Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
18.12.2010 17:26 - Предистория на анализите- II
Автор: shtaparov Категория: Политика   
Прочетен: 7127 Коментари: 11 Гласове:
11

Последна промяна: 21.08.2012 22:23


              Предистория на анализите-II
           (
древността на Българския език)
 

Че общият праезик на „индоевропейците” не е бил някакъв неизвестен непознат език, а древна диалектна форма на архаичния Български праезик, личи от следните данни:

 I). Българския народ е най-старият от всички народи не само на цяла Европа,но и на Стария свят въобще,което се доказва от установените в последните няколко години факти,а именно:

 1. Пълната или почти пълната идентичност на Тракийския и Българския език. Безпристрастните проучвания сочат, че тук не може да се говори за два отделни езика, а за един и същ език, преминал през бездната на времето и успял да оцелее до наши дни. За сведение- виж изследванията на Иван Дуриданов, Ганчо Ценов, Емил Живков, Цани Гинчев, Павел Серафимов, Стивън Рънсиман, Асен Чилингиров, Георги Сотиров и др.

 2. Генетичните изследвания на днешни и древни Българи, проведени от авторитетния швейцарски институт по генетика  iGENEA преди няколко години установиха,че в нашия генофонд присъстват 49% директни и минимум 46% индиректни Тракийски гени.

  3. Почти пълната идентичност между обичаите на Траки и Българи.

4. Изворовите сведения за древните Българи упорито сочат едни и същи земи,от които произхождат Българите-земите на Тракия, Илирия и Фригия, разположени на Балканския полуостров и Мала Азия. Някогашните римовизантийски хроникьори често са говорели за произхода на народите и племената,с които Империята си е имала работа. За древните Българи („пра”-Българи,”пра”-Бугари) и Славяни няма нито едно място,където да е написано нещо друго за техния произход освен това,че те са Траки - Славяните са от рода на Гетите и на Скитите,Скитите са от рода на Гетите,Кимерите и Мизите,Хуните са Гети и Кимери ,Българите са Скити, Мизи, Кимери , Пеони, Дардани, Хуни, Илири, Мирмидони  и пр. Това са казали очевидците,които лично са виждали „пра”-Българите преди много векове, а тези очевидци не са били нито партийни секретари, нито сърбомакедонци,за да лъжат и да заблуждават хората. Нещо повече-очевидците са били не Български шовинисти,а „византийски” сановници от двора на императора,някои от които са писали тия неща по времето, когато в България е била установена временна римовизантийска власт (XI-XII век),което пък изключва вероятността някой да ги е манипулирал,за да ги накара да пишат неверни сведения.

 5. Приблизителните датировки,сочени като начало на зараждане на другите народи. Вече може уверено да се счита,че само три от оцелелите до днес Европейски народи са съществували във времената преди Христа:

 а)гърци (елини)- обособяват като народ между 1100-800 г.пр.Хр. след пристигането на дорийците от Галилея,представлявала по онова време част от северен Египет. Дорийците (прагърците) разрушават Трако-Микенската (Пеласгийска) цивилизация и се установяват в нейните земи,като наследяват и присвояват значителна част от нейната висока култура. Първите гърци са продукт от смесването на пришълците дорийци с местните Пеласги,и съответно носят откъслечните белези на двете споменати култури.
 б)германи- за пръв път са споменати като народ между 58-50 г.пр. Хр. от Юлий Цезар при неговите походи в Галия,който пръв им дава това народностно име. Днес немските учени считат,че германите са се появили хиляди години преди кампаниите на Цезар,но най- новите открития показват,че те всъщност са се обособили окончателно едва по времето на Римската империя (между I-ви и V-ти в. след Христа) в резултат от своеобразното развитие и последвалото "германизиране" на някои непокорени от Рим келтски племена,извършено под прякото му влияние,а също и в резултат от смесването на местните келто- бургарски култури с римската култура. Келтите на свой ред са се зародили някъде между 2600- 1200 г.пр. Хр. в резултат от ранни преселения на Балканските (Бургарските) народи (племена).

