Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
23.04.2014 22:35 - КАК СА ИЗГЛЕЖДАЛИ БЪЛГАРСКИТЕ ИМЕНА ПРЕДИ 2000 ГОДИНИ
Автор: shtaparov Категория: Политика   
Прочетен: 10087 Коментари: 21 Гласове:
50

Последна промяна: 05.06 13:05

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
 КАК СА ИЗГЛЕЖДАЛИ БЪЛГАРСКИТЕ ИМЕНА ПРЕДИ 2000 ГОДИНИ
  Достиженията на новата историческа наука в последно време доказаха,че Българи на Балканите е имало и преди две,и преди три хиляди години. Те несъмнено са носели Български имена,съдържащи особените звуци,недостъпни за народи като гърци,римляни,египтяни и пр. И понеже преди 2000 години голяма част от най-старите ни земи са владени от гръко-римляните,които са имали писменост за масова употреба и много контакти с нашите деди,въпросът е как са записвали те онези наши имена,които съдържали недостъпни за езиците им звуци.


 
В изследването са подбрани известен брой примерни лични имена,които не са задължително упоменати от писмените извори като Скитски или Трако-Илирийски,но тяхното присъствие в древния свят е несъмнено и някои от тях един ден ще бъдат доказани като такива,с което ще оправдаят написването на този материал. Те все пак са Български имена- сега и на този етап,и няма никакви сигурни доказателства,че не са съществували на Балканите по онова време. Подбраните имена са най-вече кратки,понеже именно те са част от най-старата наша,а бих казал и световна именна система. С тях могат да се сравняват някои лични имена от китайски тип,които са предимно едносричкови,но и те сякаш са извадени от нашата именна система,понеже много от тях са близки подобия на някои от нашите,получени чрез пропускане на последния гласен звук или на някой от междинните съгласни. Съпоставка е възможна дори с някои изключително стари африкански и аборигенски имена,част от които са запазили древното си звучене от времето на неолита,сиреч от ностратическия период. По-дълги имена от двусричковите почти не е нужно да привеждаме,понеже не всички дълги имена са гарантирано Български,а повечето от тях са късно образувани.
  Преди да почне изреждането обаче е необходимо да внесем в материала някои уточнения,които да укажат как са решавали гърците и римляните мъчния казус с проблемните звуци. Ето известна информация по въпроса,изведена от изследванията на "Анализа" или почерпена от преки наблюдения върху начина,по който днешните гърци изопачават проблемните звуци в попадналите им Български и чужди имена:

1. В старогръцкия език,ползван по онова време,не е имало звук
В. Вместо него е имало Б (което на по-късен етап е било заменено с В),но то е използвано твърде рядко и неохотно. Причина за това е схващането на тогавашните гърци,че всички имена,съдържащи звуци като Б и В са Барбарски (Баргарски). Те не са имали Б и В в най-архаичната си азбука,съдържала само 17 букви,затова ги заменяли с по-достъпни звуци като П,Ф,Х,М,Т,ОУ или 
Θ (Тета,Тита). Най-често обаче съвсем са ги пропускали,особено когато са стояли в началото на думата или между два съгласни звука. Замяната на Б или В с МП,която се прави днес,не е била известна на древните гърци.

2. Звукът Ж е заменян най-често със З,но това не винаги е правено,понеже в най-старата гръцка азбука не е имало буква З. Тогава,а и в по-късно време З (респективно Ж) е заменяно с Г,Д,С,СС,Т,ДЗ,Ф или Х,но в началото на думата често е пропускано.

3.
Й е заменяно най-често с И или Н ("Ета"),което се е чело като И,Е или ЙЕ.

4.
Х в началото на думата или между две гласни най-често е пропускано,и въпреки че ние го изговаряме в някои старогръцки имена,древните гърци почти никога не са го изговаряли. Когато се налагало да го изговорят,те предпочитали да го заменят с Г,Д,З,К,П,Т или Ф.

5. Ц се заменя днес със ТС,но древните гърци по-често го заменяли с К,С или З.

6. Ч нерядко е пропускано,или е заменяно със З,ДЗ,К,С,КС,СК,ТС,СТ,ТК,Θ (Tитa) и пр.

