правилата на "Ангеловия анализ",след което ще мога да докажа твърдението си по такъв начин,че и през следващия век няма да се намери учен,който да успее да опровергае моите научни заключения. Но скоро и това ще стане- веднага щом финализирам казуса с авторското си право. Обяснението на тези Правила също няма да бъде представено достатъчно подробно поради същите причини,посочени по-горе.Но най-добре материалът да се излага последователно- първо Правилата,после някои от най-фрапантните резултати,получени чрез тях. А "Правилата" може да бъдат схванати най-лесно не само чрез писмени,но и чрез устни обяснения,
понеже именно тогава,в хода на изложението ще съм в състояние да отговарям изчерпателно на всички онези въпроси,които неминуемо ще възникнат. От друга страна аз съм на мнение,че и самите руснаци ще проявят огромен интерес към онези потайни кътчета на своето минало,в които никога
досега не са надниквали. Поздрави!
цитирай
45. анонимен - Облицовка это ваше лицо.
07.08.2011 20:56
Облицовка лестниц или отделка лестниц из бетона или на металлокаркасе, ступенями и подступенками из массива дерева дуба, дука, клена, ясеня.
Мастерская лестниц и перил (495) 508-66-42
http://www.marshag.ru
цитирай
46. shtaparov - И так и так
08.08.2011 16:35
Можно,наш друг- это хорошо,принимается и такая рекламма. Кто интересуется,можно читать и здес.
Это наверно не я,но кто-то другий. А русский "язык"- диалект нашего,Болгарского языка. Поэтому нет проблемы для меня чтобы его изпользоват сравнительно неплохо. Будьте здоровы!
цитирай
47. анонимен - Красивые работы лестниц и перил
18.09.2011 20:37
Различные по цене и исполнению,
<a href=http://www.marshag.ru/steklannye-lestnicy-i-perila.htm>стеклянные перила</a>. Всегда качественная <a href=http://www.marshag.ru>отделка</a>.
Quickly and qualitatively, <a href=http://marshag.ru/obl-lestnits.htm>furnish of a ladder</a> by an oak on the patented technology
цитирай
48. анонимен - Красивые работы лестниц и перил
04.10.2011 18:11
Изготавливаем и устанавливаем,
<a href=http://www.marshag.ru/Лестницы_и_перила_из_стекла>лестниц ограждения со стеклом</a>. Всегда качественная
<a href=http://www.marshag.ru/obl-lestnits.htm>облицовка ступеней</a>.
Quickly and qualitatively, <a href=http://marshag.ru/obl-lestnits.htm>furnish of a ladder</a> by a tree on the patented technology
цитирай
49. shtaparov - Дотук доволно
21.10.2011 03:27
анонимен написа:
Изготавливаем и устанавливаем,<a href=http://www.marshag.ru/Лестницы_и_перила_из_стекла>лестниц ограждения со стеклом</a>. Всегда качественная <a href=http://www.marshag.ru/obl-lestnits.htm>облицовка тупеней</a>.Quickly and qualitatively, <a href=http://marshag.ru/obl-lestnits.htm>furnish of a ladder</a> by a tree on the patented technology

Приятел,нямам нужда от такива реклами в блога ми: една-две са ти достатъчни. Търпя ги от любезност,но в крайна сметка блогът ми не е търговски обект,нито сладкарница или предизборно студио,така че можеш да преустановиш. Щото, ако не пазим поведение или публикуваме безразборно,ще се наложи да въведа "цедка" за коментарите. Ха да не стигаме преждевременно чак дотам,а?
цитирай
50. анонимен - Wananaroiv
05.02.2012 02:23
Toossefen <a href=http://napechke.com>Anrielelin</a> SubbictzicSaw http://napechke.com - Senanamaso Lultinaplelia http://napechke.com
цитирай
51. shtaparov - Запомни:
05.02.2012 03:36
анонимен написа:
Toossefen <a href=http://napechke.com>Anrielelin</a> SubbictzicSaw http://napechke.com - Senanamaso Lultinaplelia http://napechke.com

За последно ще изтърпя глупостите ти,ментако. Ако продължиш,ще въведа `цедка` на коментарите.
цитирай
52. shtaparov - Ето и най-нова информация от Русия, ...
11.09.2013 23:43
Ето и най-нова информация от Русия,даваща рамо на моите заключения:

http://reconkista.ru/russkiy-yazyik-dialekt-bolgarskogo/
цитирай
53. gizdashki - Относно "еволюцията"
02.05.2015 23:07
http://gizdashki.blog.bg/drugi/2015/05/02/.1358490
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: shtaparov
Категория: Политика
Прочетен: 3204918
Постинги: 201
Коментари: 6804
Гласове: 93323
Архив
Календар
«  Юни, 2021  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Блогрол
1. Потомци на Алцек в Италия- гайди и тъпани,Български носии,цървули и навуща
2. Българска аристокрация през XV-XVII век
3. Българи от Ниш 2018 г. празнуват деня на Съединението
4. 105 Български въстания срещу турците
5. Български печат на 4300 години
6. Тракийската богиня ДУЛА- виж ДУЛО и календарния термин ДИЛОМ
7. Автономни градове и области през XV-XVI в. в България
8. Тюрколози умишлено крият стари истории на България,издадени преди векове в чужбина
9. Фалшификатори на Българската история върлуват безнаказано в Уикипедия
10. Спароток срещу фалшификаторите на история
11. Мнението на велики личности за Българите
12. Скитско племе Авари- факти и извори
13. Ето колко е лесно да се разбере истината за произхода ни: статия на Спароток
14. "Пра"-Българите са потурчени с купища цинични лъжи по наш адрес,измислени от руската "наука"
15. България е дала заем на Франция през 1907 г. 145 милиона златни лева
16. Българска сватба от старо време- ориг.запис от 1962 г.,няма къде да го видите днес
17. Германски племена с феноменални имена: Дули,Галомани,Кавки,Камари,Фраки,Аварини,Еруски (Етруски),Балти,Бактери (=Бактри),Аугандзи (=Афганци),Албани,Гермиони,Вируни,Варни и пр.
18. Бълг.език забранен в Татарстан 1928 г.,а татарите клали Българи в Русия 1884г.
19. Руснаци спрягат Българите в конференция за Тенгри
20. Руски данни за Киев- основали го индуси,в него имало монголоиди и тюрки
21. Русите роднини на тюрките- руска статия
22. Евреите с италиански корени,навярно от етруските
23. Манихейството вид гностицизъм,основа на дуализма и богомилството
24. Орфей и синът му били в Египет- Спароток
25. Български календарни животни в дакийския зодиак
26. Сърби и Хървати в Стара Велика България
27. Българските тайни езици- част от тях
28. Истинската Илиада е фригийската
29. Именникът на князете- проучване на Стефан Чурешки
30. Ценни сведения за морските народи