в)Българи (Блъгари), наричани Барбари (Бургари) или Блъги (Бриги,Фриги,Фраки,Траки). Появата на Траките (Бригите,Блъгите) в земите от двете страни на Босфора доскоро се датираше около началото на Бронзовата ера (3500 г.пр.Хр.), но най-новите проучвания преместиха тази дата в много по-ранна епоха (поне в 6000 г.пр.Хр.- на границата между късния Палеолит и ранния Неолит,ако не и по- рано). За сведение- прословутите „македони”,с чието име спекулират тъй безсъвестно безочливи професионални фалшификатори от Скопие, призвани да оправдаят незаконната власт на Сръбска Македония над земите на Западна България,са се появили на историческата сцена по време и след гръцките нашествия на Балканите, т.е.-след IX-VIII в.пр.Хр.,но сами по себе си са само едно от многото при-егейски Тракийски племена,които са подложени на интензивно погърчване след III-I в.пр.Хр.

    6. Срещаните в някои древни извори откъслечни директни  и индиректни данни, указващи кое е било общото народностно име на всички Тракийски, Илирийски, Скитски,Кимерийски и Пеласгийски племена,а именно:

а)Бохари (тълкува се като Богари)- изведено от името на Бохарския (Бохайрския) диалект в езика на древните копти-преките наследници на древните египтяни. Счита се,че този диалект е плод на въздействия, оказани върху древния египетски език от езиците на нашественици- в случая Хиксосите и  „Морските народи” (XVIII-XII в.пр.Хр.), понеже е пълен с „индоевропеизми”.

б)Болги-име на древен народ,стъпил на Британските острови не по-късно от 1000 г.пр.Хр.,но вероятно посещавал ги много пъти преди това. Британските изследователи са установили,че той идва от земите на Балканския полуостров и населява цялата Британия, налагайки навред властта си. С римското завоевание влиянието му е ограничено само до земите на Шотландия, Ирландия и Уелс.

в)Белги-име на древен предримски народ,живял в земите на днешна западна Европа. Юлий Цезар се е колебал дали са Келти или не- понеже различното време,в което Келтите и Белгите са населили тази част на Европа,е довело до съществени различия в техните обичаи, език и манталитет. Белгите дълго са ползвали обичая за пиене на вино от обкования череп на убития противник и са носели отрязани глави на конете си-точно като Българския воин върху златния съд от Наги сент Миклош. Те били най- упоритите и способни бойци, срещани някога от Юлий Цезар, но явно той е мислел така, понеже никога не е воювал срещу техните сънародници от Балканите, разполагащи по онова време с несравнимо по-големи човешки, военни и технологични ресурси.

г)Бхарати-име на един от древните народи, участвали в арийското завоевание не Индия. Макар да се тълкува като „Благородни”, очевадното му значение е Бохарати (Богарати, Бугарати,Бугаричи)-това няма да го види само слепец. Обяснението на това име добре се връзва с амплоато на Българите- един завоевател винаги е само благородник в завладените от него земи,а Богарати означава не само Богаричи, но и Багороди /Благороди/. Днес името Бхарата /Бохарата/е едно от двете основни официални имена на Индия.

д)Балхарис- име на древен народ, появил се, съгл. някои сведения, ок.XXII в. пр.Хр. в земите на днешна Месопотамия.

е)Пелгари (тълкува се като Белгари)- едно от имената на Пеласгите, всъщност основното им народностно име. В съответствие с него,името „Пеласги” се тълкува като Беласци (Бълъзги,Бълъгчи,Бълъгичи). Те имат и трета форма на своето народностно име- Пелагри, която се тълкува като Пелгари (с транспозиция АГ-ГА),или като Белагри (Белагари,Бълъгари.).