7. Ш е заменяно със З,К,П,С,Т,ПТ,Ф,Х,Θ и пр. освен в случаите,когато е пропускано.

8. Щ е заменяно със З,ДЗ,К,П,С,СТ,СК,КС,Т,ТК,ПТ,Ф,
Θ,Ψ (Пси) и пр.,като нерядко е пропускано.

9. Ъ е заменяно с А,Е,И,О,У.

10. Ь,което понякога е взаимнозаменяемо с Й,е заменяно с А,Е или И,а понякога направо е пропускано.

11. Ю е заменяно с О,У,ОУ,ИУ,ЕО или ЕУ.

12. Я е заменяно с А,Е,И,ЕА,ИА или ОА.

13. Б,В,Ж,З,Ц,Ч или Ш в края на думата най-често са заменяни със С или са пропускани.

14. Към имената,завършващи на гласна често е било добавяно С.

15. Веднъж изопачените по тези разнообразни начини наши имена нерядко са "доизопачавани",за да бъдат нагодени към по-лесна употреба в гръцкия език.

  От тук става ясно че древните гърци не са имали строго утвърдени общоприети правила,по които да извършват замяната на проблемните Български звуци като В,Ж,З,Ц,Ч,Ш,Щ и Ъ с точно определени гръцки букви или буквосъчетания,а подборът на заменящи гръцки букви при тяхното изписване се правел безразборно,хаотично,индивидуалистично и дори предубедено. Така вече можем да разгледаме подбраните примери,които ще укажат поне отчасти какво можем да очакваме при разчитането на старогръцки текстове,съдържащи древно-Български имена или названия. Отчасти,понеже ще ограничим материала и няма да изброяваме хилядите възможни варианти а само някои от по-характерните,като вариантите с "Тита" няма да бъдат разглеждани в този текст:

1. Бочо- Воксо,Оксос,Оскос,Оуоско,Боксо,Поскос,Иоско и пр.
2. Вичо- Виксо,Биксос,Биско,Бицко (в латинския език),Иксос,Иско,Пиксо,Викос,Фиксос и пр.
3. Жечко- Сеткос,Сескос,Зеско,Естко,Ксеткос,Псеткос,Скиксо,Стефко,
Ксевто,Фтестос,Зексос,Дзескус и пр.
4. Лъчо- Луко,Луксо,Луксос,Ликсос,Луцио (Луциус- в лат.език),Лаксос,

Ласко,Лацис,Лусиос,Лукиос и т.н.
5. Кожушко (по нашата фамилия Кожушкови)- Костуско,Костакио,Козискос,
Озиско,
Коксисто,Костиуксо,Коиускос,Кодзиско и пр.
6. Шишков- Сискос,Сиксо,Искос,Иксос,Сиптос,Севкос и пр.
7. Вучко- Уксос,Ускос,Еуксо,Бускос,Фуско и пр.
8. Любчо- Леовкос,Либсос,Лувкос,Лиопто,Липкус и пр.
9. Джердже (наше име в ю.з. България: фам Джерджеви)- Ксерксе,Дзердзе,Зерсес,Ксерсте,Ерсте и пр.
10. Чавко (от фам. Чавкови)- Савкос,Стауко,Ксаикос,Заоуко,Кавкус,
Дзаико,Скапто,Стафко,Стаксос,Аукос и пр.

11. Чешлянко (от фам. Чешлянкови)- Стефланко,Еслианкос,Ксеслингос,
Псеслинго,Дзеслинко,Кефлианко,Сеслианус и т.н.
12. Влайко- Олаикос,Болаико,Лаикос,Флавико и пр.
13. Божилов- Боксилос,Оскилос,Возилу,Уодзилос,Бозилас и пр.
14. Божан- Бузан,Оксан,Воксан,Босканис,Уосан и т.н.
15. Ваклуш- Оаклес,Баклос,Ваклис,Аглус и пр.

