Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
15.02.2017 17:11 - ПРОИЗХОД И ЗНАЧЕНИЕ НА ИМЕНАТА СОЛОМОН,МОЙСЕЙ,МАРТИН И ВАСИЛ
Автор: shtaparov Категория: Политика   
Прочетен: 9573 Коментари: 24 Гласове:
37

Последна промяна: 15.04.2017 15:46

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
ПРОИЗХОД И ЗНАЧЕНИЕ НА ИМЕНАТА СОЛОМОН,МОЙСЕЙ,МАРТИН И ВАСИЛ


   Тези имена днес се приемат за християнски но както съм изтъквал и другаде,повечето християнски имена си имат езически корени,наследени от времената преди Рождеството. Това означава,че всяко едно такова лично име е дошло от име или епитет на някой езически бог и е
дин добре запознат с правилата на "Анализа" изследовател не би срещнал трудности при неговото разтълкуване,особено ако е наясно с древните Български тайнства и особени религиозни култове. Ако отчетем факта,че всички древни цивилизации си имали общ център,разположен в районите около Черно море и най-вероятно в нашите земи на Балканите,можем да се догадим какъв е произхода на тези имена и в чий език трябва да търсим тяхното истинско значение.

  Това мнение не е задължително за другомислещите хора,но може да отвори очите на всеки заинтересован като му даде отговори,каквито не е подозирал. Палеопонтийската теория за произхода на човешките цивилизации указва,че тези
 четири имена имат следните тълкувания и значения:

1. Соломон. Повечето хора смятат това име за староеврейско но арабите също го имат под формата Сюлейман което говори,че то е по-скоро общосемитско.

                                                  Цар Соломон- арменска миниатюра
image
    Индоевропейското,ако не и арийско влияние върху древните семити обаче било твърде силно,за да бъде подценявано- част от древните Ари (Ора,Хора) т.е. Яри (Народи на Арей,Марсови племена) се наричала Митани и дълго живяла в Месопотамия до границите на древен Вавилон,от който тръгнали дедите на праевреите. Митаните без съмнение са деди на по-късните Мидяни или Миди,които обитавали същия район векове по-късно но имат роднинство с Тракийските Меди и Мези (Мизи).

image
  Древните семити (акадци,евреи,араби,арамейци,набатейци и пр.) имат твърде много арийски роднинства,които е трудно да бъдат описани тук но както личи от картата на държавата Митани,тя е имала значителни възможности за оказване на влияние върху околните народи. Официален в нея бил езикът на Хуритите- същите,които са любимци на нашия съблогър Кирил Милчев (letopisec.blog.bg) заради своята близост с Кимерите т.е. Шумерите и с произлизащите от тях Хуни,които са Царско племе на Българите. Затова нашенската връзка в района е добре застъпена,въпреки че името Соломон,което има и вариант Шломо (=Шаломо) се извежда в иврит от думата Шалом (мир,съвършенство).

  "Шалом" има свой аналог в арабския език,но там звучи като "Салем" и "Селям",а значението й е "здраве,жизненост". Сега вече разбирираме,че Шалом (Салем) иде от Българската дума "Силен" (здрав,крепък,жизнен),която е епитет на Слънчевия бог,понеже означава още "Солин" (Слънчев,Като Бога Слънце). Това дава ключа към тълкуванието на името Соломон (Сюлейман),което означава Солей-ман (Солей манж,Солей монж,Солей маж- без носовката,т.е. Слънчев мъж,Слънце-мъж). Израза "Слънчев мъж" трябва да е обозначавал някой жрец на Слънчевия бог,освен ако не е значел Солей Марж (Слънце-Марс) т.е. Дионис.

  Както си е в реда на нещата,библейският Соломон (Солей-ман) имал много имена: Йедидиа ("Приятел на Бога"),Агур,Бин,Яке,Лемуел,Итиел и Укал,
в някои от които също се открива Българска етимология:

Агур= Загур (Загар,Изгарящо Слънце).
Бин= Син (с прех. С-Б) т.е. Сон (Сонце,Солнце),считано за син на Бога Баща и Богинята Майка.
Яке= Якия (Силния): синоним на думата Силен (Солин,Слънчев).
Укал= Укил (Вокил,Ахил),което свързва носителя му с Дионис.

  Древните Българи имат интересни аналози на името Соломон,съществували независимо от него като по-ранни (без съмнение) негови езически предшественици. Такива са имената:

а) Коломан (виж нашата фамилия Коломанови)= Коло-ман

(Колов манж,Слънчев мъж).
б) Калиман (наше царско име със същото значение).
в) Големан (Голем-ман,Големия мъж),което свързва името с Марс-Дионис.
г) Калоян= Каломян (с прех. Й-М) т.е. Коломан.
д) Шаламан (виж фам. Шаламанови).