ж)Варвари (Барбари- тълкува се като Бургари и Булгари)- име на огромни групи от древни народи (племена), обкръжавали в предхристиянски времена гръко-римския свят от почти всички страни. Древните гърци и римляни изопачават и тълкуват това народностно име по свой начин, но отбягват да коментират как са го тълкували неговите истински притежатели, а то е видно дори само от значението „Благородни”, придавано на името Бхарати в Индия. Но гърците с присъщия си маниер изопачавали дори имената на египетските фараони,от където са дошли съгласно древните писания,какво остава за нашето народностно име.

 з)Пирогери (тълкува се като Бурогари, Бълъгари)- име на едно от Тракийските племена.

 и)Волки (тълкува се като Болки и Болги)- име на древен келтски(?) народ, обитавал земите на Баските северно от Пиренеите. Българският му произход се подкрепя от няколко страни, а именно: Алани, Вандали и Визиготи при своите преселения през Vв. са се стремели активно към тези земи, Българите-богомили ги избират за една от главните си „квартири” в западна Европа,а близките Пиренеи(Пиринеи) носят името на Българската Пирин планина.

й)Волски (тълкува се като Болски и Болжки)- име на предримски италийски народ. Българският му произход се подкрепя от съобщенията на древните автори,че Италия била населявана някога от Пеласги.

 к)Балти (тълкува се като Балги и Болги)-име на древна група народи от днешна източна Европа,в чиито езици са забелязани някои необясними прилики с Тракийския,а днешните учени се колебаят дали да класифицират тези езици в отделна група (като Балто- Славянски) или да ги причислят изцяло към "Славянските" езици.

 л)Бриги (тълкува се като Блиги и Блъги)-това било името на Фригите, преди да напуснат Балканите и да отидат в Мала Азия.

 м)Брити (тълкува се като Бриги, Бризи,Фризи,Фриги и т.н.)-име на група предримски народи,дали името на Британските острови.

  н)Траки (тълкува се като Фраки, Фриги,Бриги и Блъги)-име на голяма група народи,населявали почти цяла източна Европа и Мала Азия заедно с родствените им Скити и Илири.

  о)Келти (тълкува се като Белти, Балти,Белги и Болги)- име на значителна група народи, населявали западна Европа преди римското нашествие.
     
       п)Илири (тълкува се като Билири,Белари,Белгари)
-група народи от Балканския полуостров,много сродни на Траките.

  р)Бригус (тълкува се като Бригич, Блъгич и Блъгаш)- име на богоподобен Тракийски народ,съставен от бойци-колесничари според индийските пурани (предания).

  Към тези примери може да се добавят несъмнено още много, но на този етап това не е необходимо. Важното е,че от тях ние научаваме кое е било обединяващото народностно име на най-старите народи на земята, положили началото на   цивилизациите,държавите,земеделието,металургията, занаятите, търговията, писмеността, календара, летоброенето и т.н.

 7. Изчисленията, правени от някои математици върху данните от стария Български календар. Целта им била да се опитат да установят времето,в което е положено началото на неговото циклично летоброене. Получените  резултати били меко казано смущаващи (от гледна точка на тогавашните исторически схващания), понеже показали приблизителното време от 6000-5000 г.пр.Хр. като начало на Календара. Това обаче днес отлично съвпада с откритите през последните десет години исторически сведения за древните Българи.

 

II). Наличието на изключително стари образци от пра-Българска руническа писменост в нашите земи сочи евентуалното начало на зараждането на пра-Българския език, за който е била изобретена тази писменост. Това е преходният период между Палеолита и Неолита- 6000 години преди Христа. Тази датировка се оказва твърде показателна, понеже кореспондира като време с много други събития, очертаващи началото на тотални промени в човешкото общество,а  именно:

  - Смяната на старокаменната епоха с                   новокаменна. Поява         на земеделието и скотовъдството, опитомяване на много домашни животни.

  - Начало на градовете и държавите.

  - Начало на търговията и занаятите.

  - Поява на грънчарството и тъкачеството.

  - Поява на най-стария световен календар (Българския).

  - Поява на колелото.