16. Въльо,Вельо- Аелиос,Булио,Валео,Елио и пр.
17. Хубен- Иувен,Иовин,Иубинес,Кувенас,Купенус,Зубенес и др.п.
18. Чечо,Чачо- Стексо,Кексос,Кавкос,Ексус,Ескос,Ксевто,Дзепто,
Иапсо,Заксо и пр.
19. Щърбан- Стерванос,Стерианос,Корван,Дзурбан,Оруан,Фербан,
Терванис,Ксериан и т.н.
20. Хаджижеков (наша фамилия от късното средновековие)- Адзиксакос,Гадзистекос,Апсифтеакос,Адзифтеку и пр.

21. Желяз- Елиас,Илиас (Илия),Пелиас (Пелеос),Хелиос и пр.
22. Пръжко (виж фам. Пръжкови)- Преско,Параско,Брескус,Раскос,Орискос,Праксос и т.н.
23. Чакър- Сокар,Закарис,Захариос,Факирас,Какурас,Какулус и др.п.
24. Жишкин- Дзискион,Зискинас,Сискинео,Зеаскинос,Ипсгинос и пр.
25. Шарлачки- Старлакис,Псарлакис,Дзарласкос,Арлаксис и т.н.

26. Подвързачов- Одоерзаксос,Повдериакос,Авдериаскус и др.п.
27. Дража- Дарасиа,Тракса,Дроса,Тараска,Дразас,Традзеа и пр.
28. Теменужка- Таманиска,Демониска,Теменисиа,Томанисса и т.н.

  За "капак" на това ще демонстрирам как изглежда името на прочутия Български герой Гоце Делчев в един пояснителен гръцки надпис,сложен под съвременна снимка с неговия паметник:

                                              
Γκότσε Ντέλτσεφ  *
                                               (Гкотсе Нтелцеф)!

  Призовавам световните историци,елинисти и византинисти да се вгледат в този съвременен гръцки надпис и да кажат как щяха да го разчетат и разтълкуват,ако не им кажем какво означава? Хайде приятели,не бъдете стеснителни а предложете своите версии и не забравяйте,че древните гърци са били още по-крайни в своите изопачения и за да направят задачата още по-трудна,щяха да добавят по едно окончание или -ИС на края,а двете части на името щяха така да ги слеят една с друга,че да не можете разбра къде свършва личното име и къде започва фамилното! Да не говорим какво можеше да стане,ако един такъв слят надпис без никакви главни букви и ударения минеше през няколко преписа или "превода" от старогръцки на латински,а после от латински на средногръцки и стигнеше до България през руския!

  Към така изброените примери може да бъдат добавени още стотици разбира се,но и това е достатъчно да ни даде представа какво се случва с нашите имена,когато попаднат в гръко-латинска езикова среда или в старогръцки текстове и колко неузнаваеми могат да станат те,когато бъдат изписани дори от най-изтъкнатия и добронамерен гръцки граматик и литератор. От което разбираме,че успешното издирване и възстановяване на специфични наши имена в старогръцките текстове няма да е никак лесно нито безпроблемно след пораженията,които им нанася гръцкия "правопис",който ги деформира до неузнаваемост и дори елинизира до такава степен,че тяхното правилно четене винаги ще поражда повече съмнения и въпроси,отколкото верни отговори.

  Затова цитираните примери са достатъчни за да укажат,че в античните текстове несъмнено се крият множество Български имена,а успешното им разпознаване и реставриране след буреносните погроми на гръцкото изопачаване е изключително труден но важен въпрос,с който трябва да се занимават специално подготвени екипи от ономасти и палеолингвисти.
* Името на Българския герой от този съвременен гръцки надпис е Гоце Делчев. Без този "жокер" повечето водещи световни историци биха дали множество противоречиви и дори странни версии за неговото разчитане,
ако го видят написан в стила на древните гърци- слято,без главни букви и ударения и с един или два гръцки суфикса в края на думите.