  Немски вариант на нашето "Шаламан" е прочутото име Шлиман (Шалиман),а в Индия е известна друга негова форма- Салман. В Унгария (Оногурия),която някога била част от Скития също има подобни Български имена: Коломан,Калман,Колман и пр. Унгарците са наричани някога Турки (Тюрки) и именно техен,а не турски е "Тюркския" каганат,но имат силно изразено арийско (Българско) влияние,заради което в езика им се откриват повече Български отколкото тюркски думи а обяснението на техните имена е най-често Българско.

  Българския произход на името Соломон го доказва още един източник: в древен Шумер имало цар Илиман (=Силиман) от династията Уру-ку далеч преди обособяването на първите семити,които са стар кавказки народ със значителен арийски (т.е. Български) субстрат. Древните гърци също познавали това име- достатъчно е да видим имената на остров Саламин и на нимфата Саламина (=Солимана),които се обясняват с финикийската дума Салам или Шалам,означаваща Мир.

  Сега става ясно защо някои народи обясняват смисъла на това име с думи като "мир,съвършенство,здраве,сила,жизненост" и пр. Тези думи като древни характеристики и епитети на Слънцебога Дионис подхождали отлично на всеки владетел,който носи неговото име.

2. Мойсей. Формално погледнато това име е еврейско,но оригиналната му форма е Мозес и дори Моузес,което в стария египетски означавало "Спасен от водата". Египетския превод обаче не е твърде състоятелен,понеже не дава отговор на въпроса защо еврейския водач Мойсей е приел да носи египетско име вместо юдейско и то по времето,когато двата народа били в тежък конфликт помежду си. Единствено обяснение на този феномен дава моята теза: че това име било общо за двата народа,бидейки
палеобалканско ако не и палеопонтийско,а неговия истински превод не се извежда от египетски или еврейски,а от архаичен Български.

  В Тракия името "Мозес" го носел един Тракийски династ от VI-V в.пр. Хр.,който нямал нито една допирна точка с юдеите извън "досадната" подробност,че древните Пелазги от Бронзовата ера основали своя колония на име Палестина (=Палезгина,Пелазгина) в Близкия изток и занесли в нея много свои имена,включително такива като Сава (Саба),Сабат (Сават,Свят),Варсава (в иврит "Баршаба"= "Син на Сава"): един гетски цар носел името Барсаба (Варсава),и пр.

image
  Синът на Тракиеца Орфей,който живял дълги години в Египет се наричал Музей,а връзката на Орфей с Египет и на името,което носел неговия син Музей с Мойсей (което на арабски е Муса т.е. Мусай,Музай) е твърде очевадна,за да бъде приписана на някаква случайност.

  Тук обаче има и друга взаимовръзка: между легендата и действителните събития. Според някои стари сведения по времето на фараона Аменхотеп III (1388/86- 1351/49 г. пр.Хр.),който е баща на Ехнатон,в Египет живял висш сановник на име Тутмосес (Тут-Мозес,Луна-Мозес). В един момент той изчезнал безследно от страната,отправяйки се на изток: събитие,датирано към 1360 г. пр. н.е. и съвпадащо дословно с легендата за Изхода на евреите от Египет.

                                      Аменхотеп III- каменна глава
image
  Това събитие обаче съвпада и с времето на Орфей,живял едно поколение преди Троянската война а името на Мойсей-Музей или още Мозес ще да е значело няколко неща:

а) Музей= Мизий (Мизиеца)
б) Мозес= Мизес (Миз-из) т.е. Произхождащ (от) Мизите (от Музите).
в) Мозес= Можес (Можещ,Можащ,Могъщ): епитет на жреците на Луната т.е. на Магите,обясняващ получения по-горе термин "Луна-Мозес" (~Лунен маг,Лунен жрец).

  Възможно е името на фараона Нарзес също да има връзка с това име,понеже Нарзес= Назес (без добавеното "Р") т.е. Мозес,но Балканската т.е. арийската връзка в появата на египетската цивилизация е твърде добре застъпена,за да бъде подлагана на съмнение. Много фараони били русокоси,което личи по техните мумии а синеоките им служители говорят красноречиво за неафриканския субстрат в египетската управленческа върхушка:

image    image
  Истинските основатели на първото египетско царство дори носели странно познати имена като:

а) Нармер= Мермер,което може да значи и Малмер (Маламер)
б) Менес= Минос (Мануш)
в) Аха= Баха (Бага,Бакха)
г) Джер= Джеро (виж фам. Джерови)
д) Джет= Чет (епитет на Хермес: оттам- "Чета" и "Читанка")
е) Уаджи= Ваджи (Вачи,Ваче,Вачо): виж фамилия Вачеви.
ж) Ден (в Българския език думите Нощ и Ден не се нуждаят от коментар).
з) Семерхет= Сомор Кет (Марс-Сатурн: епитет на Дионис).