Откритите в  Караново, Градешница, Тартария, Дупяк,Винча,Суворово,Магурата,Байлово и другаде праисторически надписи са най-старите запазени преки образци на древната пра-Българска руническа писменост. Върху тях виждаме същите ония руни (макар и понякога представени в схематизиран вид), с които са осеяни не само средновековните Български столици Плиска и Преслав, но и всички обширни райони на Евразия, в които са се заселвали някога нашите древни прадеди-от Испания и Британия до Русия, Средна Азия, Мала Азия и Кавказ.

 

III). Горните заключения се подкрепят и от намиращите се в Индия и Средна Азия (Памир,Афганистан,Тарим и пр.) ярки образци на древен Български език, които днес са известни като Индоарийски езици, Санскрит, Пракрит, Тохарски езици а) и б), Ведически езици, Авестийски език и пр. Данните сочат, че приносители на тези ведически езици в Индия са не местните дравидски народи, а пришълците от Европа, т.е. Ариите. Това са големи групи от „индоевропейски” племена, дошли в Индия на вълни между 2000-1000 г.пр.Хр. от земите на древна Илирия, Тракия и Фригия. Известни са и имената на част от тези Трако-Илирийски племена- Бхарата, Пуру,  Дарди,  Бриги,  Синти  и др.

  IV). Не бива да пренебрегваме и мнението на големия британски учен проф.Стив Рънсиман, който пише в трудовете си, че езикът на древните Траки е същият този език, който се говори в леко изменен вид от днешния Български народ. Това видният учен установява в своите изследвания върху Балканските езици, а той е безпристрастен проучвател и независим източник, необременен с идеологически товари и националистически пристрастия.

  Изхождайки по този начин само от презумпцията, че най-древен праезик на Стария свят не може да е бил никой друг език освен Тракийския (Българския), се добрах до такива сполучливи тълкувания дори на най-невъзможните непознати думи и термини от старите и днешните езици, каквито никога преди  това не са били постигани и за тях е можело само да се мечтае. Имайки пред вид най- блестящите нови научни достижения на историческата наука, заложих на постулата, че само в Българският (Трако-Илирийският) език може да е скрит ключа за разгадаване тайните на хилядите загадъчни думи, с които са осеяни езиците на европейските и азиатските народи. Въз основа на твърдото убеждение, че Трако-Илирийският (Българският) народ е много, много по-стар от всичките по-късно появили се народи на египтяни, гърци, етруски, келти, шумери, германи, евреи, тюрки, индуси, китайци, славяни и пр. достигнах до извода, че неразгаданите думи и термини заедно с древния „индоевропейски” праезик може да са продукт именно и само на този древен пранарод, който е населявал бреговете на Черно море и е кръстосвал безпрепятствено огромните пространства на Евразия хиляди години преди появата на другите народи. Този феномен (наличието на глобален пранарод в древността) има своето логично обяснение в науката, което гласи, че „генетичните Адам и Ева”, за които е установено от съвременната генетика, че са обитавали централните райони на Източна Африка преди около 75 000 години не може да са принадлежали към два отделни народа и да са говорили на два различни езика, а само на един-единствен общ език-ностратическия. Това означава, че развитието на световните езици е вървяло по пътя „един език-много езици”, които няма откъде другаде да произлезнат, освен от своя по-стар общ първообраз и първоизточник.


     Крайният извод от всички изложени доводи е този,че тълкуванията не може да се правят с помощта на никой друг език,освен на Българския и на неговите преки производни (руски, сръбски, хърватски, полски, чешки, украински, словашки, литовски и пр.). От гледна точка на "Анализа" е много по-правилно тези форми на общуване да се квалифицират не като отделни езици,а  като оделни диалекти на Българския, понеже приликите помежду им са много повече от разликите.  За справка-севернокитайският и южнокитайският диалект имат много по-малко допирни точки помежду си,отколкото Българският и изброените по-горе Българоидни езици. Така е казал някога и Дуклянският презвитер: "...В скоро време готите (б.а.-визират се сърбите, хърватите, моравците и словенците), които са и Българи,и Славяни, се много заобичаха с Българите, понеже говореха техния език и вярваха в същите езически богове..."!