Гласувай:
53
3


Вълнообразно


1. born - Много интересен материал изнасяте ...
23.04.2014 22:47
Много интересен материал изнасяте ! Ще разлаете кучетата 100 % ! Не съм компетентен по темата, но има доста логика в заключенията. Поздрави.
цитирай
2. dinkov - Динков
24.04.2014 03:04
born - прощавай, но да се търси истината, не е разлайване на кучетата, а просто търсене на истината. Е, на които не им отърва истината, няма да им е приятно, но какво от това.
shtaparov - поздрав за постинга.
Ицко
цитирай
3. shtaparov - Много интересен...
24.04.2014 09:26
born написа:
Много интересен материал изнасяте ! Ще разлаете кучетата 100 % ! Не съм компетентен по темата, но има доста логика в заключенията. Поздрави.

Да- логика несъмнено има,и тя определено не е за "кучетата"- на тях им стига и лаенето. А без него никой керван не минава- независимо наш или чужд :))
цитирай
4. kostas - Разгледах набързо езиците във времето и излиза ,че сегашните езици (без Българският )
24.04.2014 10:08
са произлезли от Латинският - а той от Старогръцкият взаимствал и се прегаждал , а те са "Мъртви езици" . Приносителите на езика били роби -актьори от т. н. гръцки етнос и ето пример за пародията която се получавала.
“Трагедийният актьор Хегелох ,като изпълнявал ролята на Еврипидовия Орест ,произнесъл така,че да не каже γαληνά (“спокойни води”) с елизия(т.е.γαλήν’),а по-скоро да разделил,така че да изглежда,че е казал “γαλῆν” (което е винителен падеж на думата невестулка”
- линк към статията - http://www.academia.edu/5942118/_-_
Ето и още едно мнение за "МЪРТВИТЕ ЕЗИЦИ "
И до днес още като остатъци от изчезналите римляни и елини живеят пръснати по разни гимназии учители по латински и старогръцки език. Ако Цицерон и Тацит, Омир и Демостен, Тит Ливий, Сенека, Марк Аврелий, Овидий и други не бяха написали няколко четива, които векове наред се набиват в главите на младите поколения, тези остатъци от старите римляни и елини щяха съвсем да изчезнат.
Латински и старогръцки и днес се считат за мъртви езици. Аз и досега не мога да разбера това понятие — мъртви езици. Разбирам да умре езикът, а да живее народът, но да умре народът, а да остане да живее езикът — това някак си не мога да разбера. И още повече, че тоя език живее под името мъртъв език. Представете си само що за професия е това — учител по мъртви езици. Защото според мен мъртвият език не може да бъде използуван за нищо друго освен за учителска професия. Не можете да го използувате за служебна квалификация, защото едва ли бихте могли да напишете в съответната рубрика: „Освен матерния си език служа си още и с мъртви езици.“ А не можете да го употребите и практически в живота, защото, струва ми се, никаква стойност не би имало например едно такова обявление: „Млад и способен господин, който освен матерния си език знае и още един мъртъв език, търси да постъпи като…“ и т.н.
Защото, трябва да се отбележи, тия учители по латински език не могат да говорят и за най-обикновени неща без латински цитати.
цитирай
5. kostas - Продължавам :— Внимавай какво правиш, защото quilib et fortunae suae[2].
24.04.2014 10:16
Трябва да запретнеш ръкави, да учиш, да работиш, защото non volet in buccas tous assa columba[3].

Освен това трябва да мислиш какво говориш, а не само quidquid in buccam[4], защото добре трябва да знаеш и да запомниш, че всичко това ще ти потрябва в живота. Non scholae sed vitae discimus![5]

Друг път, говорейки пък за поведението, ни, той казваше:

— За какво ти трябва бележка, след като си нехранимайко. Qui proficit in literis et deficit in moribus, plus deficit quam proficit![6]

Затова, изглежда, ние не послушахме нито един негов съвет, защото не го разбирахме, а едва ли би могло да се иска от нас да се заровим в речника, за да превеждаме съветите му.

Трябва човек да е видял, за да разбере с какво садистично задоволство въвличат те постепенно учениците във все по-дълбоки и по-дълбоки вирове и водовъртежи, протягайки им по някой път ръка само за да ги доведат до средата на реката, там, където е най-дълбокото и където ще ги подхване някой водовъртеж и ще ги върти все на едно място, докато те се отдръпват встрани и със задоволство наблюдават удавника. Трябва човек да види какво задоволство озарява лицата им, когато най-после доведат нещастника до второ склонение или до трето спрежение. А трето спрежение — това е смъртоносното място в латинската граматика. По-лесно е да преплуваш Ламанш, отколкото третото спрежение. Това е спрежението, от което вероятно са и измрели древните народи, служещи си с латински език. Както има народи, измрели от проказа или чума, така и римският народ е измрял от accusativ cum infinitivo[7] и от conjugatio periphrastica passiva et activa[8].