3.Мартин. Това име е навлязло напоследък у нас от чужбина,но се разтълкува лесно с помощта на Българския език а неговото значение е Марсин (Марсов) и Мартен (Мартенски). Българските имена на бог Марс са споменавани частично от мен в различни статии и коментари а тук ще напомня,че Марс= Марес (етруски бог на войната)= Мариз (думата "Маризя" означава "Бия,Нанасям побой" в някои наши диалекти). Името Марес означава още Арес (Ярес,Ярост) и Бурес (Борес,Борец,Борис),което в достатъчна степен обяснява Българската връзка в неговото създаване.

  Името на бога Марс е добре застъпено в Българския език- от него произлизат множество имена като Марко (=Марсо), Борис, Борислав, Борко, Паруш (Поруш: Разрушителя), Парис (Пораз) и пр.,а също думи като Омраза (О-Марса), Омерзяване, Маризене, Борба, Мраз (Марз,Марс), Мурсалица (Марс-илица,Марсова земя т.е. място,в което често има бури и буреносни облаци), Мърша (=Марса,Оставаща след Марс), Мръсотия (Марсотия) което обозначавало всички видове отпадъци (кръв,парчета от тела,замърсено и повредено оръжие,парчета от дрехи и пр.),които може да останат на бойното поле след война.

4. Васил. Това име е обявявено за Български вариант на гръцкото Василиос (Василис) без да се отчита,че произлизащата от него титла Василеус (=Васильос,Василис,Базилевс и пр.) е ползвана от древните Пелазги далеч преди появата на първите гърци. Значението му се открива лесно: Васил= Въсел (Навъсения бог),който е отново Марс. Другата форма на името говори в полза на същото: Васко= Въско (Малък Марс,Потомък на Навъсения бог),а този бог е разбира се Бога на бурите,войната и конфликтите.

  Древна форма на това име е "пра"-Българското Вокил (Восил: с прех. С-К),което означава още Бокил (Бокал т.е. Дионис) и така прави връзката между Марс (Арес,Арей) и Дионис,която за гърците е немислима. Титлата Василеус (~Васильос) има близка до това обяснение етимология,понеже означава Васил-ос (Въсел-из): Произлизащ от (рода на) Навъсения бог,Наместник на Дионис (Марсов наместник). Друга наша форма на това име е Войсил,а имената Веско и Веска са антоними,получени от него и добили противоположното значение "Веселия,Веселата" чрез отпадане на добавеното "Л" във формите Веслко (Веселко) и Веслка (Веселка).

  Съкратени варианти на името са Васе (=Въсе,Навъсения [бог]), Вася, Васка и пр. а сред нашите евреи срещаме формата Виска,която е диалектен вариант на антонимното име Веска.

  Връзка с името Васил (Въсел),което е значело по-скоро "Марсов,От рода на Марс и "Малък Марс" намираме в някои градски имена като бургундското Базел (=Базил,Васил), тракийските Виза (=Въса,Марсовград) и Бизанте (Византе),означаващо в езика ни Бизоните (Място,където се въдят много бизони т.е. турове) понеже бизона,наричан понякога и тур е свещено животно на Марс-Арей,прочуто със своята агресивност която станала причина то да замества тигъра и риса в някои южни варианти на "пра"-Българския календар.

image
  Друг тракийски град,чието име е свързано с Марс и с неговото свещено животно бизона е Бизантия,наричана още Византия а от спекулантите- с фалшивото погърчено име "Византион". Оригиналното му име означава 
Визатия (=Въсатия,без носовката) т.е. Марсов град (Град на Василевсите),но също и Бизонтиa (Бизонита,Бизоните: с прех. ИТ-ТИ),което отново го свързва с древните бизони (туровете) и станало причина сред неговите емблеми да бъде включено изображение на бизон:

image
  Българския характер на думата БИЗОН днес се отрича,но тя означава Висон (Въсин) т.е. Свещено животно на Навъсения бог. От това следва да правим извода,че древните жители на Балканите са считали тези градове за основани от Българския цар Марс-Дионис,наричан още Арей (Арий).

  Следите,оставени от древната Българска цивилизация са безбройни и се откриват разпръснати на хиляди километри в почти всички населени континенти. Наша задача е да ги издирваме,заявяваме и обосноваваме с научни средства при всеки удобен момент,за да накараме човечеството да промени мисленето за нас като разбере,че няма по-стара и по-велика цивилизация от нашата,а дедите ни стоят в основата на всички древни цивилизации по света.

Гласувай:
39
2


Вълнообразно


1. born - Не съм краен привърженик на теор...
15.02.2017 20:41
Не съм краен привърженик на теорията за фундаменталния произход и генезис на нацията ни, но в поредиците от разработени на високо научно ниво, както и поднесени на един разбираем и понятен език теми, намирам много логика и смисъл.
Благодарности и почитания !
ПП. Особено ми харесаха финалните Ви слова !
цитирай
2. flymore - Научих чрез теб...
15.02.2017 20:50
исторически факти, за които не знаех нищо.
Благодаря, ти!!!
цитирай
3. shtaparov - Не съм краен привърженик на ...
15.02.2017 21:38
born написа:
Не съм краен привърженик на теорията за фундаменталния произход и генезис на нацията ни, но в поредиците от разработени на високо научно ниво, както и поднесени на един разбираем и понятен език теми, намирам много логика и смисъл.
Благодарности и почитания !
ПП. Особено ми харесаха финалните Ви слова !