Гласувай:
11
01. audan - Вар-вар = ? Бър-бър?
18.12.2010 20:46
Страхотна работа - ясна, точна, подредена!

Всички имена, събрани на едно място - чудесно е. Пък и звучат убедително.

Поздрави!

Що се отнася до "варвари"-те, то Кръстю Мутафчиев предлагал друго тълкувание, което не мога да коментирам. Нека това го направят по - знаещите.

Та за какво става дума...
Когато гърците дошли в Атина, им се приискало да станат елини - приели елинските богове, обичаи и т.н. Стигнали и до Делфи. Но ... не разбирали местния говор. И вместо да се усетят колко са невежи, те се подиграли с жереците и ги наекли неразбираемо говорещи - бърборещи, сиреч. Обаче "б" и "ъ" са малко трудни за навлеците от Африка и при тях "бър-бър" звучало като "вар-вар" .

Сега нещата за "б" са малко променени - използват съчетание от "М" и "П", коеточетат "МП", "МБ" или "Б". С "ъ" и засега са наникъде. За "Ж" и "Ш"- също (всъщност при "Ш" емалко особено положението. Те изговарят "С" като среден звук между "С" и "Ш", подобно на евреите).

"В"-то също било нечисто, а нещо средно между "б" и в" -ита=бета или по - точно ВНТА, където "В" е посоченото преди, а "Н" отговаря на българската буква "НЖIЦА"- нещо средно между "И" и "Е". Запазен е в баския говор, например . "Перин", но не е "Е" а нещо между "И" и "Е".

Не знам кое от двете твърдения за "ВАРВАР" е вярно, но ... надявам се това да се изясни все някога.
цитирай
2. shtaparov - Благодаря за оценката,драги съмишленико!
18.12.2010 23:03
Моето мнение е,че името Варвари/Барбари/ е видоизмененото народностно самоназвание Бургари, използвано от нашите прадеди още от памти века.
Тълкуванията,които се вменяваха досега на това название,са произлезли от несръчните опити на другите народи да обяснят нашето народностно име със своите езикови правила. Досега не сме чули древните гърци да са наричали с името Варвари египтяните,етиопците или индийците,а само онези народи,за които изследванията сочат,че наистина произлизат от Балканите.
цитирай
3. demograph - Убит съм! Ти си Аз, което не е кой знай какво, но все пак..
12.03.2011 23:36
'..се много заобичаха с Българите, понеже говореха техния език и вярваха в същите езически богове..."!

Щапаров ли си Ангел ли си не знам, но знам, че се усещам точно така както когато прогледнах за траките чрез Спароток. Ако датировките ти са проверени и вярни, което си длъжен да направиш и разшириш, писанията ти ще са новата Библия на Блъгарите! Според мен трябва да погледнеш в палео;ита. Виж "Палеолитната приемственост разгледана през генезиса на славянските народи" от Марио Алинеи. В блога ми има нескопосан превод на малък откъс от статията му. Той почти стига до твоите заключения, но чрез палеолингвистични сравнения през сръбския и други "славянски" езици. Естествено. След като ние сме нарочени за турци от собствените си "историци".
цитирай
4. shtaparov - '. . се много заобичаха с Българите, ...
14.03.2011 23:46
demograph написа:
'..се много заобичаха с Българите, понеже говореха техния език и вярваха в същите езически богове..."!

Щапаров ли си Ангел ли си не знам, но знам, че се усещам точно така както когато прогледнах за траките чрез Спароток. Ако датировките ти са проверени и вярни, което си длъжен да направиш и разшириш, писанията ти ще са новата Библия на Блъгарите! Според мен трябва да погледнеш в палео;ита. Виж "Палеолитната приемственост разгледана през генезиса на славянските народи" от Марио Алинеи. В блога ми има нескопосан превод на малък откъс от статията му. Той почти стига до твоите заключения, но чрез палеолингвистични сравнения през сръбския и други "славянски" езици. Естествено. След като ние сме нарочени за турци от собствените си "историци".