През Средновековието по времето на прочутата Инквизиция consecuto temporum[9] e било използувано като едно от най-опасните средства за мъчение. ...........
майка казваше: „Щом чуеш, че докторите започнат да говорят край леглото на болния по латински, знай, че визитата ще ти струва по-скъпо.“ - http://chitanka.info/text/3524/16
цитирай
6. zlatkostanoev - Истината е като водата, рано или ...
24.04.2014 10:46
Истината е като водата, рано или късно, тя си проправя път.
Поздрави!
цитирай
7. mitata67 - Поздравления.
24.04.2014 10:58
Надявам се че това е само началото.
цитирай
8. demograph - Поздрав Щапаре!
24.04.2014 11:03
Много интересно изследване! Запълваш една празнина в разбирането на миналото ни. Да си жив и здрав.
цитирай
9. metlichina - беше ми изключително интересно да прочета...
24.04.2014 16:53
а тези данни не само са интересни, но трябва и да се знаят...
поздравления..
цитирай
10. breeze - Победата не идва изведнъж.
24.04.2014 19:05
Важното е че началото е дадено.
Поздрави!
цитирай
11. shtaparov - Истината е като водата, рано или ...
24.04.2014 22:53
zlatkostanoev написа:
Истината е като водата, рано или късно, тя си проправя път.
Поздрави!

Пътят на България ще стане път на истината,дори ако се наложи да прогоним със сила чужденците,които ни управляват от 70 години насам!
цитирай
12. shtaparov - born - прощавай, но да се търси ис...
24.04.2014 23:48
dinkov написа:
born - прощавай, но да се търси истината, не е разлайване на кучетата, а просто търсене на истината. Е, на които не им отърва истината, няма да им е приятно, но какво от това. shtaparov - поздрав за постинга. Ицко

Благодаря- поздрав и за теб,Ицко!
цитирай
13. shtaparov - са произлезли от Латинският-а той ...
25.04.2014 00:05
[quote=kostas] са произлезли от Латинският-а той от Старогръцкият взаимствал и се прегаждал,а те са "Мъртви езици".Приносителите на езика били роби-актьори от т.н. гръцки етнос и ето пример за пародията която се получавала.
“Трагедийният актьор Хегелох,като изпълнявал ролята на Еврипидовия Орест ,произнесъл така,че да не каже.....(“спокойни води”) с елизия.....,а по-скоро да разделил,така че да изглежда,че е казал.....(което е винителен падеж на думата невестулка”
- линк към статията - http://www.academia.edu/5942118/_-_
Ето и още едно мнение за "МЪРТВИТЕ ЕЗИЦИ "
И до днес още като остатъци от изчезналите римляни и елини живеят пръснати по разни гимназии учители по латински и старогръцки език. Ако Цицерон и Тацит, Омир и Демостен,Тит Ливий,Сенека,Марк Аврелий,Овидий и други не бяха написали няколко четива,които векове наред се набиват в главите на младите поколения, тези остатъци от старите римляни и елини щяха съвсем да изчезнат.
Латински и старогръцки и днес се считат за мъртви езици. Аз и досега не мога да разбера това понятие— мъртви езици. Разбирам да умре езикът,а да живее народът,но да умре народът,а да остане да живее езикът— това някак си не мога да разбера. И още повече,че тоя език живее под името мъртъв език. Представете си само що за професия е това — учител по мъртви езици. Защото според мен мъртвият език не може да бъде използуван за нищо друго освен за учителска професия. Не можете да го използувате за.....защото едва ли бихте могли да напишете в съответната рубрика: „Освен матерния си език служа си още и с мъртви езици.“ А не можете да го употребите и практически в живота, защото,струва ми се,никаква стойност не би имало например едно такова обявление:„Млад и способен господин,който освен матерния си език знае и още един мъртъв език,търси да постъпи като…“ и т.н.
Защото,трябва да се отбележи,тия учители по латински език не могат да говорят и за най-обикновени неща без латински цитати.[quote=kostas]
Присъединявам се към твоето мнение,Костас.
цитирай
14. shtaparov - Надявам се че това е само началото. ...
25.04.2014 00:18
mitata67 написа:
Надявам се че това е само началото.