Аз също не бях привърженик на тази теория и смятах всички подобни твърдения за блъф и измама. Изследванията обаче показаха,че езикът на працивилизаторите на Стария и Новия свят е архаична форма на Българския от което следва да стигнем до един от следните три извода:

а) Працивилизаторите на човечеството са Българи
б) Працивилизаторите са народ,много близък до Българите
в) Працивилизаторите са преки предци на Българите

Което и от трите да е вярно,то ни устройва: търсете но няма да намерите друг народ,чийто език така добре да обяснява древните изрази и названия,ползвани от първите цивилизатори и оставени от тях в езика на народите,които са ги наследили.
цитирай
4. nikikm - Поздрави
15.02.2017 21:39
и поздравления! И какво ще кажеш за това п-б у гърците?„древните Пелазги,които основали близкоизточната колония Палестина (=Пелазгина)“
Туй „П“ не е ли от гърците? Не звучи ли по-близо до истината,Беласги,Балестина = Беласгина. Имаме Беласица,Бели извор,Бел град,Бяла,въобще бялото е май сакрален цвят за българите! Малко съм извън темата,прости ми,просто искам да знам какво мислиш за това? поздрави!
цитирай
5. shtaparov - исторически факти, за които не з...
15.02.2017 21:40
flymore написа:
исторически факти, за които не знаех нищо.
Благодаря, ти!!!

Много ми е приятно,че съм те зарадвал по един или друг начин: приятна вечер и късмет!
цитирай
6. leonleonovpom2 - Поздравления, приятелю!
15.02.2017 21:56
В твой стил ,на ниво, чудесно поднесен материал
На някои може да не се харесва, но признавам си, намирам нюанси, на които досега не съм обръщал внимание!
Така, че трудът ти не е бил напразно, отплаща ти се!

Хубава вечер, приятелю!
цитирай
7. shtaparov - В твой стил, на ниво, чудесно под...
15.02.2017 22:03
leonleonovpom2 написа:
В твой стил ,на ниво, чудесно поднесен материал
На някои може да не се харесва, но признавам си, намирам нюанси, на които досега не съм обръщал внимание!
Така, че трудът ти не е бил напразно, отплаща ти се!

Хубава вечер, приятелю!

Имах начални разработки за още 2-3 други статии,но написването на тази потръгна най-добре,та успях да я довърша преди да съм преполовил останалите.
цитирай
8. shtaparov - и поздравления! И какво ще кажеш за ...
15.02.2017 22:07
nikikm написа:
и поздравления! И какво ще кажеш за това п-б у гърците?„древните Пелазги,които основали близкоизточната колония Палестина (=Пелазгина)“
Туй „П“ не е ли от гърците? Не звучи ли по-близо до истината,Беласги,Балестина = Беласгина. Имаме Беласица,Бели извор,Бел град,Бяла,въобще бялото е май сакрален цвят за българите! Малко съм извън темата,прости ми,просто искам да знам какво мислиш за това? поздрави!

Преходът Б-П в този етноним определено е дошъл от гърците,но той не е чужд и за други народи: фамилията Полгар в Унгария означава Болгар а чувашите,обявени от руснаците за наши роднини вместо Кубрат казват Купрат. Повечето казионни историци категорично отричат нашето роднинство,ако не и пълна идентичност с древните Белги и Болги но са на мнение,че ние сме едно и също с народа Пугур (~Бугур),
живял преди векове недалеч от Китай. Неприятностите за тях обаче тепърва предстоят: народът Пугур е европеидно Скитско племе,което имало немалко близости с древните Келти (Колати,Колади).
цитирай
9. nkf - Много интересна статия, благод...
16.02.2017 12:00
Много интересна статия, благодаря.
цитирай
10. shtaparov - Много интересна статия, благод...
16.02.2017 14:47
nkf написа:
Много интересна статия, благодаря.

Поздравления за високата патриотична позиция,която си заявил в статиите си приятелю!
цитирай
11. inel379 - Впечатлена съм от поднесения материал.
16.02.2017 15:58
Похвални усилия, плод на любовта към България
и стремежа към знание за нея и за нас българите.
В един съвременен свят на нови открития
за произхода на човешките цивилизации,
твоят труд си е едно достойно доказателство
за ползата от търсенето на истината
и нашето място в нея.
Капка по капка в извор се превръща!
Сърдечен поздрав!
цитирай
12. shtaparov - Похвални у...
16.02.2017 19:34
inel379 написа:
Похвални усилия, плод на любовта към България
и стремежа към знание за нея и за нас българите.
В един съвременен свят на нови открития
за произхода на човешките цивилизации,
твоят труд си е едно достойно доказателство
за ползата от търсенето на истината
и нашето място в нея.
Капка по капка в извор се превръща!
Сърдечен поздрав!