Страхотен demograph!
цитирай
5. germantiger - ГОСПОД Е БЪЛГАРИН ;)
15.04.2011 18:45
Ей тия клипове, особено първия е голяма част с лични снимки на наши роднини в Германия!

"Та да питам" ТИЯ ТУК БЪЛГАРИ ЛИ СА, "ЩОТО ИЧ" НЕ МИ МЯЗАТ НА БЪЛГАРИ ПОНТИЙСКИ ТИП ИЛИ ИРАНО-АРИИ, че и мене като ме видиш ще те питам много ли ти причличам на българин?

ПЪРВИЯ КЛИП СЛЕД 0.36 ПОЧВАТ ХЛАПЕТАТА

http://www.vbox7.com/play:660e3fba

http://www.vbox7.com/play:50aacb46
цитирай
6. shtaparov - Добавка на Щапаров Младши:
16.04.2011 00:37
Много голям процент от "пра"-Българите някога е приличал точно,ама точно на тия хора,дружко. Но не целият процент разбира се,понеже в недрата на Праисторическа България са родени не само Понтийският и Динарският расов подтип на бялата раса,но и Средиземноморският. А в Германия са се преселили милиони такива наши бивши сънародници,начело с Баварите/Богарите/,които днес са поне 20-30 милиона и,естествено,не са говорели немски език при пристигането си в земите на днешна Германия. От Баварски /Богарски/ произход са не само Хитлер и Шварценегер,но и император Франц Йозеф,Мария Терезия,Мария Антоанета и композиторите Моцарт,Щраус и Бетовен,да не говорим за династийката на Кобургите,които даже и до днес не са наясно кого всъщност са управлявали!
цитирай
7. анонимен - WMID 161179576531 КИДАЛА
11.03.2012 06:52
WMID 161179576531 КИДАЛА НА ОБМЕНАХ И ИГРОВЫХ ВАЛЮТАХ
ICQ: 625904048 WMID: 161179576531 - обменник
Обмен WMR|WMZ|WMU <=> ЯД
Номер ICQ: 625904048
Номер ICQ: 643511912
E-mail: legitlex@mail.ru
E-mail: obmanoff.net@mail.ru
E-mail: vishneckiir@mail.ru
Номер телефона: 380968106922
Адрес: Донецк, улица Артема, дом 147г
Интернет сайт: www.obmanoff.net
Интернет сайт: www.legitlex.com
Интернет сайт: www.zadrotoff.net
WMID: 161179576531
WMID: 129742512414
Счет WMR: R112397336005
Счет Яндекс деньги: 410011068058555
Этот человек является незаконным владельцем портала www.obmanoff.net + занимается обманом и мошенничеством через сайты www.legitlex.com, www.zadrotoff.net
Фрилансер который делал ему сайт www.obmanoff.net не получил за работу ни копейки и помимо этого был добавлен в базу кидал www.obmanoff.net как недобросовестный исполнитель, при этом мы видим, что сайт вполне рабочей и неплохо функционирует, но еще интересней то, что в эту же базу попадают все, кто помогает Роману в работе над сайтом и естественно, за свою работу они получают только головные боли и неприятности.
http://free-blacklist.ru/blacklist/212/
http://free-blacklist.ru/blacklist/224/
Под видом продажи игровой валюты профессионально занимается кардингом, отмывая через продажу адену.
КРАЙНЕ НЕ СОВЕТУЮ ИМЕТЬ ДЕЛО С ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ. ПОКУПАТЬ - ПРОДАВАТЬ - МЕНЯТЬ! (совсем недавно этот "уникум" занялся "обменом" валюты)! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Он уже кинул 4 человека на обмене.
Не советую иметь дело с этим человеком.
цитирай
8. анонимен - Зулу- Булу-гари...
18.04.2012 17:04
Единственото смислено нещо в тази "статия" е следното: "Пълната или почти пълната идентичност на Тракийския и Българския език."
Причината за тази идентичност се състои във факта, че не говорим български език. Той е бил изоставен от княз Борис I за сметка на местния "славянски" език...
цитирай
9. shtaparov - И още нещо:
18.04.2012 17:31
анонимен написа:
Единственото смислено нещо в тази "статия" е следното: "Пълната или почти пълната идентичност на Тракийския и Българския език."
Причината за тази идентичност се състои във факта, че не говорим български език. Той е бил изоставен от княз Борис I за сметка на местния "славянски" език...