Ще продължавам да се старая и занапред,приятелю
цитирай
15. shtaparov - Много интересно изследване! За...
25.04.2014 01:42
demograph написа:
Много интересно изследване! Запълваш една празнина в разбирането на миналото ни. Да си жив и здрав.

Има още много празнини,които трябва да запълним приятелю. Затова ще се борим за Българската слава неуморно: духът на Българина трябва да бъде вдигнат,за да отговори на предизвикателствата на времето и да осуети плановете на своите врагове.
цитирай
16. shtaparov - а тези данни не само са интересни, но ...
25.04.2014 02:01
metlichina написа:
а тези данни не само са интересни, но трябва и да се знаят...
поздравления..

Да- светът трябва да е наясно,че елементарната му представа за цивилизованата древност като монополна изява на ограничения гръко-римски свят не е всичко: освен него е съществувал безбрежния Барбарски (Баргарски) свят,в който са скрити корените на цялата гръко-римска цивилизация.
цитирай
17. shtaparov - (breeze - Победата не идва изведнъж)
25.04.2014 02:17
breeze написа:
Важното е че началото е дадено.Поздрави!

Победата изисква непреклонна борба,понеже правдата не винаги е на почит сред "победителите". Докато се заблуждават че са победили нас,те ще усетят макар и твърде късно,че всъщност са унищожили себе си!
цитирай
18. balkan1 - ОЩЕ НЕЩО ПО ВЪПРОСА ...
25.04.2014 18:55
Интересно е и описанието в протокола от църковния събор 869-870г на българската длегация,според превода направен от П.Добрев/или някой филолог ,помагащ на П.Добрев/ на Моравчик в „Bizantinoturcica“,II,1958,p.355 в книгата му "Златният фонд на българската древност" с. 47
"По същия начин бяха седнали и преславните съдии на височайшия български княз Михаил-Стасис зергобула,Сондоке вагантус,Ил вестранабаре престит Зисунас кампсис,Алексис сампсис хунол.“
ИНТЕРЕСНИТЕ думи означавщи звания, титли и длъжности Петър Добрев превежда през езиците на народите в и около района на древна Балхара/Бактрия -
З/ЦЕРГОБУЛА - ЧЕРГУБОИЛ - Предводителят на царската "гвардия" като охрана на царските пратеници.
ВАГАНТУС - ВАГАН/БХАГАН - божествен/боговерен - патриарх
ВЕСТРАН - презвитерите ( светски лица ), АБАРЕ - главен, старши, ПРЕСТИТ - пратеник ( главен пратеник на презвитерите )
КАМСИС - КАМПЧИЯ - представител на църковната община
САМПСИС - САМЧИЯ- САМ - договор - пратеник упълномощен да подписва договори.
ХУНОЛ - ХУНО - обявявам, огласявам - говорител на делегацията.
цитирай
19. shtaparov - Интересно е и описанието в прото...
12.05.2014 22:13
balkan1 написа:
Интересно е и описанието в протокола от църковния събор 869-870г на българската длегация,според превода направен от П.Добрев/или някой филолог ,помагащ на П.Добрев/ на Моравчик в „Bizantinoturcica“,II,1958,p.355 в книгата му "Златният фонд на българската древност" с. 47
"По същия начин бяха седнали и преславните съдии на височайшия български княз Михаил-Стасис зергобула,Сондоке вагантус,Ил вестранабаре престит Зисунас кампсис,Алексис сампсис хунол.“
ИНТЕРЕСНИТЕ думи означавщи звания, титли и длъжности Петър Добрев превежда през езиците на народите в и около района на древна Балхара/Бактрия -
З/ЦЕРГОБУЛА - ЧЕРГУБОИЛ - Предводителят на царската "гвардия" като охрана на царските пратеници.
ВАГАНТУС - ВАГАН/БХАГАН - божествен/боговерен - патриарх
ВЕСТРАН - презвитерите ( светски лица ), АБАРЕ - главен, старши, ПРЕСТИТ - пратеник ( главен пратеник на презвитерите )
КАМСИС - КАМПЧИЯ - представител на църковната община
САМПСИС - САМЧИЯ- САМ - договор - пратеник упълномощен да подписва договори.
ХУНОЛ - ХУНО - обявявам, огласявам - говорител на делегацията.