Българската нива е най-обрасла с плевели от всички останали,та трябваше да се почне отнякъде.
цитирай
13. get - @ shtaparov Mарс, Март ... ?
16.02.2017 21:58
... имаме запазени в писмени източници сведения, че МАРА е бил боен вик на съюзниците на "даките" сармати, който латинските автори, предават смислово значението му, като СМЪРТ ... близко до това, което обяснявам е съвременната ни БЪЛГАРСКА/И дума /и "смразя/омраза" ... отделно имаме паралел в санскрит, където бога-символ на смъртта носи подобното Мара-Смърт име?

- А ако се "разровиш" покрай "семитската" Мешиаху(Месия) и "гръцката" и синонимна Христос - очакват те още по-неочаквани изводи, в смисъл: От кой ли първоизточник-език са заети тези две религиозни понятия-"имена"?

- Вероятно, ще се окаже прав писалият през 19-ти век А. Гаркави, че ханаанскят език(тоест ЕЗИКА НА ЗАВАРЕНОТО СЛЕД ЕГИПЕТСКИЯТ ИЗХОД НА ЕВРЕИТЕ МЕСТНО ХАНААНСКО НАСЕЛЕНИЕ) не е бил семитски а индо-европейски .... което кореспондира със ЕТИМОЛОГИЯ В ИМЕТО "МОЗЕС"="можещ", то пък креспондиращо с етнонима на азиатските "мизи", звучало нещо подобно на "му(ж/ж)ки" ... което дава старобългарското "муж/ове" преминаващо в новобългарски "мъже", като това е обагрено смислово и с можещ-способен-могъщ и подобни от това семантично гнездо?

Поздрав и успех в търсенията ти - чий наследник е народа Български ... на някакви ИМАГИНЕРНО-ЛЕГЕНДАРНИ "СЛАВЯНИ" или на тези "лиюде" от които начева езика и културата наречена с абстрактно-отвлеченото "прото-индо-европейска" ... от което веднага възниква резонният ВЪПРОС ... За ПОЛИ или МОНО ГЕНЕЗИСА за този народ, място и време НА ПОРАЖДАНЕ НА ЕВРОПЕСКИТЕ ЕЗИК и КУЛТУРА?!
цитирай
14. shtaparov - . . . имаме запазени в писмени изт...
16.02.2017 23:38
get написа:
... имаме запазени в писмени източници сведения, че МАРА е бил боен вик на съюзниците на "даките" сармати, който латинските автори, предават смислово значението му, като СМЪРТ ... близко до това, което обяснявам е съвременната ни БЪЛГАРСКА/И дума /и "смразя/омраза" ... отделно имаме паралел в санскрит, където бога-символ на смъртта носи подобното Мара-Смърт име?

- А ако се "разровиш" покрай "семитската" Мешиаху(Месия) и "гръцката" и синонимна Христос - очакват те още по-неочаквани изводи, в смисъл: От кой ли първоизточник-език са заети тези две религиозни понятия-"имена"?

- Вероятно, ще се окаже прав писалият през 19-ти век А. Гаркави, че ханаанскят език(тоест ЕЗИКА НА ЗАВАРЕНОТО СЛЕД ЕГИПЕТСКИЯТ ИЗХОД НА ЕВРЕИТЕ МЕСТНО ХАНААНСКО НАСЕЛЕНИЕ) не е бил семитски а индо-европейски .... което кореспондира със ЕТИМОЛОГИЯ В ИМЕТО "МОЗЕС"="можещ", то пък креспондиращо с етнонима на азиатските "мизи", звучало нещо подобно на "му(ж/ж)ки" ... което дава старобългарското "муж/ове" преминаващо в новобългарски "мъже", като това е обагрено смислово и с можещ-способен-могъщ и подобни от това семантично гнездо?

Поздрав и успех в търсенията ти - чий наследник е народа Български ... на някакви ИМАГИНЕРНО-ЛЕГЕНДАРНИ "СЛАВЯНИ" или на тези "лиюде" от които начева езика и културата наречена с абстрактно-отвлеченото "прото-индо-европейска" ... от което веднага възниква резонният ВЪПРОС ... За ПОЛИ или МОНО ГЕНЕЗИСА за този народ, място и време НА ПОРАЖДАНЕ НА ЕВРОПЕСКИТЕ ЕЗИК и КУЛТУРА?!