Това "изоставяне" не само че не е доказан исторически факт и не се подкрепя от нито един исторически извор,ами се оказва пълна илюзия и фикция,съчинена от комунистическите псевдоучени,за да оправдае съветските и другите международни посегателства срещу Българската култура и великите Български достижения от древността. Благодарение на тази фикция някои народи дори си се сдобиха с "благородническо" родословие и с такава дълга история,каквито никога преди това не са притежавали.
цитирай
10. bojil - Единственото смислено нещо в тази ...
11.05.2013 15:35
анонимен написа:
Единственото смислено нещо в тази "статия" е следното: "Пълната или почти пълната идентичност на Тракийския и Българския език."
Причината за тази идентичност се състои във факта, че не говорим български език. Той е бил изоставен от княз Борис I за сметка на местния "славянски" език...

Не съм съгласен. Как така милиони хора се решиха изведнъж да изоставят родния си език и да се хванат за чуждия като някакви зомбита?
цитирай
11. shtaparov - Единственото смислено нещо в тази ...
27.04.2015 15:07
bojil написа:
анонимен написа:
Единственото смислено нещо в тази "статия" е следното: "Пълната или почти пълната идентичност на Тракийския и Българския език."
Причината за тази идентичност се състои във факта, че не говорим български език. Той е бил изоставен от княз Борис I за сметка на местния "славянски" език...

Не съм съгласен. Как така милиони хора се решиха изведнъж да изоставят родния си език и да се хванат за чуждия като някакви зомбита?

Правилно- майчин език не се изоставя току така- изоставят го само победените и потиснатите. А Българите по онова време не само че не са били победени или потиснати- напротив,те са били системни победители!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: shtaparov
Категория: Политика
Прочетен: 2072805
Постинги: 135
Коментари: 4442
Гласове: 65194
Календар
«  Януари, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Блогрол
1. Потомци на Алцек в Италия- гайди и тъпани,Български носии,цървули и навуща
2. Българска аристокрация през XV-XVII век
3. Българи от Ниш 2018 г. празнуват деня на Съединението
4. 105 Български въстания срещу турците
5. Холандец с Българското име Боян
6. Български печат на 4300 години
7. Княгиня Олга- Българска принцеса
8. Тракийската богиня ДУЛА,от която са ДУЛО и календарния термин ДИЛОМ
9. Автономни градове и области през XV-XVI в. в България
10. Тюрколози умишлено крият стари истории на България,издадени преди векове в чужбина
11. Фалшификатори на Българската история върлуват безнаказано в Уикипедия
12. Спароток срещу фалшификаторите на история
13. Мнението на велики личности за Българите
14. Скитско племе Авари- факти и извори
15. Ето колко е лесно да се разбере истината за произхода ни: статия на Спароток
16. "Пра"-Българите са потурчени с купища цинични лъжи по наш адрес,измислени от руската "наука"
17. България е дала заем на Франция през 1907 г. 145 милиона златни лева
18. Българска сватба от старо време- ориг.запис от 1962 г.,няма къде да го видите днес
19. Германски племена с феноменални имена: Дули,Галомани,Кавки,Камари,Фраки,Аварини,Еруски (Етруски),Балти,Бактери (=Бактри),Аугандзи (=Афганци),Албани,Гермиони,Вируни,Варни и пр.