Да- смисъл в онези езици има и то по простата причина,че Дионис избира Бактрия за своя база при своите походи към Индия и Китай.
цитирай
20. voulgaros - АБЕ МАМАТИ ДА ЕБА БЪЛГАРСКА ПРОС...
13.05.2014 13:55
АБЕ МАМАТИ ДА ЕБА БЪЛГАРСКА ПРОСТАШКА КРАДЛИВА БАНДИТСКА МАНГАЛСКА...
СТАРИТЕ ЕЛЛИНИ СМЕ ИМАЛИ ЗВУК ''В'' В ДРЕВНСОТТА.


КАК ДА Е НАМЯЛО ЗВУК В---БЕЗДАРЕН ВУЛГАРЕН ПОМАК ШАПШАЛОФ...ЩЕ ТИ ЕБА ПУТКАТА МАИЧИНА.

ЕТО КОПЕЛЕ УБИТО --- БУКАВАТА ''u'' - TOVA E ZVUK ''V'' !!

А ЕТО И ДРУГИТЕ ЗВУЦИ..
''B'' - БETA
Y- IPSILON
OU + oy = ЗВУК ''У''


СМЪРТ НА ВУЛГАРИСТАН....И СМЪРТ ЗА ВАС ВУЛГАРИ. ПРОКЪЛНАТИ ОТ ГОСПОД ЗЕВС !!
цитирай
21. shtaparov - Този горе не е християнин,а е еретик:
14.05.2014 17:04
voulgaros написа:
АБЕ МАМАТИ ДА ЕБА БЪЛГАРСКА ПРОСТАШКА КРАДЛИВА БАНДИТСКА МАНГАЛСКА...
СТАРИТЕ ЕЛЛИНИ СМЕ ИМАЛИ ЗВУК ''В'' В ДРЕВНСОТТА.


КАК ДА Е НАМЯЛО ЗВУК В---БЕЗДАРЕН ВУЛГАРЕН ПОМАК ШАПШАЛОФ...ЩЕ ТИ ЕБА ПУТКАТА МАИЧИНА.

ЕТО КОПЕЛЕ УБИТО --- БУКАВАТА ''u'' - TOVA E ZVUK ''V'' !!

А ЕТО И ДРУГИТЕ ЗВУЦИ..
''B'' - БETA
Y- IPSILON
OU + oy = ЗВУК ''У''


СМЪРТ НА ВУЛГАРИСТАН....И СМЪРТ ЗА ВАС ВУЛГАРИ. ПРОКЪЛНАТИ ОТ ГОСПОД ЗЕВС !!

Когато човек е възпитаван при комунизма или гърцизма,той често няма страх Божил Такъв човек не се колебае да посегне на имуществото на ближния си,да го окраде или изпъди от дома му,за да се нанесе наготово. Такъв човек няма други аргументи освен сопата и псувнята. Съжалявам те дружко- здравата си я закъсал с нервите,ходи и се лекувай. А "Ипсилон" почти винаги се чете "И" но понякога "Ю",а за да се прочете като "В" е нужно с нея да се изпише някое "Барбарско" (Бургарско) название и на четящия да му се каже какво трябва да прочете. Ти Вулге май забрави как учените четат надписа КАNAC Y BIГI- четат го "Канас ювиги" а не "Канас ввиги"!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: shtaparov
Категория: Политика
Прочетен: 1917111
Постинги: 126
Коментари: 4047
Гласове: 61943
Календар
«  Септември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930