Думата МЪЖ има още значения,свързани с "прерогативите" на езическия бог,от който е изведена: едно от тях дори ще премълча тук от чувство за благоприличие,но то било съвсем реално за предците ни.
цитирай
15. didanov - здравей приятелю, поздрави за темата
21.02.2017 10:52
аз бих добавил
ВАСИЛ - от санскритските имена - 'VASILA', 'VASULA', 'VASU' - Името е популярно най-вече покрай бащата на Кришна - Бог Васу (Vasu Deva). Има значение 'блестящ', 'ярък', 'лъчист'. Вероятно е попаднало в гръцкия език чрез траките.
Връзката Музей-Мойсей–Мозес е доста интересна и загатва за взаимносвързаност между траки и юдеи. Бих добавил, че библейският Мойсей е тръгнал с хората си от Египет но не от сегашния а от древния такъв намиращ се в българските земи. Не случайно земите египетските извори не знаят за никакви избягали евреи, а земите на река Стримон са били известни под името Балистан, от където преселващи се в Азия траки дават името на Палестина. Някои твърдят дори, че древното име на Пловдив е Йерусалиим. Накратко казано имената Египет, Азия, Фригия,Палестина имат балкански произход, какво остава за имената на хората.
поздрави
цитирай
16. didanov - Кой е Март(ин) ?
21.02.2017 10:57
Кой е Март ?

Март си е божество с над 2000г. възраст на територията на Европа и на българите е много важно да бъде втълпено, че нямат нищо общо с него. Те са от Азия, дошли са вчера и бабосват този месец.

Къде живее Март ?

Всички древни автора са единодушни – той царства около планината Хем. В по-нови времена, някои народи се опитват да си присвояват местообитаването му, като именуват Марсови полета по различни части на Европа. Нямаме нищо против такова репликиране на името, но трябва да се помни, че домът му е Хемус планина.

Кого защищава Март ?

Ето какво казва Claudii Claudiani (Клавдий Клавдиан) в „Поеми” в 1. ІІІ, 305-341 :

„Марсе, било че ти лежиш на облаконосният Хемус
или пребиваваш на побелялата от студ Родопа,
или на обезпокоеният от мидиеца Атон,
или на потъмнелият от черни дъбове Пангей,
въоръжи се заедно с мен и защити своите траки….”

Март защищава траките. Траките наверно са знаели за тази защита и са индикирали пазенето с някакви знаци, докато други народи - не, поради очевидната си непривързаност към този бог. Ние твърдим, че точно мартеницата е индикация за привързаността, почитта към този Бог. И точно поради тази причина, индикацията – всеизвестната мартеница, носи името на своя патрон. Не е много вероятно мартеницата да носи името на бабата на Март или на дядо му, понеже нямаме такива източници, които да казват, че роднините му носят сходни имена.

Как е индикиран, отличен Март в българската носия ?

Това несъмнено е червеният цвят. Чевените шевици, Червения пояс. Но не и тотално червено облекло.Бог Март (произнасян с окончание S от латинците, но запазил автентичното си име в почти всички европейски езици за означаване на месеца) е прекръстен на „баба Марта”,
защо се внушава, че мартеницата е символ на здраве, благоденствие и берекет, а не на мъжество, смелост и жертвоготовност,
защо се дава символичен откуп на обикалящите коледари ( този откуп е точно означен по стойност, когато някой иска да се откупи от влизане във войската в по-късните традиции в българско),
защо коледарите налагат със сурвакници (защото са пердашили с мечове при обиколката си, те са били де факто „наборна комисия” ) и т.н.

За които не са се сетили още ще отговорим – защото по никакъв начин българите не трябваше да се свързват с автохонното население на тази земя по никакъв (нито езиков, нито расов, нито културен) признак, за да бъде оправдана окупацията на Големите Братя, когато разиграват собствените си народи и решат да ги хвърлят в битки на Балканите. А мартеницата е уникален и действащ артефакт за родовата памет на българина, който трябва да заеме подобаващото му се място в бойният пантеон на българщината.
цитирай
17. didanov - месец март на старобългарски е Сеч, ...
21.02.2017 11:17
месец март на старобългарски е Сеч, сечен, запазен днес в украинския език - оттам идва Малък и Голям Сечко, но самата дума пак е свързана с Марс(Март)или по точно с войната - сеч, сека, убивам. Може би защото вятъра тогава е толкова силен и студен, че сече или бръсне със страшна сила.
цитирай
18. shtaparov - аз бих добавил...
21.02.2017 19:41
didanov написа:
аз бих добавил
ВАСИЛ - от санскритските имена - 'VASILA', 'VASULA', 'VASU' - Името е популярно най-вече покрай бащата на Кришна - Бог Васу (Vasu Deva). Има значение 'блестящ', 'ярък', 'лъчист'. Вероятно е попаднало в гръцкия език чрез траките.
Връзката Музей-Мойсей–Мозес е доста интересна и загатва за взаимносвързаност между траки и юдеи. Бих добавил, че библейският Мойсей е тръгнал с хората си от Египет но не от сегашния а от древния такъв намиращ се в българските земи. Не случайно земите египетските извори не знаят за никакви избягали евреи, а земите на река Стримон са били известни под името Балистан, от където преселващи се в Азия траки дават името на Палестина. Някои твърдят дори, че древното име на Пловдив е Йерусалиим. Накратко казано имената Египет, Азия, Фригия,Палестина имат балкански произход, какво остава за имената на хората. поздрави

Чел съм това,запознат съм и с Васудева но не мога да обхвана всичко тук: прекалено много са нещата,за да успея да напиша всичко сам. Васу е разбира се Въса (Марс-Дионис или негова еманация): не виждам сигурна възможност да е някой друг от Седемте. Окончанието СТАН в имена като Балистан,Пакистан,Афганистан и пр. както можем да се досетим не е тюркско,а индоарийско и има две значения: а) стан,бивак и б) стран (страна,държава)- с добавено "Р".
цитирай
19. shtaparov - месец март на старобългарски е Сеч, ...
21.02.2017 19:46
didanov написа:
месец март на старобългарски е Сеч, сечен, запазен днес в украинския език - оттам идва Малък и Голям Сечко, но самата дума пак е свързана с Марс(Март)или по точно с войната - сеч, сека, убивам. Може би защото вятъра тогава е толкова силен и студен, че сече или бръсне със страшна сила.

Знам и това но ме смущава това,че имената на два поредни месеца са Голям Сечко и Малък Сечко от което правя извода,че думата Сечко в нашия локален случай не фигурира вече като обозначение на Марс,а като част от характеристиките на зимния сезон. В днешните украински земи обаче нашето езичество е битувало далеч по-дълго отколкото тук,където то е изкоренявано на няколко пъти от римляни и гърци,затова някои неща там са се запазили в по-оригиналния си вид,като СЕКА и СЕЧА са част от епитетите на истинския (Българския) Марс.
цитирай
20. shtaparov - Кой е Март ? Март си е божество с ...
22.02.2017 15:16
didanov написа:
Кой е Март ?

Март си е божество с над 2000г. възраст на територията на Европа и на българите е много важно да бъде втълпено, че нямат нищо общо с него. Те са от Азия, дошли са вчера и бабосват този месец.

Къде живее Март ?

Всички древни автора са единодушни – той царства около планината Хем. В по-нови времена, някои народи се опитват да си присвояват местообитаването му, като именуват Марсови полета по различни части на Европа. Нямаме нищо против такова репликиране на името, но трябва да се помни, че домът му е Хемус планина.

Кого защищава Март ?

Ето какво казва Claudii Claudiani (Клавдий Клавдиан) в „Поеми” в 1. ІІІ, 305-341 :

„Марсе, било че ти лежиш на облаконосният Хемус
или пребиваваш на побелялата от студ Родопа,
или на обезпокоеният от мидиеца Атон,
или на потъмнелият от черни дъбове Пангей,
въоръжи се заедно с мен и защити своите траки….”

Март защищава траките. Траките наверно са знаели за тази защита и са индикирали пазенето с някакви знаци, докато други народи - не, поради очевидната си непривързаност към този бог. Ние твърдим, че точно мартеницата е индикация за привързаността, почитта към този Бог. И точно поради тази причина, индикацията – всеизвестната мартеница, носи името на своя патрон. Не е много вероятно мартеницата да носи името на бабата на Март или на дядо му, понеже нямаме такива източници, които да казват, че роднините му носят сходни имена.

Как е индикиран, отличен Март в българската носия ?

Това несъмнено е червеният цвят. Чевените шевици, Червения пояс. Но не и тотално червено облекло.Бог Март (произнасян с окончание S от латинците, но запазил автентичното си име в почти всички европейски езици за означаване на месеца) е прекръстен на „баба Марта”,
защо се внушава, че мартеницата е символ на здраве, благоденствие и берекет, а не на мъжество, смелост и жертвоготовност,
защо се дава символичен откуп на обикалящите коледари ( този откуп е точно означен по стойност, когато някой иска да се откупи от влизане във войската в по-късните традиции в българско),
защо коледарите налагат със сурвакници (защото са пердашили с мечове при обиколката си, те са били де факто „наборна комисия” ) и т.н.

За които не са се сетили още ще отговорим – защото по никакъв начин българите не трябваше да се свързват с автохонното население на тази земя по никакъв (нито езиков, нито расов, нито културен) признак, за да бъде оправдана окупацията на Големите Братя, когато разиграват собствените си народи и решат да ги хвърлят в битки на Балканите. А мартеницата е уникален и действащ артефакт за родовата памет на българина, който трябва да заеме подобаващото му се място в бойният пантеон на българщината.

Абсолютно вярно приятелю- благодаря за чудесния извор,който доказва за пореден път неразривната връзка между Траките и Българите! Червеното определено е цветът на Марс а бялото- на Слънчевия бог което значи,че Слънце и Марс в съчетание са символ на самия Дионис или Арей (Арий,Арес),чиито храмове имали формата на Слънцето и в тях се гадаело чрез Огъня,който е главен бог на зороастрийците.
цитирай
21. get - - Не пишете без проверка за да не ...?
24.02.2017 21:35
shtaparov написа:
didanov написа:
месец март на старобългарски е Сеч, сечен, запазен днес в украинския език - оттам идва Малък и Голям Сечко, но самата дума пак е свързана с Марс(Март)или по точно с войната - сеч, сека, убивам. Може би защото вятъра тогава е толкова силен и студен, че сече или бръсне със страшна сила.

Знам и това но ме смущава това,че имената на два поредни месеца са Голям Сечко и Малък Сечко от което правя извода,че думата Сечко в нашия локален случай не фигурира вече като обозначение на Марс,а като част от характеристиките на зимния сезон. В днешните украински земи обаче нашето езичество е битувало далеч по-дълго отколкото тук,където то е изкоренявано на няколко пъти от римляни и гърци,затова някои неща там са се запазили в по-оригиналния си вид,като СЕКА и СЕЧА са част от епитетите на истинския (Българския) Марс.


... профанизираме темата?

На украински названията на месеците:
Януарий - сичен;
Февруарий - лютий;
март - березина .... и т. н.

Сечен иде от кореновата: сека ... производни по отношение на инструмента са:
Секира (бг.)
Топор, сокира (укр.)
Топор (руски) като синоним на българската "секира" ?? Предвид, че това сечиво се е появило в твърде раннни исторически времена ЗА ТОВА ГОВОРИ ПОЧТИ ИДЕНТИЧНАТА ЛАТИНСКА ДУМА ЗА ТОВА СЕЧИВО: "securis" ... за което казват че идвала от кореновата "sec" превеждат я като сека режа "secum" на латински?

- Въпреки, че е без връзка с темата някой наема ли се да отговори ЗАЩО В РУСКИЯТ ЛИПСВА аналогично за сечивото СЕКИРА наименование ... и защо в битовият-разговорен руски реално не се използва глагола "сека" а се употребяват заместителите: бит и рубит?
цитирай
22. shtaparov - месец март на старобългарски е Сеч, ...
25.02.2017 00:03
get написа:
shtaparov написа:
didanov написа:
месец март на старобългарски е Сеч, сечен, запазен днес в украинския език - оттам идва Малък и Голям Сечко, но самата дума пак е свързана с Марс(Март)или по точно с войната - сеч, сека, убивам. Може би защото вятъра тогава е толкова силен и студен, че сече или бръсне със страшна сила.

Знам и това но ме смущава това,че имената на два поредни месеца са Голям Сечко и Малък Сечко от което правя извода,че думата Сечко в нашия локален случай не фигурира вече като обозначение на Марс,а като част от характеристиките на зимния сезон. В днешните украински земи обаче нашето езичество е битувало далеч по-дълго отколкото тук,където то е изкоренявано на няколко пъти от римляни и гърци,затова някои неща там са се запазили в по-оригиналния си вид,като СЕКА и СЕЧА са част от епитетите на истинския (Българския) Марс.


... профанизираме темата?

На украински названията на месеците:
Януарий - сичен;
Февруарий - лютий;
март - березина .... и т. н.

Сечен иде от кореновата: сека ... производни по отношение на инструмента са:
Секира (бг.)
Топор, сокира (укр.)
Топор (руски) като синоним на българската "секира" ?? Предвид, че това сечиво се е появило в твърде раннни исторически времена ЗА ТОВА ГОВОРИ ПОЧТИ ИДЕНТИЧНАТА ЛАТИНСКА ДУМА ЗА ТОВА СЕЧИВО: "securis" ... за което казват че идвала от кореновата "sec" превеждат я като сека режа "secum" на латински?

- Въпреки, че е без връзка с темата някой наема ли се да отговори ЗАЩО В РУСКИЯТ ЛИПСВА аналогично за сечивото СЕКИРА наименование ... и защо в битовият-разговорен руски реално не се използва глагола "сека" а се употребяват заместителите: бит и рубит?

Нашата дума СЕКА е много древна,както личи от етнонима Саки (Секи: Марсови племена) а сегашния руски език е базиран на един локален древно-Български диалект,който се говорел в една много малка област на древна България но после бил наложен като "чужд" език на всички Български племена,които останали да живеят в източна Европа извън границите на нашата държава.
цитирай
23. litatru - Здравей, Щапаров!
26.02.2017 17:42
Поради липсата на време аз съм пропуснала някои от постингите.
Информацията, която ни поднасяш е много интересна и професионална.
:) Днес е Заговезни. Съчетавам прочита с извинение и молба за прошка за волно или неволно прегрешение от моя страна към теб.
С топли чувства - Литатру!
:*)
цитирай
24. shtaparov - Поради липсата на време аз съм пр...
26.02.2017 22:43
litatru написа:
Поради липсата на време аз съм пропуснала някои от постингите.
Информацията, която ни поднасяш е много интересна и професионална.
:) Днес е Заговезни. Съчетавам прочита с извинение и молба за прошка за волно или неволно прегрешение от моя страна към теб.
С топли чувства - Литатру!:*)

Не намирам да имаш някакви грешки,но нека е простено и от мен,и от Бога.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: shtaparov
Категория: Политика
Прочетен: 1916832
Постинги: 126
Коментари: 4047
Гласове: 61942
Календар
«  Септември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930